Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи на тему :"Формування інформаційної культури майбутнього соціального педагога". дякую!

На жаль, більш конкретної інформації за Вашим запитом не знайдено. Радимо переглянути також рубрики БД "Електронний каталог": соціальний педагог, соціальний працівник, підготовка соціальних працівників, підготовка соціального педагога. А також звертайтесь до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Соціальна робота").

1.
007
Х65
Хмельницький, О.О. Інформаційна культура: підготовка кадрів до інформаційної роботи [Текст] : навч. посіб. / О. О. Хмельницький. – К. : КНТ, 2007. – 200с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
02
С24
Світельник, І. Інформаційна культура студента [Текст] : навч. посіб. / І. Світельник. – К. : Кондор, 2012. – 182с. – [Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи інформаційної культури, загальні відомості про традиційні (карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи; систему інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту; методику пошуку інформації та аналітичне опрацювання джерел інформації.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.


Рекомендовано МОН України].

3.
37
М38
Машталер, А.А. Культура інноваційного мислення в освіті: інформація, творчість, знання [Текст] : монографія / А. А. Машталер. – К. : Інформаційні системи, 2012. – 286с. – [У монографії досліджується проблема освіти в реаліях соціокультур-ного простору епохи «пост-», описується трансформація філософсько-освітніх практик в інноваціях науки і техніки «інформаційного суспільства». Значна увага приділяється проблемі творчого потенціалу особистості, культурі її мислення як основи сучасного освітнього процесу. Аналізується взаємозв`язок знання та інформації. Монографія призначена для викладачів, аспірантів, наукових працівників, студентів, усіх, кого цікавлять проблеми розвитку освіти.
].

4.


Мурадова, Н. Условия реализации процесса формирования социально-экономической культуры будущего педагога [Текст] / Н. Мурадова // Alma mater. – 2006. – №10. – С. 68-70.

5.
37
А43
Первушина, А.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності [Текст] / А. В. Первушина // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Вип. 3. – С. 23-25.

6.
37
А43
Чоловський, Р.Г. Інформаційна культура та інформаційні технології у сучасній освіті [Текст] / Р. Г. Чоловський // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2008. – Вип.4. – С. 80-81.

7.
37
А43
Сокольська, Л.П. Деякі засоби формування комунікативної культури у майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Л. П. Сокольська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 28-29.

8.
37
А43
Думна, А. Формування професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога [Текст] / А. Думна, О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 29-31.

9.
37
А43
Рибак, Д. Формування комунікативної культури майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу [Текст] / Д. Рибак, Л. П. Сокольська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 140-142.

10.
37
А43
Боцюн, І. Розвиток дослідницької культури майбутнього соціального педагога [Текст] / І. Боцюн, О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3. Т.2.-Т.2. – С. 19-21.

11.


Сербіна, К. Актуальні питання формування сучасної інформаційної культури [Текст] / К. Сербіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.69. – С, 266-267.

12.


Грабар, Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі [Текст] / Н. Грабар, Т. Соколовська // Бібліотечний форум України. – 2014. – №3. – С.5-7. – [Проаналізовані зміни в процесі формування інформаційних потреб користувачів в сучасному соціокомунікаційному просторі. Показана необхідність створення умов для формування гармонійних інформаційних потреб та інформаційного щита користувачів за допомогою навчання інформаційній культурі на основі інформаційного світогляду].

13.


Глазунова, Л. Формування інформаційної культури особистості в умовах функціонування освітнього комплексу гуманітарного профілю [Текст] / Л. Глазунова // Вісник книжкової палати. – 2000. – №7. – С.5-6.

14.


Шулигіна, Р. Педагогічні передумови оптимізації комунікативної культури особистості у соціокультурному розвитку [Текст] / Р. Шулигіна // Серія педагогічнаВісник Львівського університету. – 2005. – №1. – С. 163-169.

15.
37
Д44
Гомонюк, О. Філософсько-методологічні засади формування професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога [Текст] / О. Гомонюк // Дидактика професійної школи. – 2006. – Вип.4. – С. 12-21.

16.


Гуменюк, В. Інформаційно-освітній простір та інформаційна культура керівника закладу освіти [Текст] / В. Гуменюк // Завуч. – 2005. – №28. – С. 3-6.

17.


Руденко, О. Інформаційна культура [Текст] / О. Руденко // Завуч. – 2011. – №5. – С. 17-19.

18.


Мурадова, Н.С. Структурно-функциональная модель процесса формирования социально-экономической культуры студентов - будущих педагогов в системе вузовского педагогического образования [Текст] / Н. С. Мурадова // Инновации в образовании. – 2006. – №4. – С. 94-107.

19.


Інформаційне суспільство та інформаційна культура. Інформаційне забезпечення освіти, науки та галузі фізичної культури і спорту [Текст] // Інформаційна культура студента. – 2012. – С.9-43. – [Розділ складається з підрозділів: загальні відомості про інформацію; історичні передумови розвитку та формування галузевої інформації, інформаційних джерел та інформаційного забезпечення; надання спортивної інформації в окремих зарубіжних країнах].

20.


Малько, А.О. Формування методологічних основ соціальної педагогіки: культурологічний підхід [Текст] / А. О. Малько // Педагогіка і психологія. – 2002. – №1-2. – С.25-33.

21.


Можаровська, Н. Інформаційна культура як об`єкт національної інноваційної політики та правознавства [Текст] / Н. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №12. – С. 136-139.

22.


Шмачилина, С.В. Исследовательская культура социального педагога [Текст] / С. В. Шмачилина // Профессиональное образование. – 2005. – №10. – С. 11.

23.


Матвіенко, О. Ціннісно-прагматичні контексти інформаційної культури особистості [Текст] / О. Матвіенко // Рідна школа. – 2004. – №10. – С.13-15.

24.


Зенюк, А. Формування інформаційної культури [Текст] / А. Зенюк // Рідна школа. – 2006. – №8. – С. 55-56.

25.


Галета, Я. Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога [Текст] / Я. Галета // Рідна школа. – 2011. – №11. – С. 24-27.

26.


Доброскок, І. Інформаційне забезпечення освітнього середовища майбутніх соціальних педагогів як засіб активізації й інтенсифікації управління навчальним процесом у ВНЗ [Текст] / І. Доброскок // Рідна школа. – 2012. – №8-9. – С.37-41.

27.


Рыжова, О.С. Кросс-культурные аспекты подготовки социальных педагогов в странах СНГ [Текст] / О. С. Рыжова // Социальная педагогика. – 2011. – №1. – С. 58-67.

28.


Малько, А. Методологічні зв`язки соціальної педагогіки та соціальної роботи в інформаційному суспільстві [Текст] / А. Малько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – №1. – С.17-22.

29.


Психологічні детермінанти інформаційної культури студентів і викладачів гуманітарного ВНЗ [Текст] / В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросініна, О. Носкова // Соціальна психологія. – 2009. – №1(33). – С. 108-120.

30.


Борисов, В. Інформаційна культура вчителя [Текст] / В. Борисов // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – №5. – С. 29-32.