Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Характеристика Поліського регіону.
1. 911.3
Е45 Економічна і соціальна географія [Текст] : зб. тестів і завдань для абітурієнтів / уклад.: М.І. Бондаренко, Г.В. Сарафін, Л.О. Іващенко, В.М. Шацька. – 2-е изд., випр. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 214с.

2. 911.3
С69 Соціально-економічна географія України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. О.І. Шаблія. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Світ, 2000. – 680с.

3.
Андрієнко-Малюк, Т.Л. Фіторізноманіття Українського Полісся та питання його охорони [Текст] / Т. Л. Андрієнко-Малюк // Екологічний вісник. – 2010. – №6. – С. 9-10.

4. 911.3
Б40 Безуглий, В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу [Текст] : навч. посіб. / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. – К. : Академія, 2003. – 688с. – (Альма-матер).

5. 91
Б69 Блій, Г.д. (Блій, Г. де) Географія: світи, регіони, концепти [Текст] / Г. д. Блій, П. Муллер, О. Шаблій. – К. : Либідь, 2004. – 740с : іл.

6. 37
А43 Вітюк, В. Збереження біорізноманіття вологих лук східної частини малого Полісся [Текст] / В. Вітюк, Л. С. Юглічек // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.2 Вип.5.-Вип.5. – С. 122-123.

7. 911.3
Г60 Голиков, А.П. Вступ до економічної і соціальної географії [Текст] : пiдручник / А. П. Голиков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К. : Либiдь, 1997. – 320с.

8. 911.3
Ж85 Жук, М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Жук, В. П. Круль. – Чернівці : Рута, 2002. – 293с.

9. 91
К89 Кузишин, А.В. Соціальна та регіональна географія України [Електронний ресурс] : метод. рек. для проведення практ. занять для студ. географ. ф-ту / А. В. Кузишин. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2001. – 104с.

10.
Линник, С. Залучення у сільське господарство рівенської області кредитних ресурсів з частковою компенсацією відсотків державою [Текст] / С. Линник // Економіка та держава. – 2005. – №3. – С. 47-50.

11. 39
Л72 Лозко, Г.С. Українське народознавство [Текст] / Г. С. Лозко. – К. : Зодiак-ЕКО, 1995. – 368с.

12.
Орлов, А.А. Леса как источники внутреннего облучения населения Україны [Текст] / А. А. Орлов // Довкілля та здоров`я. – 2004. – №4. – С.15-22.

13.
Охрыменко, Г. Загадковий бронзовий вік Полісся [Текст] / Г. Охрыменко, Н. Кубицька // Берегиня. – 2003. – №2. – С.9-14.

14. 911.3
П14 Паламарчук, М.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії [Текст] : навч. посіб. / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. – К. : Знання, 1998. – 416с : іл.

15.
Патика, М.В. Біоорганічне землеробство як фактор сталого розвитку агроекосистем Полісся [Текст] / М. В. Патика, Ю. О. Карпенко, О. В. Лукаш // Екологічний вісник. – 2006. – №1. – С. 13-14.

16. 39
П28 Пестонюк, І.П. З Поліської криниці [Текст] : нариси нар. поетичноi творчостi Рiвненщини / І. П. Пестонюк упоряд.: Я.В. Веремчук ., В.Г.Торчик. – Рівне, 1995. – 126с.

17.
Рожко, В. Давні кам`яні хрести на Поліссі [Текст] / В. Рожко // Наша віра. – 2011. – №11. – С. 5.

18.
Ротошнюк, Т. Економічна ефективність вирощування оригінального насіння озимих і ярих зернових культур в умовах Полісся [Текст] / Т. Ротошнюк // Економіка АПК. – 2012. – №3. – С. 45-49.

19.
Сисоєнко, І.А. Соціально-економічні проблеми підприємств первинної переробки льону [Текст] / І. А. Сисоєнко // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 205-208.


20.
Філіпенко, А.Б. Агроекологічні комплекси Західного Полісся [Текст] / А. Б. Філіпенко // Екологічний вісник. – 2010. – №3. – С. 22-23.

21. 911.3
Ч-49 Чернюк, Л.Г. Розміщення продуктивних сил України [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 470с.


22. 37
А43 Чосік, О. Про регіональні особливості традиційного вбрання Полісся [Текст] / О. Чосік, О. Кустова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Т.1 Вип. 2.-Вип. 2. – С. 88-89.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “.Полісся.,” “Економічна географія України’’

http://tourlib.net/books_ukr/kravchenko2-2.htmравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку
ІІ.