Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день допоможіть знайти інформацію на тему "Удосконалення обліку основних засобів бюджетних установ"
1.
657
О-17
Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посiб. /  за заг. ред.: О.А. Заїчковської, Т.М. Сторожук. – К. : Ірпінь, 2002. – 535с.

2.
657
Б94
Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посiб. / Л. В. Панкевич, М. А. Зварич, Р. С. Бойко, Л. М. Лучечко. – Львів : Аверс, 2002. – 316с.

3.
657
М48
Мельник, Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412с. 

4.
331
А43
Ковальов, А.І. Методологічні засади оцінки основних засобів підприємства [Текст] / А. І. Ковальов // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2013. – С. 100-102.

5.


Назарбаєва, Р. Бюджетний облік: централізоване придбання основних засобів [Текст] / Р. Назарбаєва // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2003. – №45. – С. 65-71.

6.


Яценко, В. Практичний досвід організації обліку основних засобів у бюджетній установі, яка має структурні підрозділи (на прикладі Херсонської обласної державної насіннєвої інспекції) [Текст] / В. Яценко, А. Козян // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №7. – С. 10-20.

7.


Власюк, Т.М. Основні засоби: організаційно-методичні аспекти формування облікової політики підприємства [Текст] / Т. М. Власюк, І. І. Юзюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №2. – С. 197-207.

8.


Чернецька, Р. Безоплатна передача основних засобів організаціям, що отримуються за рахунок бюджетних коштів [Текст] / Р. Чернецька // Вісник податкової служби України. – 2007. – №26. – С. 16-17.

9.


Скічко, О. Нове в Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ [Текст] / О. Скічко // Вісник податкової служби України. – 2010. – №5. – С. 24-26.

10.


Урбан, Н.М. Аналіз методології оцінки зносу основних засобів [Текст] / Н. М. Урбан // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 36-38. – [В статті розкрито значення методичного прийому бухгалтерського обліку – оцінці при забезпечені якісних характеристик фінансової звітності. Більш детальна увага приділена одній із її сторін – методології оцінці зносу основних засобів. Розглядаються недоліки амортизаційної політики, яку проводять підприємства в сучасних вітчизняних економічних умовах, та намічені шляхи її вдосконалення.].

11.


Овод, Л.В. Методи амортизації основних засобів та фактори, що впливають на їх вибір [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 179-182. – [Обґрунтовано необхідність врахування різних факторів, що впливають на вибір оптимального методу амортизації основних засобів для побудови ефективної амортизаційної політики підприємства.].

12.


Методи нарахування амортизації об`єктів основних засобів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №73. – С. 11-12.

13.


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №68. – С. 11-20.

14.


Лістрова, С. Реалізація основних засобів у бюджетників як джерело додаткових надходжень [Текст] / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №37. – С. 41-43.

15.


Воробієнко, А. Облік основних засобів у бюджених установах за новим планом рахунків [Текст] / А. Воробієнко // Все про бухгалтерський облік. – 2000Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №47. – С. 31-36.

16.


Зварич, М. Особливості списання основних засобів та інших необоротних активів у бюджетних установах [Текст] / М. Зварич // Дебет-Кредит. – 2001. – С. 13-18.

17.


Лищенко, О. Методика аудиту надходження основних засобів [Текст] / О. Лищенко, О. Назаренко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 133-137.

18.


Крічка, Н. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів [Текст] / Н. Крічка // Економіка @ держава. – 2009. – №6. – С. 73-75.

19.


Турило, А.М. Новий метод нарахування амортизації основних засобів [Текст] / А. М. Турило, Л. Д. Філіппова // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2003. – №2. – С. 61-64.

20.


Губарик, О.М. Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ [Текст] / О. М. Губарик // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №24. – С. 47-49.

21.


Шаповал, А. Облік основних засобів у бюджетних установах [Текст] / А. Шаповал // Казна України. – 2012. – №2. – С. 15-18.

22.


Шестерняк, М. Удосконалення аналітичних процедур в організації контролю основних засобів бюджетних установ [Текст] / М. Шестерняк // Наукові записки. – 2003. – №1,вип.12. – 135-138.

23.
657
О-17
Баранецька, Л.В. Аспекти вибору методів нарахування амортизації основних засобів [Текст] / Л. В. Баранецька, Т. В. Литвинчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 25-27.

24.
657
О-17
Киричок, І.А. Методи амортизації основних засобів: їх переваги та недоліки [Текст] / І. А. Киричок, В. Г. Лопатовський // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 117-120.

25.


Замазій, С. Списання основних засобів, що містять дорогоцінні метали, бюджетними установами [Текст] / С. Замазій // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №45. – С. 48-55.

26.


Замазій, С. Ремонт основних засобів бюджетних організацій [Текст] / С. Замазій // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №15. – С. 22-31.

27.

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/.pdf
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕТАПІВ АНАЛІЗУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
28.

stp.diit.edu.ua/article/download/9252/8023 ]Знос та амортизація основних засобів у бюджетних установах

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Бухгалтерський облік у бюджетних установах.....”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський  облік і аудит ...”