Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Здрастуйте! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Нормування праці в апаратурних процесах"(предмет - нормування праці). Дякую.

1.
331
З-13
Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2000. – 200с. – [Існує електронна копія].

2.
331.103
Д99
Дячун, О.В. Організація, нормування та оплата праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дячун. – Львів : Афіша, 2001. – 220с. –

3.
658.53
Б43
Бєловол, В.В. Нормування праці та кошториси в будівництві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бєловол. – Суми : Мрія-1, 2000. – 452с.

4.
658.53
З-38
Захаров, Н.Н. Техническое нормирование процессов труда в машиностроении [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Захаров, Г. И. Образцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машгиз, 1953. – 599с.

5.
658.53
Г51
Гитлевич, А.Д. Техническое нормирование технологических процессов в сварочных цехах [Текст] : учеб. пособие / А. Д. Гитлевич, Л. А. Животинский, Д. Ф. Жмакин. – М. : Машгиз, 1962. – 172с.

6.
658.53
М43
Межотраслевые требования и нормативные материалы по организации труда, которые должны учитываться при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, технологических процессов и оборудования [Текст]. – М. : Экономика, 1990. – 208с.

7.
658.53
С32
Сергеев, А.В. Техническое нормирование труда в механических цехах [Текст] / А. В. Сергеев. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Машиностроение, 1969. – 320с.

8.
658.53
С36
Силантьева, Н.А. Техническое нормирование труда в машиностроении [Текст] : учебник / Н. А. Силантьева, В. Р. Малиновский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1990. – 256с.

9.
331.103
Б14
Багрова, І.В. Нормування праці [Текст] : навч. посіб. / І. В. Багрова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 212с. –
Рекомендовано МОН України].

10.
658.53
Ф57
Фильев, В.И. Техническое нормирование на предприятиях химической промышленности [Текст] : учеб. пособие / В. И. Фильев. – Л. : Химия, 1989. – 176с.

11.
658.53
М60
Миллер, Э.Э. Техническое нормирование труда в машиностроении [Текст] : учебник / Э. Э. Миллер. – 3-е изд., перераб.и доп. – М. : Машиностроение, 1972. – 248с.

12.
658
Е45
Економіка та організація виробництва [Текст] : підручник /  за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХI століття). –
13.
658
Г16
Галущак, М.П. Організація виробництва у прикладах та задачах [Текст] / М. П. Галущак, А. О. Оксентюк, І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2010. – 214с.  Рекомендовано МОН України].

14.
331.103
В26
Ведерніков, М.Д. Нормування праці [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 372с. – Рекомендовано МОН України].

15.
658
О-64
Організація виробництва [Текст] : підручник /  за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.О., Гулевич. – К. : Каравела, 2010. – 536с. Затверджено МОН України].

16.
331.103
П56
Пономаренко, В.С. Управление развитием системы нормирования труда [Текст] : монография / В. С. Пономаренко, Г. В. Назарова, А. В. Семенченко. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 268с. 

17.


Більовський, К.Е. Застосування інформаційних технологій для аналізу, проектування та нормуванння трудових процесів [Текст] / К. Е. Більовський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 351-353. – [Стаття присвячена проблемам застосування сучасним інформаційних технологій для ефективного вирішення задач аналізу, проектування та нормування трудових процесів. Розглядаються можливі підходи до вирішення цієї проблеми, обґрунтовується обраний підхід та наводяться результати досліджень.].

18.


Більовський, К.Е. Структура автоматизованої системи проектування та нормування трудових процесів [Текст] / К. Е. Більовський, Т. П. Завгородня // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4. – С.112-116. – [Дуже важливою проблемою на сучасному етапі розвитку економіки України є погіршення стану нормування праці. На основі проведеного аналізу за 40 останніх років, запропоновані можливі напрямки розвитку нормування праці.].

19.


Тюріна, Н.М. Дослідження з виділення типових елементів трудових процесів [Текст] / Н. М. Тюріна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 177-182. – [В статті обґрунтована необхідність виконання наукових досліджень в теорії розробок нормативів з праці, а саме створення практичних методик. Важливим напрямком вдосконалення нормативної бази з праці є розроблення алгоритму побудови типових, на міжгалузевому рівні, мікроелементних моделей трудових процесів, такий підхід не тільки зменшує об’єми нормативної бази, але й спрощує процес нормування.].

1.http://ubooks.com.ua/books/00076/inx31.php
2.http://ekotrud.com/on-lajn-lekcz-pdruchniki/lekczjn-materali-normuvannya-pracz/150-normuvannya-aparatnix-procesiv.html
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці”