Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Це тема курсової, чи є матеріали до неї? Лінгводидактичні засади вивчення будови слова і словотвору у школі.

1.
811.161.2
Г85
Грипас, Н.Я. Українська мова. Дидактичний матеріал з морфології [Текст] : посібник для вчителя / Н. Я. Грипас, М. Я. Плющ. – К. : Ленвіт, 2003. – 184с.

2.
37
С18
Савченко, О.Я. Дидактика початкової школи [Електронний ресурс] : пiдручник / О. Я. Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368с.

3.
37
К17
Калмикова, Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Калмикова. – К. : НМЦВО, 2003. – 300с. – [ У посібнику розглядається процес освоєння дитиною рідної (української) мови й оволодіння мовленнєвими уміннями й навичками; систематизуються й узагальнюються сучасні психолінгвістичні погляди на мову й мовлення, на аудиювання й говоріння дитини; аналізуються висловлення дітей з психологічної й лінгвістичної позицій; пропонується аналіз сучасних підходів до розвитку мовлення дітей і шляхи його удосконалення.
Посібник може бути використано при вивченні у ВНЗ курсів з дитячої і педагогічної психології, психолінгвістики розвитку, когнітивної психолінгвістики, методики розвитку мовлення дітей і навчання їх рідної мови.
Навчальний посібник адресовано викладачам ВНЗ, аспірантам, студентам ВНЗ, практичним психологам, вихователям дитячих дошкільних закладів, вчителям шкіл 1 ступеня, вчителям української мови. Книжка буде також корисною для психологів, лінгвістів, логопедів, а також для батьків і всіх тих, кого цікавлять проблеми дитячого мовлення.
].

4.
811.161.2
П12
Павленко, Ю.І. Дидактичний матеріал з української мови для 8 класу [Текст] : посібник для вчителя / Ю. І. Павленко, Т. Г. Ужченко. – К. : Рад. школа, 1990. – 176с. 

5.
811.161.2
У33
Ужченко, Т.Г. Дидактичний матеріал з української мови для 9 класу [Текст] : посібник для вчителя / Т. Г. Ужченко. – К. : Рад. школа, 1991. – 240с. 

6.
37
М54
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах [Текст] : підручник. – К. : Ленвіт, 2005. – 400с.

7.
811.161.2
З-12
Заболотний, О.В. Українська мова [Текст] : підруч. для 11 кл.; рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – К. : Генеза, 2011. – 256с. – [Рекомендовано МОН України].

8.
811.161.2
П69
Практикум із лінгвістичного аналізу [Текст] : вправи та завдання для студ. спец. "Українська мова та література" /  уклад.: Н.М. Торчинська. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 48с.

9.
37
А43
Фандуль, О. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови [Текст] / О. Фандуль // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2008. – Вип.4. – С. 157-159.

10.


П`яст, Н.Й. Використання інтерактивних методів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) [Текст] / Н. Й. П`яст // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №1. – С. 98-102.

11.


Дидактичні ігри на уроках. Досвід вчителів предметників Вінницької, Хмельницької, Харьківської областей [Текст] // Все для вчителя. – 2003. – №9. – С. 9-64.

12.


Варзацька, Л. Дидактичні цілі, типи, структура уроків української мови і мовлення [Текст] / Л. Варзацька // Дивослово. – 2011. – №6. – С.9-14.

13.


Шафраньська, О. Дидактичні ігри на уроках української мови в 2 класі [Текст] / О. Шафраньська // Початкова школа. – 2005. – №2. – С.6-12.

14.


Циганюк, К. Дидактичний матеріал до уроків розвитку зв`язного мовлення в 1 класі [Текст] / К. Циганюк // Початкова школа. – 2008. – №3. – С.19-24.

15.


Салюк, А. Дидактичні ігри в процесі навчання грамоти першокласників [Текст] / А. Салюк // Початкова школа. – 2008. – №8. – С.24-26.

16.


Кальчук, М. Дидактична казка на уроках навчання грамоти: з досвіду використання ідей В.О. Сухомлинського [Текст] / М. Кальчук // Початкова школа. – 2011. – №10. – С. С. 8-12.

17.


Стрілець, С. Дидактичний матеріал до теми "Іменник" [Текст] / С. Стрілець // Початкова школа. – 2010. – №5. – С. 13-16.

18.


Федурко, М. Навчальний предмет "Українська мова" крізь призму нової лінгвістичної парадигми [Текст] / М. Федурко // Початкова школа. – 2009. – №10. – С.8-10.

19.


Вашуленко, М. Дидактичні можливості букваря для роботи над словом у процесі навчання грамоти [Текст] / М. Вашуленко // Початкова школа. – 2007. – №8. – С.17-20.

20.


Борщ, О. Дидактичні ігри на допомогу вчителю під час вивчення теми "Іменник" [Текст] / О. Борщ // Початкова школа. – 2012. – №3. – С. 10-12.

21.


Щербина, Л. Використання інтерактивних технологій на уроках української літератури [Текст] / Л. Щербина // Професійно-технічна освіта. – 2004. – №2. – С.22-25.

22.


Подмазін, С. Дидактичні та психологічні основи сучасного уроку [Текст] / С. Подмазін // Психолог. – 2004. – №21-22. – С.22-38.

23.


Воробйова, С. Роль дидактичних задач у підготовці вчителя [Текст] / С. Воробйова // Рідна школа. – 2002. – №1. – С. 25-27.

24.


Воробйова, С. Дидактична гра в процесі навчання [Текст] / С. Воробйова // Рідна школа. – 2002. – №10. – С. 46-48.

25.


Когут, А. Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури [Текст] / А. Когут // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 75-77.

26.


Скуратівський, Л. Психолого-дидактичні тенденції загального і мовленнєвого розвитку школярів в науці і практиці середньої школи ХХ століття [Текст] / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2006. – №8. – С. 22-26.

27.


Донченко, Т. Методика навчання української мови як наука і предмет вивчення у педагогічних внз [Текст] / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. – 2006. – №7. – С. 2-5.

28.


Грона, Н. Методика опрацювання морфологічних написань у процесі вивчення розділу "Будова слова" [Текст] / Н. Грона // Українська мова і література в школі. – 2009. – №6. – С.11-14.

29.


Горошкіна, О. Дидактичні засади підручників "українська мова" для 10-11 класів [Текст] : (рівень стандарту) / О. Горошкіна // Українська мова і література в школі. – 2010. – №6. – С. 25-32.

30.


Колосова, В. Лінгвістичний експеримент на уроках української мови і літератури [Текст] / В. Колосова // Українська мова і література в школі. – 2008. – №6. – С.6-10.

31.


Хорошковська, О. Лінгводидактичні підходи до укладання букварів з української мови для шкіл національних меншин України [Текст] / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі. – 2008. – №6. – С.29-33.

32.


Мамчур, Л. Лінгвістичні умови формування комунікативних умінь текстотворення [Текст] / Л. Мамчур // Українська мова і література в школі. – 2009. – №2. – С. 2-6.

33.


Цінько, С. Дидактичний матеріал для розвитку аудіативних умінь учнів [Текст] : 5 клас / С. Цінько // Українська мова і література в школі. – 2012. – №1. – С. 19-22.

34.


Цінько, С. Дидактичний матеріал для розвитку аудіативних умінь учнів [Текст] : 5 клас / С. Цінько // Українська мова і література в школі. – 2012. – №2. – С. 15-18.

35.


Цінько, С. Дидактичний матеріал для розвитку аудіативних умінь учнів [Текст] : 5 клас / С. Цінько // Українська мова і література в школі. – 2012. – №3. – С.12-15.

36.


Єрмоленко, С. Формування комунікативної компетенції у лінгводидактиці [Текст] / С. Єрмоленко // Українська мова та література. – 2007. – №40. – С. 3-7.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)