Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора допоможіть будь-ласка з літературою не раньше 2009 року, на теми "Проблеми економічного зростання країн що розвиваються", "Аналіз показників економічного зростання розвинених країн". Дякую
1.


Развивающиеся страны в условиях кризиса [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2010. – №3. – С. 37-46.

2.


Геец, В. Проблемность структурных трансформаций экономики стран с развивающимися рынками [Текст] / В. Геец // Економіка і прогнозування. – 2009. – №1. – С. 54-69.

3.


Германова, О. Куди прямує гривня? Девальвація в країнах, що розвиваються, новий тренд [Текст] / О. Германова // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – №11. – С. 60-63.

4.


Прогноз загальноекономічних показників країни за прибутками окремих галузей (за даними країн, що розвиваються) [Текст] / Я. Гуо, Ж. К. Вень, В. Ч. Удомсак, B. Феі // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 355-366.

5.


Добарджич, Е. Рух між фінансовими ринками країн, що розвиваються, та розвинених країн [Текст] / Е. Добарджич, А. Добарджич, Е. Брнічанін // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 385-397.

6.


Ібрагім, С. Міжнародна фінансова інтеграція та економічне зростання у розвинених країнах та тих, що розвиваються [Текст] / С. Ібрагім // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 357-368.

7.


Касич, А.О. Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються [Текст] / А. О. Касич // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 46-49.

8.
339.92
К59
Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 469с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

9.


Мельянцев, В. Сдают ли развитые страны развивающимся свои позиции? [Текст] / В. Мельянцев // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – №12. – С. 3-18.

10.


Островская, Е. Эволюция развитой экономики: факты и механизмы [Текст] / Е. Островская // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №9. – С. 31-41.

11.


Резнікова, Н.В. Антиномія залежності та розвитку в умовах глобальної взаємодії [Текст] / Н. В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №2,Вип.112. – С. 136-144.

12.


Соколова, О. Причини зростання обсягів інвестиційних потоків на ринки країн, що розвиваються: світовий досвід у контексті українських проблем інвестування [Текст] / О. Соколова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №2,Вип.82. – С. 101-108.

13.
338(4/.9)
С77
Старостіна, А.О. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – + компакт-диск [Існує електронна копія]. –

14.


Стразек, С. Як випередити ринок: за матеріалами фондових ринків країн, що розвиваються [Текст] / С. Стразек, Г. Мунда // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 425-433.

15.


Фомішин, С. Економічна диференціація країн, що розвиваються у світовому господарстві [Текст] / С. Фомішин // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 205-208.

16.


Хак, М.О. Економічний розвиток та його вплив на розподіл прибутків у розвинених країнах та тих, що розвиваються [Текст] / М. О. Хак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 301-313.

17.


Хо, Ч.-. (Хо, Ч.-М.) Нестабільні стани та супутні ефекти на азійських ринках, що розвиваються: марківська модель зміни режиму [Текст] / Ч. -. Хо, Д. -. Ші // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 504-518.

18.


Шаповал, І.О. Роль власних ТНК країн, що розвиваються, у захисті національних інтересів [Текст] / І. О. Шаповал // Економіка та держава. – 2014. – №1. – С. 83-87.

19.


Шахрівар, Х.А. (Шахрівар, Хесам Альдін) Зміни суверенних кредитних рейтингів та їх вплив на короткострокову стабільність фінансових ринків, що розвиваються [Текст] / Х. А. Шахрівар // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 513-524.

20.


Шелудько, Н.М. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу [Текст] / Н. М. Шелудько, А. І. Шкляр // Фінанси України. – 2009. – №2. – С. 3-21.

21.


Юрій, С. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються [Текст] / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 13-21.

22.


Юрченко, К. Загальні принципи регулювання міжнародної торгівлі в рамках світової організації торгівлі та підвищення загального економічного розвитку країн, що розвиваються [Текст] / К. Юрченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 61-63.


1.


Глобализация и экономический рост [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2010. – №11. – С. 3-12.

2.


Адаманова, З.С.Л. (Адаманова, З.. Сейдаметова Л.) Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах економічної кризи (на прикладі промислово розвинених країн) [Текст] / З. С. Адаманова // Університетські наукові записки. – 2010. – №1. – С. 225-230.

3.


Акрам, М. Аналіз зв`язку обмінного курсу валют і прямих іноземних інвестицій в розвинених країнах і країнах, що розвиваються: оглядове дослідження [Текст] / М. Акрам // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 302-308.

4.


Березянко, Т.В. Напрями реформування законодавчого регулювання корпоративного сектора у розвинених ринкових країнах [Текст] / Т. В. Березянко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №9. – С. 38-42.

5.


Василевська, Г. Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки [Текст] / Г. Василевська, Р. Лісовський, Н. Лауріш // Світ фінансів. – 2013. – №1. – С. 141-149.

6.


Вдовічен, А. Індекси глобальної конкурентоспроможності та диспропорційність розвитку [Текст] / А. Вдовічен // Журнал Європейської економіки. – 2011. – №3, Т.10. – С. 270-281.

7.


Власова, І. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу [Текст] / І. Власова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №1. – С. 36-46.

8.


Гальчинський, А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми [Текст] / А. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – №5. – С. 4-17.

9.


Єгоров, І.Ю. Удосконалення статистики досліджень і розробок: сучасні тенденції у розвинених країнах світу [Текст] / І. Ю. Єгоров // Статистика України. – 2013. – №3. – С. 46-49.

10.


Ібрагім, С. Міжнародна фінансова інтеграція та економічне зростання у розвинених країнах та тих, що розвиваються [Текст] / С. Ібрагім // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 357-368.

11.


Калінкова, І.Ю. Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем [Текст] / І. Ю. Калінкова // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №9-10. – С. 25-28.

12.
339.92
К59
Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 469с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

13.


Колодко, Г.В. Новий Прагматизм, або економіка помірності [Текст] / Г. В. Колодко // Економіка України. – 2013. – №11. – С. 13-27.

14.
338(4/.9)
Е45
Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 408с. 

15.


Кушнерук, А.С. Досвід реалізації державної промислової політики в західних розвинених країнах [Текст] / А. С. Кушнерук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 54-61.

16.


Рябенко, Г. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників у країнах з розвиненою економікою [Текст] / Г. Рябенко // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 34-35.

17.


Сенищ, П. Сутність та види економічного зростання: історико-аналітичний аспект [Текст] / П. Сенищ // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 100-108.

18.


Сокольська, Т.В. Економічний ріст: його сутність, типи і фактори, що його визначають [Текст] / Т. В. Сокольська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 143-146.

19.


Шелегеда, Б. Аналіз динаміки макроекономічних показників за умов конвергенції України і ЄС [Текст] / Б. Шелегеда, М. Корнєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №1. – С. 49-56.

20.


Шматенко, Р.М. Формування державної стимулюючої системи інноваційного розвитку підприємств на основі досвіду економічно-розвинених країн [Текст] / Р. М. Шматенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №12. – С. 21-23.