Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть знайти літературу на тему реферату:
>>> Управління людськими ресурсами в міжнародній фірмі
>>>
>>> Дякую!
1.
331
А39
Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с. –
Рекомендовано МОН України].

2.
339.92
М58
Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. – К. : ЦНЛ, 2011. – 488с. –
Рекомендовано МОН України].

3.
334.7
А66
Андрушків, Б.М. Корпоративне управління [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К. : Кондор, 2011. – 528с. –
Рекомендовано МОН України].

4.
331.108
У67
Управління людськими ресурсами [Текст] : понятійно-термінологічний словник; навч. посіб. /  за ред.: Г.В.Щокіна, О.В.Антонюка, М.Ф. Головатого. – К. : МАУП, 2006. – 496с. 
Рекомендовано МОН України].

5.


Кулик, Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі [Текст] / Ю. Є. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №8. – С. 116-123.

6.


Ефремова, Н. Альтернативные методы управления персоналом в международной практике [Текст] / Н. Ефремова, Д. Маляр // Вісник ТАНГ. – 2001. – №18.Ч.2. – С.198-203.

7.


Хитра, О.В. Особливості управління персоналом у міжнародних корпораціях [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 133-138. – [Систематизовано фактори, що визначають особливості управління людськими ресурсами у міжнародних корпораціях. Виявлено переваги та недоліки залучення експатріантів та місцевих громадян до роботи у філіях міжнародних корпорацій. Проаналізовано доцільність застосування різних стратегій щодо заміщення посад у структурних підрозділах ТНК. Розглянуто основні підходи до організації навчання працівників міжнародних корпорацій. Узагальнено чинники, що впливають на оплату праці в міжнародних корпораціях. Проаналізовано зв’язок між культурологічними факторами і домінуючими формами мотивації працівників.].

8.


Хитра, О.В. Особливості контролю у міжнародному менеджменті [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.3. – С. 118-122. – [Розглянуто специфічні фактори, що обумовлюють важливість і складність реалізації функції контролю в міжнародній корпорації. Проаналізовано відмінні риси фінансового контролю, контролю якості і
контролю поведінки персоналу міжнародної корпорації. Оцінено переваги й недоліки основних видів контролю, а також характеристики контролю в різних типах міжнародних стратегій. Запропоновано сформувати загальну концепцію контролю міжнародної діяльності на базі теорій ресурсного внеску, агентства, соціальних обмінів і контрактних витрат.].

9.


Декалюк, О.В. Діагностика проблем мотивації персоналу у міжнародних компаніях в сучасних умовах господарювання [Текст] / О. В. Декалюк, Л. В. Песченюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 111-114.

10.


Шилець, О.С. Підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів на основі використання міжнародної системи управління ефективністю [Текст] / О. С. Шилець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 107-111.

11.


Шилець, О.С. Підвищення міжнародної конкурентоздатності українських компаній на основі інтегрованого управління людськими ресурсами [Текст] / О. С. Шилець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 165-169. – [У статті розглядаються напрямки розробки та впровадження концепції підвищення конкурентоздатності українських компаній на основі інтегрованого управління людськими ресурсами. Пропонуються результати дослідження й
етапи впровадження адаптованої системи інтегрованого управління стратегією.

12.


Мурашко, В.В. Особенности управления персоналом в международной компании [Текст] / В. В. Мурашко // Діловий вісник. – 2007. – №3. – С. 28-29.

13.


Калінічев, А.А. Міжнародний менеджмент персоналом у діяльності транснаціональних корпорацій [Текст] / А. А. Калінічев // Проблеми науки. – 2003. – №5. – С.49-51.

14.


Фалева, С. Investors in People: развитие во время рецессии [Текст] / С. Фалева // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №4. – С. 65-66. – [Международный стандарт управления персоналом "Инвесторы в людей"].

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці”