Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Чи є у вас література, що допоможе у написанні курсової роботи на тему: "Технологія надання консалтингових послуг"?
1.
334
В31
Верба, В.А. Організація консалтингової діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. А. Верба, Т. І. Решетняк. – К. : КНЕУ, 2000. – 244с.

2.
334
К83
Кросман, Ф. Как заработать на консалтинге [Електронний ресурс] / Ф. Кросман. – СПб. : Питер, 2001.

3.
334
В49
Виноградська, А.М. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2008. – 544с. – [Рекомендовано МОН України].

4.


Левіщенко, О.С. Удосконалення механізму організації управлінського консалтингу [Текст] / О. С. Левіщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 146-152.

5.


Заблоцька, Р.О. Суб`екти світового ринку консалтингових послуг [Текст] / Р. О. Заблоцька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.52. – С.49-53.

6.


Заблоцька, Р.О. Тенденції розвитку свтового ринку консалтингових послуг [Текст] / Р. О. Заблоцька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.47. – С. 171-178.

7.


Гриценко, О. Модель впливу основних чинників на сукупний обсяг реалізації на ринку консалтингових послуг України [Текст] / О. Гриценко, Ю. Рак // Банківська справа. – 2012. – №2. – С. 28-42.

8.


Кузьмін, О. Ринок консалтингових послуг: стан та особливості розвитку [Текст] / О. Кузьмін, М. Книш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №15 (599). – С. 67-72.

9.


Онищенко, В. Розвиток компаній продуцентів інтелектуально-консалтингових послуг у глобалізованому середовищі [Текст] / В. Онищенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 249-255.

10.


Окоркова, І. Послуги консалтинг-менеджменту на міжнародному ринку та в Україні [Текст] / І. Окоркова, В. Кравченко, Ю. Прокопов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 147-153. – [розглянуто особливості становлення і розвитку консультативного бізнесу в Україні та його перспективи].

11.


Верба, В.А. Консалтинговий продукт і консалтингова послуга: семантична ідентифікація [Текст] / В. А. Верба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 38-42. – [У статі запропоновано авторський погляд на природу управлінського консультування та напрямки його подальшого розвитку. Викладено авторську позиції щодо семантичного ряду основних категорій онтології управлінського
консультування: консультування, консалтинговий продукт, консалтингова послуга, консалтинговий процес. Запропоновано тезаурус управлінського консультування як наукової дисципліни, що створює передумови визначення товарно-сервісної дихотомії консалтингових продуктів і консалтингових послуг та формування їх маркетингових параметрів.
].

12.


Квитковский, Д.А. Научное обоснование методологии оказания консалтинговых услуг [Текст] / Д. А. Квитковский // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 70-72.

13.


Крыжановский, А. Консалтинг как фактор успеха в бизнесе [Текст] / А. Крыжановский // Діловий вісник. – 2004. – №10. – С.26-27.

14.


Кальна-Дубінюк, Т. Оцінка ефективності консалтингових послуг [Текст] / Т. Кальна-Дубінюк // Економіка АПК. – 2012. – №4. – С. 134-138.

15.


Сєріков, А. Моделювання вартості оцінки консалтингових послуг підприємствам АПК [Текст] / А. Сєріков, А. Агарков // Економіка АПК. – 2008. – №9. – С. 108-115.

16.


Фурсова, О.В. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в умовах глобалізації [Текст] / О. В. Фурсова // Економіка та держава. – 2013. – №8. – С. 68-71.

17.


Солодуха, О.В. Специфіка оцінки ефективності послуг управлінського консалтингу [Текст] / О. В. Солодуха // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №2. – С. 75-77.

18.


Бетехтін, О.В. Пріоритети розвитку консалтингових послуг в Україні [Текст] / О. В. Бетехтін // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №8. – С. 56-57.

19.


Бетехтін, О.В. Загальні засади створення та функціонування консалтингових фірм у сфері туризму [Текст] / О. В. Бетехтін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 74-76.

20.


Презентація-огляд ринку консалтингових послуг в Україні [Текст] // Маркетинг в Україні. – 2010. – №6. – С. 46-49.

21.


Лилик, І.В. Ринок консалтингових послуг в Україні [Текст] / І. В. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2000. – С. 4-5.

22.


Смолко, И. Новый консалтинг [Текст] / И. Смолко // Менеджмент и менеджер. – 2004. – №7-8. – С.11-14.

23.


Трофімова, О. Такий різний консалтинг : Класіфікація консалтингових послуг [Текст] / О. Трофімова // Синергія. – 2004. – №3. – С.19-26.

24.


Брінцева, О. Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом [Текст] / О. Брінцева // Україна: аспекти праці. – 2009. – №8. – С. 34-38.

25.

http://academia-pc.com.ua/product/94 Організація і технологія надання послуг

26.

http://pidruchniki.com/15310511/menedzhment/osnovni_vidi_konsaltingovih_poslug_osoblivosti_nadannya Основні види консалтингових послуг і особливості їх надання

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Технологія консалтингу.....”
28.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету