Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання як: Вдосконалення планування по центрах відповідальності на підприємстві. Дякую! З стратегічного управлінського обліку.
657
А92
Атамас, П.Й. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2009. – 440с. – [Рекомендовано МОН України].

2.


Богацька, Н.М. Сутність управління поточними витратами за центрами відповідальності на торговельному підприємстві [Текст] / Н. М. Богацька, А. О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 18-22.

3.


Бондур, Т. Система обліку і контролю витрат сільськогосподарського виробництва за центрами відповідальності [Текст] / Т. Бондур // Економіка АПК. – 2007. – №4. – С. 106-109.

4.


Вербовецька, С.Г. Формування центрів відповідальності в системі бюджетування підприємства [Текст] / С. Г. Вербовецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 46-49.

5.
657
В65
Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с.

6.


Волк, І.Ф. Управління фінансовими ресурсами за допомогою центрів відповідальності [Текст] / І. Ф. Волк // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 341-344.

7.


Гудима, О. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Гудима // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 79-83.

8.


Князєва, О.В. Методика контролю витрат за центрами відповідальності з використанням ваучерів ( на прикладі підприємств рибного господарства України) [Текст] / О. В. Князєва // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №9. – С. 185-195.

9.


Корінько, М.Д. Облік за центрами відповідальності при диверсифікації господарської діяльності [Текст] / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 196-203.

10.


Кулинич, М.Б. Взаємозв`язок центрів витрат і центрів відповідальності в організаційній структурі підприємства [Текст] / М. Б. Кулинич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 155-158.

11.


Курташова, І.В. Управління витратами та доходами інтернет-представництв в контексті обліку за центрами відповідальності [Текст] / І. В. Курташова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12. – С. 188-193.

12.


Левицька, С. Практичні аспекти впровадження управлінського обліку (на прикладі центрів відповідальності "Витрати") [Текст] / С. Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №6. – С. 34-44.

13.


Липич, Л.Г. Swot-аналіз центрів відповідальності в контексті управлінського обліку [Текст] / Л. Г. Липич, М. Б. Кулинич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 226-228.

14.
657
Н27
Нападовська, Л.В. Управлінський облік [Текст] : практикум; навч. посіб. / Л. В. Нападовська, С. Я. Король, О. І. Мазіна за заг. ред. Л.В.Нападовської. – К. : КНТЕУ, 2008. – 300с.

15.


Неманова, Х.Л. Особливості формування системи центрів відповідальності на підприємствах з виробництва і торгівлі [Текст] / Х. Л. Неманова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 25-29.

16.


Олех, Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності [Текст] / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 143-150.

17.


Руденський, Р.А. Моделювання функцій корисності центрів фінансової відповідальності в процесі бюджетування [Текст] / Р. А. Руденський, Я. С. Лях // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 239-243.

18.
657
У67
Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с.

19.


Яремко, І.Й. Організація обліку витрат на виробництво за центрами відповідальності в будівельних підприємствах [Текст] / І. Й. Яремко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 330-336.

20.

http://www.rusnauka.com/24_NNP_2013/Economics/7_144063.doc.htmУДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ витрат за центрами відповідальності НА МАШИНОБУДІВНОМУ підприємствІ
21.

http://www.big-lib.com/book/82_Ekonomika_ta_pidpriemnictvo/7845_OBLIK_ZA_CENTRAMI_VIDPOVIDALNOSTI__I_SEGMENTAMI_DIYaLNOSTIЕкономіка та підприємництво
ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І СЕГМЕНТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “правлінський облік.....”
23.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php-розділ “Бухгалтерський облік і аудит ...”