Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на магістерську роботу: "Тенденції в розвитку туризму".

1.


Перспективи розвитку сільського туризму в Україні [Текст] / Н. Є. Гоц, Т. З. Бубела, М. М. Микийчук, Т. Г. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №12. – С. 67-75.

2.


Шкарлет, С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки [Текст] / С. М. Шкарлет, О. М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 36-43.

3.


Братюк, В.П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 30-37.

4.


Григор`єва, Я.В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності [Текст] / Я. В. Григор`єва // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 73-79.

5.


Братюк, В.П. Аналіз досвіду західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку туризму [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 63-71.

6.


Радосавлєвіч, Г. Задоволеність клієнтів онлайн-пропозиціями туристичних агентств у Сербії [Текст] / Г. Радосавлєвіч, Л. Максимовіч, К. Борисавлєвіч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 436-447.

7.


Братюк, В.П. Аналіз стратегічних підходів до формування державної політики розвитку туризму [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №6. – С. 40-49.

8.


Ейдис, И. Проблеми стратегічного управління туризмом у регіонах Польщі [Текст] / И. Ейдис, Д. Шпілько // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 284-294.

9.


Раїчевіч, В. Сталий розвиток туристичної галузі, соціально-економічне зростання, збереження місцевої культури та традицій, зменшення викидів та збереження біорізноманіття: роль фінансових установ [Текст] / В. Раїчевіч, Х. Бій, Р. Гломазіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 472-480.

10.


Лютак, О.М. Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону [Текст] / О. М. Лютак, Л. В. Савош, О. Я. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 230-238.

11.


Полухіна, А.М. Етнотуризм як інструмент розвитку регіональної економіки: на прикладі Республіки Марій Ел [Текст] / А. М. Полухіна // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 471-477.

12.


Сюй, Ю. (Сюй, Ю-Лунь) Вплив світових туристичних трендів на розвиток залізничного туризму [Текст] / Ю. Сюй, Ю. Тін, К. Чень // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 536-541.

13.


Чорій, М.В. Роль Інтернет-маркетингу при виборі туристської дестинації [Текст] / М. В. Чорій, Т. І. Ільтьо // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 300-307.

14.


Тігу, Г. Управління туристичними напрямками: нові підходи в Румунії [Текст] / Г. Тігу, Б. Каларету, Д. Булін // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 525-534.

15.


Флорек, М. Ідентифікація топографічних брендів туризму: методи і фактори застосування [Текст] / М. Флорек, К. Янішевська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 543-553.

16.


Сіліневіца, І. Проблеми реалізації стратегій розвитку в контексті розвитку туризму: за даними округу Кібла [Текст] / І. Сіліневіца, І. Мієтуле // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 289-286.

17.


Міленкович, С. Розвиток екотуризму у Придунайському регіоні Сербії [Текст] / С. Міленкович, Н. Боскович // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 254-261.

18.


Костинець, В.В. Методичні основи оцінювання економічної ефективності туристичних брендів [Текст] / В. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 160-165.

19.


Нурмагамбєтова, А. Казахстанський ринок туристичних послуг: основні напрямки підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств [Текст] / А. Нурмагамбєтова, Р. Агибєтова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 111-122.

20.


Іванова, З.О. Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій [Текст] / З. О. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 183-186.

21.


Саух, І.В. Державне регулювання розвитку туризму: сутність поняття та проблеми визначення [Текст] / І. В. Саух // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 59-66.

22.


Полухина, А.М. Стратегія якості та взаємодії у розвитку контактів з клієнтами у галузі туризму та гостинності [Текст] : [використано результати дослідження канадського сектору суспільних послуг] / А. М. Полухина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 189-194.

23.


Должикова-Поліщук, Л.В. Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю [Текст] / Л. В. Должикова-Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 103-112.

24.


Зіядін, С. Тенденції та проблеми розвитку туризму на території Східноказахстанської області [Текст] / С. Зіядін, Р. Тахтаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 232-236.

25.


Тасмаганбетов, А.Б. Развитие туристических кластеров в регионах Казахстана [Текст] / А. Б. Тасмаганбетов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 271-278.

26.


Семенов, В.Ф. Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації і туризму [Текст] / В. Ф. Семенов, А. В. Жупаненко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 295-300.

27.


Гуслєв, А.П. Оцінка туристичної галузі як поліфункціонального явища в економіці [Текст] / А. П. Гуслєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип101. – С. 114-119.

28.


Карп, В. Новітні підходи до інтенсифікації торгівлі українським туристичним продуктом в сучасних умовах [Текст] / В. Карп // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.64. – С. 144-150.

29.


Карп, В.С. Проблеми розвитку українського туристичного бізнесу на сучасному етапі [Текст] / В. С. Карп // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С.162-168.

30.
331
А43
Крушинська, А.В. Удосконалення інформаційного забезпечення розвитку туристичних комплексів у Хмельницькій області [Текст] / А. В. Крушинська // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2013. – С. 103-106.

31.


Проблеми екотуризму в Україні та шляхи їх розв`язання на відпрацьованих і призупинених кар`єрах [Текст] / Л. А. Нападовська, А. П. Пашков, А. П. Пашкова, О. В. Примак // Безпека життєдіяльності. – 2014. – №3. – С. 34-38.

32.


Виклюк, Я.І. Підходи до створення моделі даних туристичної сфери України [Текст] / Я. І. Виклюк, В. Є. Савєльєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №3. – С. 55-61.

33.


Хлопяк, С. Регіональна туристична політика в Україні: особливості формування та ефективність реалізації [Текст] / С. Хлопяк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №5. – С. 15-21.

34.


Копець, Г.Р. Актуальні проблеми розвитку логістики туризму в Україні [Текст] / Г. Р. Копець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 436-441.

35.


Мамчин, М. Тенденції розвитку туристично-рекреаційної галузі Львівщини [Текст] / М. Мамчин, С. Чучмарьова, О. Мархевка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 419-426.

36.


Теребух, А.А. (Теребух, `як М.Ю.) Сутність та значення екологічно-туристичних ресурсів у контексті розвитку екологічного туризму в Україн [Текст] / А. А. Теребух, `. М. Хім // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 449-455.

37.


Копець, Г.Р. Клубний відпочинок у туризмі України [Текст] / Г. Р. Копець, А. А. Сергатюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 61-66.

38.


Музиченко-Козловська, О.В. Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму [Текст] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 47-52.

39.


Кулєшова, Н. Модель ідентифікації конкурентної позиції туристичних підприємств [Текст] / Н. Кулєшова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №2. – С. 121-129.

40.


Фліссак, А. Досвід розвитку ринку туристичних послуг ФРН і можливості його використання в Україні [Текст] / А. Фліссак, К. Фліссак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 202-210.

41.


Грабар, М.В. Системний розвиток сфери туризму та рекреації: загальна специфіка [Текст] / М. В. Грабар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 249-256. 


42.


Логунова, Н.А. Тенденции развития европейского рынка круизной индустрии [Текст] / Н. А. Логунова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 217-220. 
43.


Шевченко, Т.А. Методология оценки показателей, используемых Всемирной туристической организацией для оценки экономического воздействия туризма на региональное развитие [Текст] / Т. А. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 128-130.

44.


Майорова, Н.І. Маркетингове просування як складова розвитку зеленого туризму на Хмельниччині [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 61-65.

45.


Грицина, Л.А. Аналіз розвитку туризму як галузі світової економіки [Текст] / Л. А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 232-235.

46.


Логунова, Н.А. Комплексный механизм стимулирования развития яхтенного туризма в Крыму [Текст] / Н. А. Логунова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 208-214.

47.


Паньковська, Л.С. Проблеми розвитку туризму: сучасні тенденції, чинники, класифікація факторів [Текст] / Л. С. Паньковська, А. Г. Новікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 115-118.

48.


Кучеренко, К.В. Міжнародний туристичний бренд країни: підходи до формування та просування в умовах глобалізації [Текст] / К. В. Кучеренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.1. – С. 167-171. 
49.


Скляр, Г.П. Свідомий розвиток партнерства у сфері туризму в умовах глобалізації [Текст] / Г. П. Скляр // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 142-145.

50.


Гоцелюк, А.Ю. Сільський зелений туризм - пріоритетний напрям диверсифікації економіки сільських територій Миколаївської області [Текст] / А. Ю. Гоцелюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 174-177.

51.


Григорук, П.М. Туристично-рекреаційний комплекс як об`єкт моделювання [Текст] / П. М. Григорук, Ю. М. Яворський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 263-266. 


52.


Примак, Т.О. Маркетингова підтримка туристичного іміджу України [Текст] / Т. О. Примак, Д. С. Примак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 202-205.

53.


Торт, М. Щодо вдосконалення законодавчого регулювання діяльності у сфері сільського зеленого туризму [Текст] / М. Торт // Віче. – 2013. – №22. – С. 30-34.

54.


Кафарський, В. Український туризм: здобутки чи втрати [Текст] / В. Кафарський // Голос України. – 2005. – №226. – С. 10-11.

55.


Вельгош, Н. Туристичний та курортно-рекреаційний продукт: поняття та сутність [Текст] / Н. Вельгош // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 55-57.

56.


Дяченко, Л. До питання про концепцію перспективного розвитку підприємств туристичної сфери [Текст] / Л. Дяченко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 110-115.

57.


Кінаш, І.П. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг [Текст] / І. П. Кінаш // Екологічний вісник. – 2012. – №6. – С. 25-26.

58.


Хом`як, М.С. Рекреаційний потенціал природоохоронних об`єктів Львівської області [Текст] / М. С. Хом`як // Екологічний вісник. – 2013. – №5. – С. 31-32.

59.


Білецька, Г.А. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території Національного природного парку «Подільські Товтри» [Текст] / Г. А. Білецька // Екологічний вісник. – 2012. – №5. – С. 33-34.

60.


Ніколаєв, К.Д. Паспортизація туристичних об`єктів у межах сільських населених пунктів [Текст] / К. Д. Ніколаєв, К. О. Бабікова, В. М. Ісаєнко // Екологічний вісник. – 2012. – №4. – С. 30.

61.


Терлецький, В.К. Світовий досвід інноваційних форм екотуризму на порушених ландшафтах [Текст] / В. К. Терлецький, А. Б. Філіпенко // Екологічний вісник. – 2012. – №1. – С. 28-29.

62.


Костриця, М.М. Проблеми переходу туризму на принципи збалансованого розвитку [Текст] / М. М. Костриця // Екологічний вісник. – 2007. – №6. – С. 30-31.

63.


Бухаріна, Л. Інституційні засади державної політики у сфері туристичних послуг [Текст] / Л. Бухаріна // Економіка @ держава. – 2008. – №5. – С. 84-87.

64.


Бухаріна, Л. Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні [Текст] / Л. Бухаріна // Економіка @ держава. – 2009. – №1. – С. 103-105.

65.


Гурбик, Ю. Державне регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні: теоретичний аспект [Текст] / Ю. Гурбик // Економіка @ держава. – 2009. – №10. – С. 87-92.

66.


Вертелєва, О. Електронний маркетинг туризму в контексті глобальних викликів [Текст] / О. Вертелєва // Економіка @ держава. – 2010. – №1. – С. 38--42.

67.


Білоущенко, О.В. Місце і роль туристичного комплексу в структурі регіональної економіки [Текст] / О. В. Білоущенко // Економіка @ держава. – 2014. – №9. – С. 77-79.

68.


Графова, І. Розвиток сільського туризму в Європі [Текст] / І. Графова // Економіка АПК. – 2007. – №7. – С. 148-152.

69.


Куніцин, С.В. Постановка задачі моделювання вибору організаційних форм інтеграційної взаємодії професійних учасників туристичного ринку [Текст] / С. В. Куніцин // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 58-63.

70.


Перейгер, Д. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів [Текст] / Д. Перейгер // Економіка України. – 2001. – №6. – С. 20-29.

71.


Виноградська, А. Розвиток українського туристичного бізнесу [Текст] / А. Виноградська // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – №5. – С. 13-18.

72.


Цибух, В. Туризм в Україні : проблеми та перспективи [Текст] / В. Цибух // Економіст. – 2000. – С. 34-35.

73.


Орлова, В.В. Економічна діагностика процесів розвитку регіонального туристичного ринку [Текст] / В. В. Орлова, Н. І. Остап`юк // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 45-47.

74.


Бартошук, О.В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі [Текст] / О. В. Бартошук // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 38-41.

75.


Ліманський, А. Міжнародний туризм в епоху глобалізації [Текст] / А. Ліманський, Я. Ружковський // Журнал Європейської економіки. – 2005. – №3, Т.4. – С. 295-306.

76.


Кузьмін, О. Кооперування на світовому туристичному ринку [Текст] / О. Кузьмін, А. Гайдук // Журнал Європейської економіки. – 2007. – №2, Т.6. – С. 145-158. – [Міжнародна економіка].

77.
796
З-46
Скабара, Р. Сучасний стан і тенденції розвитку туризму у прикордонному Жовківському районі Львівської області [Текст] / Р. Скабара // Здоров`я, фізичне виховання і спорт в умовах сьогодення. – 2012. – С. 143-145.

78.


Литвинова, О.В. Аналіз світового досвіду щодо впливу туризму на соціальну, економічну та екологічну складову розвитку країни [Текст] / О. В. Литвинова // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №2. – С. 118-121.

79.


Бетехтін, О.В. Загальні засади створення та функціонування консалтингових фірм у сфері туризму [Текст] / О. В. Бетехтін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 74-76.

80.


Друк, В.В. Шляхи вдосконалення управління туристичною сферою на Прикарпатті [Текст] / В. В. Друк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 128-132.

81.


Бойко, М.Г. Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку [Текст] / М. Г. Бойко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №16. – С. 34-39.

82.


Крушинська, О. Дивні пам`ятки Кам`янець-Подільського: Мадонна на мінареті; нетурецький Турецький міст; "ванна" для ворогів [Текст] / О. Крушинська // Міжнародний туризм. – 2008. – №6. – С. 106-107.

83.


Данилюк, І. Гетманські столиці.По красу і славу [Текст] / І. Данилюк // Міжнародний туризм. – 2008. – №6. – С. 124-130. – [Чигирин, Батурин, Глухів].

84.
63
Н34
Пилипенко, С.М. Проблеми та перспективи розвитку гірськолижних і спортивно-відпочинкових комплексів Карпатського регіону [Текст] / С. М. Пилипенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 302-309.

85.


Пархоменко, Є. Державне регулювання туристичною сферою, шляхи вдосконалення [Текст] / Є. Пархоменко // Освіта і управління. – 2011. – №2-3. – С. 55-59.

86.


Несенюк, М. Олімпійський туризм по-українськи [Текст] / М. Несенюк // Політика і культура. – 2000. – С. 30-31.

87.


Гайдук, А. Стратегії управління якістю у сфері туризму в Україні: ступінь та особливості використання, врахування міжнародного досвіду [Текст] / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.156-163.

88.


Бойко, М. Засади формування пріоритетніх напрямів туристичної політики України [Текст] / М. Бойко, Л. Гопкало // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.222-229.

89.


Галиця, І.О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії [Текст] / І. О. Галиця, І. Л. Мельник // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 155-161.

90.


Кифяк, В.Ф. Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку "зеленої економіки" [Текст] / В. Ф. Кифяк, О. В. Кифяк // Регіональна економіка. – 2012. – №4. – С. 23-30.

91.


Антонюк, К. Провідні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної туристичної сфери [Текст] / К. Антонюк // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №8. – С. 19-24.

92.
338(477)
Т28
Мельнік, О.В. Управління рекламною діяльністю туристичної фірми [Текст] / О. В. Мельнік // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 392-395.

93.
338(477)
Т28
Пухка, А.О. Бізнес-план розвитку агротуризму на Дунаєвеччині [Текст] / А. О. Пухка // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 106-107.

94.


Любіцева, О.О. Ринок туристичних послуг як об`єкт географії туризму [Текст] / О. О. Любіцева // Український географічний журнал. – 2003. – №2. – с.43-51.

95.


Наслідки приходу лоукостерів [Текст] // Український туризм. – 2014. – №6. – С. 22-24.

96.


Щепанський, Е. Історія становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі України [Текст] / Е. Щепанський // Університетські наукові записки. – 2010. – №2. – С. 270-276.


Для отримання більш конкретної інформації на запит бажано вказати в курсі якої навчальної дисципліни вивчається дана темаКрім того, радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)