Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Ключові учасники корпоративних відносин в постсоціалістичних країнах (Україна, Польща, Росія)". Дякую.
1.
338(477)
У45
Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть [Текст] : навч. посіб. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський, В. М. Гаєць голов. ред. С.В. Головко. – К. : Либідь, 2002. – 470с.

2.
339.9
Н73
Новицький, В.Є. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : підручник / В. Є. Новицький. – К. : КНЕУ, 2003. – 948с.

3.


Парсяк, В.Н. Методологія системності та послідовності формування корпоративних відносин в малому підприємстві [Текст] / В. Н. Парсяк // Агроінком. – 2004. – №1-2. – С.31-36.

4.


Парсяк, В.Н. Визначення змісту та типологія корпорацій у контексті поширення корпоративних відносин на невиробничу сферу [Текст] / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 69-76.

5.


Акзібек`ян, Г.Я. Міжнародне співробітництво України та Вірменії: механізм підвищення економічної ефективності [Текст] / Г. Я. Акзібек`ян // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип101. – С. 92-97.

6.


Чабала, Н.П. Форум Азіатсько-Європейського співробітництва (ASEM) і перспективи участі України у форумі [Текст] / Н. П. Чабала // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.55. – С. 61-65.

7.
331
А43
Рум`янцев, А.П. Економічні основи сучасних тенденцій транскордонного співробітництва [Текст] / А. П. Рум`янцев // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 204-211.

8.


Воловик, О. Корпоративні відносини: фактори ризику [Текст] / О. Воловик // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2004. – №26. – С. 84-89.

9.


Уманців, Ю. Корпоративні структури у системі економічних відносин [Текст] / Ю. Уманців // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №3. – С. 13-25.

10.


Сірко, А. Врегулювання відносин та прав власності у корпоративному секторі економіки [Текст] / А. Сірко, Н. Найдич // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №4. – С. 9-19.

11.


Журба, І.Є. Економічна природа транскордонного співробітництва [Текст] / І. Є. Журба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 36-42.

12.


Журба, І.Є. Транскордонне співробітництво в системі міжнародних економічних відносин [Текст] / І. Є. Журба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 80-89. – [В роботі подаються основні положення сучасних економічних теорій та концепцій просторового
розвитку, що стали базою структурно-функціонального дослідження транскордонного співробітництва.
Автор визначає місце та роль транскордонного співробітництва у системі регіонального розвитку і
міжнародних економічних відносин.].

13.


Шавкун, В.М. Транскордонне та регіональне співробітництво України в умовах світової економічної глобалізації [Текст] / В. М. Шавкун, О. А. Фрадинський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 173-176.

14.


Горда, О. Проблеми і перспективи економічного співробітництва України та Росії [Текст] / О. Горда, О. Горда // Держава та регіони. – 2006. – №1. – С. 61-64.

15.


Курінной, Є.І. Пошук критерію ефективності виробництва в умовах корпоративних відносин [Текст] / Є. І. Курінной // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2002. – №12. – С. 45-49.

16.


Нашинець-Наумова, А. Проблеми корпоративних відносин в Україні [Текст] / А. Нашинець-Наумова // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 39-40.

17.


Гош, О. Про економічну сутність понять "співробітництво" і "партнерство" [Текст] / О. Гош // Економіка України. – 2012. – №5. – С. 91-95.

18.


Коренєв, Е. Інвестиційна культура в системі корпоративних відносин [Текст] / Е. Коренєв // Економіст. – 2007. – №8. – С. 60-61.

19.


Фліссак, К. Міжнародна кооперація як ефективна форма сучасного економічного співробітництва [Текст] / К. Фліссак // Журнал Європейської економіки. – 2006. – №2, Т.5. – С. 138-142.

20.


Сискос, Е. Експорторозширювальне зростання та проблеми внутрішнього ринку у постсоціалістичних країнах Організації Чорноморського економічного співробітництва [Текст] / Е. Сискос // Журнал Європейської економіки. – 2004. – №4, Т.3. – С. 384-399.

21.


Сискос, Е. Вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю постсоціалістичних країн організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) [Текст] / Е. Сискос // Журнал Європейської економіки. – 2002. – №2, Т.1. – С. 164-174.

22.


Корягіна, Т.В. Деякі аспекти правового регулювання корпоративних відносин в Україні [Текст] / Т. В. Корягіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №3. – С. 33-36.

23.


Бондар, В.С. Інституційні основи розвитку корпоративних відносин в економіці трансформаційного типу [Текст] / В. С. Бондар // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №24. – С. 130-132.

24.


Сороченко, А. Галузева належність та юридична сутність корпоративних відносин [Текст] / А. Сороченко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №4. – С. 54-57.

25.


Стоєцький, С. Торговельно-економічне співробітництво України з Польщею після приєднання Польщі до ЄС [Текст] / С. Стоєцький // Політичний менеджмент. – 2007. – №4(25). – С. 93-102.

26.


Кудря, Я.В. Теоретико-прикладні аспекти формування корпоративних відносин на підприємствах машинобудування України [Текст] / Я. В. Кудря // Проблеми науки. – 2008. – №2. – С. 39-43.

27.


Кудря, Я.В. Формування корпоративних відносин у машинобудівних підприємствах України [Текст] / Я. В. Кудря // Проблеми науки. – 2008. – №4. – С. 43-48.

28.

http://pidruchniki.com/12991010/ekonomika/ukrayina_spivdruzhnist_nezalezhnih_derzhav Україна і світове господарство
29.

http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD_133-134_ukr_1.pdfВІДНОСИНИ ЄС-УКРАЇНА-РОСІЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Міжнародне економічне співробітництво....”
31.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету