Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> скажіть будь ласка літературу до таких питань : підходи до оптимізації управлінських рішень; оцінка ефективності прийняття управлінських рішень. дякую.

1.


Асаул, А.М. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах [Текст] / А. М. Асаул, О. С. Коваль // Економіка України. – 2012. – №11. – С. 29-37.

2.
005
Б79
Большаков, А.С. Менеджмент. Стратегия успеха [Философия и теория науки управления] [Текст] / А. С. Большаков. – СПб. : ЛИТЕРА, 2001. – 224с. – (Искусство управлять).

3.


Босак, А.О. Передумови формування системного підходу до менеджменту [Текст] / А. О. Босак, Р. Б. Рогальський, А. БосакВ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 38-46.

4.


Дудко, В.Н. Информация как инструмент для принятия управленческих решений [Текст] / В. Н. Дудко, Л. К. Шумилина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 169-174.

5.
005
Ж68
Жигалов, В.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності [Текст] : пiдручник / В. Т. Жигалов, Л. М. Шимановська. – К. : Вища шк., 1994. – 223с. : iл.

6.


Козаченко, О. Інформаційно-аналітичний процес у сфері прийняття управлінських рішень. Порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів [Текст] / О. Козаченко // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2014. – №3-4. – С. 11-20.

7.


Лазаренко, Л.О. Інтенсифікація управління і управлінської праці в контексті ефективності управління [Текст] / Л. О. Лазаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 32-36. 
Ключові слова: інтенсифікація, управлінська праця, фактори інтенсифікації, ефективність, система управління.].

8.


Литвин, О.В. Механізми побудови оцінки соціально-економічної ефективності управління персоналом [Текст] / О. В. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 79-85. 9.
338(477)
П78
Моісеєнко, О. Ефективність управління персоналом в умовах раціонального використання трудових ресурсів [Текст] / О. Моісеєнко, Л. Водянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 219-221.

10.


Ромененко, І. Ефективність системи управління в державному підприємстві "Миколаївстандартметрологія" [Текст] / І. Ромененко, О. Казимир // Економіст. – 2014. – №5. – С. 28-29.

11.


Степанюк, Н.С. До питання оцінки ефективності управлінської праці [Текст] / Н. С. Степанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 195-197.

12.
65.012.32
Ч-48
Черкасов, В.В. Управленческая деятельность менеджера. Основы менеджмента [Текст] : учебник / В. В. Черкасов, С. В. Платонов, В. И. Третяк. – К. : Ваклер,ХОУП, 1998. – 470с.

13.
63
Н34
Юринець, З.В. Оцінювання результативності праці менеджера [Текст] / З. В. Юринець, Н. В. Кіщук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 307-310.