Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи на тему:"Волонтерська діяльність як складова суспільної активності майбутніх соціальних педагогів". дякую!

1.
37
С65
Сорочинська, В.Є. Організаційна робота соціального педагога [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Сорочинська. – К. : Кондор, 2005. – 198с. 

2.
37
П14
Пальчевський, С.С. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560с. 

3.
37
С69
Соціальна педагогіка : теорія і технології [Текст] : підручник /  за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : ЦНЛ, 2006. – 316с. –

4.
37
С69
Соціальна педагогіка [Текст] : мала енцикл. /  за ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : ЦНЛ, 2008. – 336с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
37
Б73
Богданова, І.М. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / І. М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343с. – (Бібліотека соціального педагога). 

6.
37
С69
Соціальна педагогіка [Текст] : підручник /  за ред. проф. А.Й. Капської. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2009. – 488с. – [ Існує електронна копія ]. 

7.
36
Т38
Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу та викон. контрольних робіт для студ. напряму підготовки "Соціальна педагогіка" /  уклад. Ю.В. Попик. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 36с.

8.
37
Р69
Романовська, Л.І. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об`єднань України [Текст] : монографія / Л. І. Романовська. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 376с.

9.
37
С69
Соціальна педагогіка [Текст] : підручник /  за ред. А.Й. Капської. – 3-тє, вид., переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2006. – 468с. 

10.
37
Ш37
Шевців, З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / З. М. Шевців. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248с. – [Існує електронна копія]. –

11.
37
С69
Соціальна педагогіка [Текст] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. напряму підготовки "Соціальна педагогіка" /  уклад. О.І. Москалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 81с.

12.
37
Ж68
Жигайло, Н.І. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Жигайло. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 256с.

13.
37
Р69
Романовська, Л.І. Соціально-педагогічна підтримка діяльності дитячих громадських об`єднань України: історія і сучасність [Текст] : монографія / Л. І. Романовська. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 420с.

14.


Сикорская, Л. Волонтерство как аксиологическая составляющая высшего образования [Текст] / Л. Сикорская // Alma mater. – 2006. – №11. – С. 69-71.

15.
378
А43
Скиба, М.Є. Підготовка педагогів в сучасних соціальних умовах [Текст] / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 3-8.

16.
37
А43
Первушина, А.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності [Текст] / А. В. Первушина // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Вип. 3. – С. 23-25.

17.
37
А43
Луцюк, Д. Діяльність спеціальних установ для неповнолітніх: соціально-педагогічний аспект [Текст] / Д. Луцюк, Л. І. Романовська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 18-19.

18.
37
А43
Рибак, Л. Соціально-педагогічна діяльність консультанта "Телефону довіри" [Текст] / Л. Рибак, Л. І. Романовська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 19-20.

19.
37
А43
Фененко, Т. Особливості професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Т. Фененко, Л. І. Романовська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 21-23.

20.
37
А43
Шепель, І. Дозвіллєва діяльність як сфера соціально-педагогічної роботи [Текст] / І. Шепель, Л. І. Романовська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 23-25.

21.
37
А43
Гудзь, Т. Особливості формування соціальної зрілості у майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Т. Гудзь, О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 7-8.

22.
37
А43
Думна, А. Формування професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога [Текст] / А. Думна, О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 29-31.

23.
37
А43
Рибак, Д. Формування комунікативної культури майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу [Текст] / Д. Рибак, Л. П. Сокольська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 140-142.

24.
37
А43
Гудзь, Т. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутнього соціального педагога [Текст] / Т. Гудзь, Г. М. Сагач // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3. Т.2.-Т.2. – С. 46-48.

25.
37
А43
Білик, Ж. Культурно-історичні передумови соціально-педагогічної діяльності в Україні [Текст] / Ж. Білик, Л. І. Романовська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.1. – С. 20-22.

26.


Крапівіна, Г. Світовий волонтерський рух [Текст] / Г. Крапівіна // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 73-76. б.

27.


Буздуган, Я. Еволюція світового волонтерського руху [Текст] / Я. Буздуган, О. Никонович // Віче. – 2013. – №12. – С. 7-10.

28.


Прокопчук, В. Молоді волонтери співпраці. Уроки соціалізації [Текст] / В. Прокопчук // Віче. – 2004. – №4. – С.32-33.

29.


Косова, У.П. Психологические характеристики волонтерской деятельности [Текст] / У. П. Косова // Высшее образование сегодня. – 2009. – №12. – С. 63-67.

30.


Косова, У.П. Особенности мировоззренческой активности волонтеров [Текст] / У. П. Косова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 36-38.

31.


Герман, О. Волонтери війни [Текст] / О. Герман, В. Малинка // Дзеркало тижня. – 2014. – 19 лип.-8 серп. (№26). – С. 11.

32.


Гулевська-Черниш, А. Держава волонтерів: хто кому повинен допомагати? [Текст] / А. Гулевська-Черниш // Дзеркало тижня. – 2014. – 4-10 жовт. (№35). – С. 11.

33.


Шпак, Г. Волонтерство в громадсько-активній школі [Текст] / Г. Шпак // Завуч. – 2010. – №1. – С. 43-45.

34.


Назарова, Л. Американские волонтеры в украинской школе. Взгляд со стороны [Текст] / Л. Назарова // Завуч. – 2012. – №8. – С. 14-15.

35.


Волонтери: хто вони [Текст] // Завуч. – 2005. – №14. – С.7. – [Волонтеріат в Україні].

36.


Данилів, Т. Волонтерські програми в школах-інтернатах- "за" і "проти" [Текст] / Т. Данилів // Завуч. – 2005. – №14. – С.10-11.

37.


Школа волонтерів [Текст] // Завуч. – 2006. – № 11. – С. 23-24.

38.


Бархаева, А.Б. Социально-психологические условия вовлечения студентов в волонтерскую деятельность как процесс освоения социальной роли [Текст] / А. Б. Бархаева // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 33-49.

39.


Бархаев, А.Б. Волонтерские общности как инновационная форма вовлече­ния учащейся молодежи в общественно полезную деятельность [Текст] / А. Б. Бархаев // Инновации в образовании. – 2009. – №5. – С. 77-94.

40.


Серцем покликані до милосердя. До Міжнародного Дня волонтерів [Текст] // Календар знаменних і пам`ятних дат. – 2012. – №4. – С. 70-74.

41.


Гинзбург, Э. Хочешь стать волонтером? Не забудь взять с собой улыбку! [Текст] / Э. Гинзбург // Обучение за рубежом. – 2006. – №6. – С. 20-21.

42.


Волонтерство як засіб навчання молоді [Текст] // Освіта України. – 2010. – №13. – С. 4.

43.


Алексєєнко, Т.Ф. Доброчинність як засіб формування соціально значущих якостей особистості: теоретико-методологічний аспект [Текст] / Т. Ф. Алексєєнко // Педагогіка і психологія. – 2014. – №1. – С. 31-36.

44.


Гордилова, О. Волонтерство і громадянське суспільство в Росії [Текст] / О. Гордилова // Політичний менеджмент. – 2008. – №6 (33). – С. 122-131.

45.


Щорс, В.В. Волонтерська діяльність - провідна форма гуманістичного виховання старшокласників [Текст] / В. В. Щорс // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №9. – С. 34-47.

46.


Гунько, А. Волонтерство - школа життя [Текст] : життя»] / А. Гунько // Проскурів. – 2004. – №79-80. – С.13.

47.


Бондарчук, Т. Діє волонтерська служба [Текст] : [волонтерська служба студентів ХДУ] / Т. Бондарчук // Проскурів. – 2004. – №25-26. – С.13.

48.


Цюзік, О. Волонтерський рух піднімає дух [Текст] / О. Цюзік // Проскурів. – 2003. – №81. – С. 5.

49.


Телина, И.О. Опыт волонтерской работы студентов - будущих социальных педагогов по профилактике правонарушений несовершеннолетних [Текст] / И. О. Телина // Социальная педагогика. – 2011. – №5. – С. 106-109.

50.


Федюкин, С.А. Работа с детьми группы социального риска: подготовка волонтёров [Текст] / С. А. Федюкин // Социальная педагогика. – 2012. – №5. – С. 104-111.

51.


ЛаріоноваН, Б. Волонтерство в інституційному просторі [Текст] / Б. ЛаріоноваН, О. КратіноваВ // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – №1. – С. 4-12.

52.


Бондаренко, З. Зміст та технології підготовки студентів до волонтерської роботи [Текст] / З. Бондаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – №2. – С. 37-51.

53.


Вовк, В. Надання соціальних послуг організаціями громадянського суспільства та регулювання волонтерського руху [Текст] / В. Вовк // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. – №4. – С. 68-76.

54.


Камаєва, Т. Школа волонтерів: завжди разом [Текст] / Т. Камаєва // Соціальний захист. – 2009. – №11. – С. 42-43.

55.


Камаєва, Т. Школа волонтерів [Текст] / Т. Камаєва // Соціальний педагог. – 2009. – №11. – С. 14-21.

56.


Войцях, Т. Інноваційні форми соціально-педагогічної роботи. Волонтерський рух [Текст] / Т. Войцях // Соціальний педагог. – 2012. – №6. – С. 5-9.

57.


Левченко, В. Школа юних волонтерів [Текст] / В. Левченко // Соціальний педагог. – 2009. – №2. – С. 19-23.

58.
37
С69
Сургунд, Н.А. Комунікативність як професійно важлива якість соціального педагога-психолога [Текст] / Н. А. Сургунд // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. – 2005. – С. 15-16.

59.


Вейко, Н. За безхмарне майбутнє [Текст] / Н. Вейко // Університет. – 2005. – №6(49). – С.8.

60.


Байдич, Л. Діє волонтерська служба [Текст] / Л. Байдич // Університет. – 2004. – №2(36). – С.8.

61.


Ворон, М. Готовність і здатність служити людям. Волонтерство [Текст] / М. Ворон, Ю. Найда // Управління освітою. – 2007. – №10. – С. 10-12.

62.


Горенко, О. Волонтери [Текст] : / О. Горенко / О. Горенко // Хмельниччина. – 2009. – №1-13. – С. 2.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)