Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему: "Страхові резерви, умови їх формування і роміщення"
>>> Дякую!!!
1.
368/369
В61
Вовчак, О.Д. Страхування [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 480с. – (Вища освіта в Україні). 


2.


Гайворонська, О.Л. Вплив механізму формування технічних резервів на інвестиційну діяльність страхових компаній в Україні [Текст] / О. Л. Гайворонська // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 71-74.

3.
378
А43
Дрозд, М.Г. Критерії розміщення страхових резервів та їх вплив на фінансову надійність страховика [Текст] / М. Г. Дрозд, І. М. Дрозд // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 208-212.

4.
368/369
Д93
Дьячкова, Ю.М. Страхування [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Дьячкова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 240с. 

5.


Жуковська, О. Інтервальна модель оцінки обсягу страхових резервів [Текст] / О. Жуковська, І. Ткаченко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №3-4. – С. 85-89.

6.


Задорожний, О. Формування страхових резервів у фінансовому та податковому обліку страховика [Текст] / О. Задорожний // Вісник податкової служби України. – 2011. – №28. – С. 13-20. – [Вкладка].

7.


Задорожний, О. Формування резервів із страхування життя у податковому обліку страховика [Текст] / О. Задорожний // Вісник податкової служби України. – 2011. – №47. – С. 22-24. – [Вкладка].

8.


Комадовська, В. Модифікація резерву зі страхування життя [Текст] / В. Комадовська // Світ фінансів. – 2009. – №1(18). – С. 127-134.

9.


Комадовська, В. Резерви у страхуванні життя [Текст] / В. Комадовська // Світ фінансів. – 2006. – №3(8). – С. 142-147. – [Основні методи розрахунку резервів у страхуванні життя].

10.


Онищенко, Л. Технічні резерви страхових компаній як один із факторів довіри до ринку фінансових послуг [Текст] / Л. Онищенко // Економіка та держава. – 2010. – №3. – С. 124-127.

11.
368/369
П38
Плиса, В.Й. Страхування [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса. – К. : Каравела, 2006 . – 392с. – [Існує електронна копія].


12.


Соловей, Н. Ефективність формування страхового резерву відшкодування ризикової події авіаперевізників [Текст] / Н. Соловей // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №11. – С. 20-22. – [страховий ринок авіаційного транспорту].

13.


Ткаченко, Н. Дослідження змін у структурі капіталу страхових компаній [Текст] / Н. Ткаченко // Банківська справа. – 2007. – №4. – С. 89-94.

14.


Фисун, І. Державне регулювання складу та структури активів як засіб забезпечення фінансової стійкості страховиків [Текст] / І. Фисун, Г. Ярова // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №7. – С. 3-8.

15.


Шумелга, Я. Актуальний метод визначення страхового резерву на виниклі, але незаявлені збитки [Текст] / Я. Шумелга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №3. – С. 72-76. – [страхові компанії].

16.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05Про затвердження Правил формування,
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ


17.

http://libfree.com/156574672_strahova_spravastrahovi_rezervi_poryadok_formuvannya.htmlСтрахові резерви та порядок їх формування, Страхова справа - Вовчак О.Д. Бібліотека українських підручників

http://ef.donnu.edu.ua/emk/Data/Straxov/StrPidr/Str_20.htm. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ    
18.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Страхові резерви....”
19.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Страхування ..”