Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора, допоможіть будь-ласка знайти літературу 2010-2014 років на такі питання 1 Світові та вітчизняні тенденції розвитку технології автомобільних турів
>>> 2 Аналіз технології автомобільних турів в Україні
>>> 3 Перспективи розвитку автомобільних турів в Україні та Хмельницькій області
>>> дякую!
>>>

Нагадуємо, що за правилами Віртуальної довідкової служби в рамках одного запиту дається відповідь тільки на одне питання1. 338.48
А50 Алієва-Барановська, В.М. Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2013. – 344с.

2.
Бутко, М.П. Розвиток мережі шляхів автомобільного сполучення та її роль у зміцненні туристичного потенціалу України [Текст] / М. П. Бутко, Н. О. Алєшугіна // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 23-33.

3. 338.48
Г15 Галасюк, С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К. : ЦУЛ, 2013. – 178с.

4. 338.48
Г70 Городня, Т.А. Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – К. : Кондор, 2012. – 436с.

5. 338.48
Е45 Економіка туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : ЦУЛ, 2014. – 544с.

6. 338.48
З-62 Зима, А.Г. Особенности и развитие транспорта в туризме [Текст] : препринт / А. Г. Зима, И. И. Лисицына. – Х. : ХНЭУ, 2010. – 312с.

7. 338.48
К52 Кляп, М.П. Сучасні різновиди туризму [Текст] : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334с. – (Вища освіта ХХI).
8. 338.48
М21 Мальська, М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248с.

9. 338.48
М21 Мальська, М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 368с.

10. 338.48
П16 Пангелов, Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248с. – (Альма-Матер).

11. 338.48
Ш90 Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с.

12. http://tourlib.net/ На сайті "Все о туризме — туристическая библиотека" розташована різна інформація для студентів: підручники, статті, методичні матеріали, закони, матеріали для підготовки до семінарських і практичних занять, для написання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт з туризму.

13. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10654
Обеспечение продвижения автомобильного туризма с помощью Интернет-маркетинга
14. http://vestnik-turan.kz/attachments/article/19/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%E2%84%96%202%20%2858%29%202013.pdf#page=77
Вуколов В.Н. Использование автомобільного транспорта в туристических перевозках С. 77-80.

15. http://managment.crimea.edu/entr/pdf/aprel.pdf#page=353
Целовальник Е. ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Технологія та економіка туризму ” http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator5.htm#teh_tur