Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Потрібні фахові статті і монографії по темі
>>> Подальший розвиток та вдосконалення мотивації праці. Дякую за інформації.
1.
330.341.1
Е45
Прокопенко, О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід [Текст] : монографія / О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 392с.

2.
330.341.1
С76
Стадник, В.В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур [Текст] : монографія / В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 271с.

3.
331.5
С30
Семикіна, М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії [Текст] : монографія / М. В. Семикіна, Н. А. Іщенко, М. О. Родіонова. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200с.

4.
334.7
Н19
Назарова, Г.В. Керівництво акціонерним товаристом: організаційний, регуляторний та мотиваційний аспекти [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, В. І. Лаптєв. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 244с. 

5.
331
С16
Салун, М.М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника [Текст] : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 184с.

6.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с.

7.
331.108
Н60
Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія]. 

8.
330.341.1
П80
Прокопенко, О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід [Текст] : монографія / О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 392с. .

9.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с. 

10.


Нікітін, Ю.О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств [Текст] / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 238-246.

11.


Шедяков, В.Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації [Текст] / В. Є. Шедяков // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 33-46.

12.


Хоменко, І.М. Особливості визначення рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств [Текст] / І. М. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 340-344.

13.


Череп, А.В. Необхідність формування механізму мотивації праці на підприємствах [Текст] / А. В. Череп // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 134-148.

14.


Заїнуддін, С. Справедливість і мотивація при формуванні бюджету за участю керівників всіх рівнів [Текст] / С. Заїнуддін // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 292-301.

15.


Просянчук, В.Л. Діагностування трудової активності персоналу [Текст] / В. Л. Просянчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 351-357.

16.


Захарчин, Г.М. Гуманізація праці як чинник мотивації персоналу [Текст] / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 343-349.

17.


Камінська, І.Б. Матриця індикаторів стану соціально-трудових відносин як важливий елемент інформаційної бази для формування бюджету витрат на персонал [Текст] / І. Б. Камінська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 350-357.

18.


Лангович, М.А. (Лангович, Мілічевич А.) Мотивація персоналу в умовах світової економічної кризи [Текст] / М. А. Лангович, Т. Цвєтковські, В. Томашевич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 291-301.

19.


Назарова, Г.В. Винагородження топ-менеджерів: підхід, шо грунтується на інтеграції управління компетенціями та результативністю [Текст] / Г. В. Назарова, О. В. Ачкасова, Е. Р. Степанова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 255-259.

20.


Просянчук, В.Л. Вплив механізму зростання цільової ефективності мотивації персоналу на якість праці [Текст] / В. Л. Просянчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №9(790). – С. 29-36.

21.


Рябцева, О.Є. Інноваційний підхід до оцінки мотивації виробничого персоналу підприємства [Текст] / О. Є. Рябцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 204-212.

22.


Микитенко, В.В. Добір оптимального складу мотиваційних засобів цілеорієнтованого коригування інноваційних процесів на промислових підприємствах [Текст] / В. В. Микитенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 86-91.

23.


Зелена, М.І. Еволюція основних теорій мотивації трудової діяльності [Текст] / М. І. Зелена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 192-195.

24.


Любохинець, Л.С. Теоретичні аспекти використання ефективних систем мотивації праці [Текст] / Л. С. Любохинець, Є. М. Поплавський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 35-40.

25.


Гончар, О.І. Мотивація персоналу як інструмент удосконалення управління потенціалом підприємства [Текст] / О. І. Гончар, Н. В. Загоруйко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 223-227.

26.


Баксалова, О.М. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 30-32.

27.


Скринник, Н.В. Мотивація і форми стимулювання персоналу на підприємстві [Текст] / Н. В. Скринник, Ю. О. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 182-188.

28.


Субоч, Е.П. Зарубежный опыт использования экономического механизма мотивации труда [Текст] / Е. П. Субоч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 122-127.

29.


Ведерніков, М.Д. Доцільність застосування зарубіжного досвіду мотивації персоналу на українських підприємствах [Текст] / М. Д. Ведерніков, М. І. Зелена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 18-21

30.


Кичал, Л.М. Напрями використання закордонного та вітчизняного досвіду мотивації персоналу [Текст] / Л. М. Кичал // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 179-182.

31.


Семикіна, А.В. Оцінка пріоритетів у мотивації професійного розвитку [Текст] / А. В. Семикіна, А. А. Орлова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 93-100.

32.


Харченко, Г.А. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Г. А. Харченко, Д. Д. Дейна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 100-103.

33.


Субоч, К.В. Мотивація творчої праці як запорука інноваційності продукції [Текст] / К. В. Субоч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 107-110. 

34.


Монастирська, Г.В. Багаторівневість системи мотивації українського працівника [Текст] / Г. В. Монастирська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 115-118. 

35.


Субоч, К.П. Мотивація творчої праці як запорука інноваційності продукції [Текст] / К. П. Субоч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 107-110.

36.


Монастирська, Г.В. Багаторівневість системи мотивації українського працівника [Текст] / Г. В. Монастирська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 115-118.
37.


Бериславська, Г.В. Мотивація управлінського персоналу в сучасних економічних умовах [Текст] / Г. В. Бериславська, І. А. Крутій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 217-220. 

38.


Харун, О.А. Оцінка виробничої діяльності та мотивації персоналу машинобудівних підприємств Хмельниччини [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 75-79. 

39.


Поліщук, П.В. Матеріальне стимулювання як основа ефективного управління підприємством [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 85-87. 

40.


Лепа, Р.Н. Мотивационное управление организационным поведением персонала на промышленных предприятиях [Текст] / Р. Н. Лепа, А. А. Дорофеева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 135-137.

41.


Майстер, Л.А. Характеристики та елементи механізму оцінки, стимулювання та підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств [Текст] / Л. А. Майстер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 138-142.
42.


Попадинець, І.Р. Дослідження мотивації управлінської праці на нафтогазових підприємствах [Текст] / І. Р. Попадинець, А. О. Устенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 159-161.

43.


Гризовська, Л.О. Чинники мотивації у підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства [Текст] / Л. О. Гризовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 90-94.

44.


Христиановский, В.В. Практика применения нечеткой логики при оценке мотивации трудовой деятельности [Текст] / В. В. Христиановский, В. П. Щербина, Т. В. Уманец // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 20-28.

45.


Бабчинська, О.І. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства [Текст] / О. І. Бабчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 133-136.

46.


Шевченко, В.С. Концептуальна модель управління мотивацією персоналу будівельних підприємств [Текст] / В. С. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 151-155.

47.


Кельдер, Т. Мотивація праці як засіб підвищення ефективності управління на корпоратизованих підприємствах [Текст] / Т. Кельдер, А. Переверзева // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 256-261.

48.


Назаришин, Р. Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці [Текст] / Р. Назаришин // Україна: аспекти праці. – 2013. – №3. – С. 38-42.

49.

http://library.if.ua/book/45/3149.htmlМотивація і стимулювання трудової активності персоналу

50.

http://kerivnyk.info/2012/05/korytko.htmlФормування системи мотивації праці на підприємстві

51.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічні науки//адміністративна мотивація праці, матеріальна мотивація праці, моральна мотивація праці....”
52.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!