Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Складіть мені, будь-ласка, список літератури(включаючи журнали за останні роки) для курсової на тему: "Характеристика впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства." з дисципліни "Економіка підприємства". Заздалегідь вдячна.


1. 658
Б48 Березін, О.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390с. – (Вища освіта ХХІ століття).

2. 658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с.

3.
Головач, Т.В. Соціально-економічний стан Хмельниччини як чинник зовнішнього середовища функціонування підприємств [Текст] / Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 121-128.

4.
Григор`єва, Л.В. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на формування маркетингового потенціалу підприємства [Текст] / Л. В. Григор`єва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 63-67.

5.
Деревянко, К. Оцінювання впливу зовнішнього середовища на прийняття рішення щодо реструктуризації підприємства [Текст] / К. Деревянко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 71-74.

6.
Дзюба, С.Г. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств [Текст] / С. Г. Дзюба, І. Ю. Гайдай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 144-156.
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_1_19.pdf

7. 658
І-19 Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728с.

8. 658
К17 Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.

9. 63
Н34 Комаринець, С.О. Оцінювання нестабільності зовнішнього економічного середовища підприємства [Текст] / С. О. Комаринець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 220-225.

10.
Любченко, Н.Л. Визначення впливу факторів зовнішнього середовища на стабільність підприємства [Текст] / Н. Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 62-66.

11.
Матушевська, О.А. Оцінка факторів зовнішнього середовища, що впливають на економічну стійкість промислового підприємства [Текст] / О. А. Матушевська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 56-59.

12. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312с.

13.
Нижник, В.М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5x5" [Текст] / В. М. Нижник, О. Полінкевич, А. Ніколаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 69-74.
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2013_8_9.pdf

14. 658
П24 Пеліхов, Є.Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пеліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – К. : Хай-Тек-Прес, 2009. – 344с.

15.
Полінкевич, О.М. Структуризація чинників впливу зовнішнього середовища на інноваційні бізнес-процеси підприємств за ступенем ризику [Текст] / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 210-213.

16.
Полянська, А.С. Дослідження чинників зовнішнього середовища як необхідна умова розвитку підприємств в сучасних умовах [Текст] / А. С. Полянська, Т. М. Орищин // Регіональна економіка. – 2010. – №2. – С. 39-47.

17.
Скребець, І.В. Стратегічна безпека підприємства як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища [Текст] / І. В. Скребець // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 58-64.

18.
Тараненко, О.О. Вплив зовнішнього середовища господарювання на економічну стійкість підприємства [Текст] / О. О. Тараненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 118-121.

19. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

20.
Шпонька, Т.О. Практичний досвід використання методів управління підприємством в умовах динамічності зовнішнього середовища [Текст] / Т. О. Шпонька, Ю. О. Нікітін // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 248-255.


21. Бобровникова, Р.Г. Формування фінансових потреб підприємства в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища [Текст] / Р. Г. Бобровникова, В. А. Бобровников // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 68-71.

22. Даценко, Г.В. Чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища машинобудівних підприємств безпосереднього і непрямого впливу [Текст] / Г. В. Даценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 198-202.

23. Загородній, А. Аналіз сприятливості факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства для реалізації інноваційної стратегії [Текст] / А. Загородній, В. Чубай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №2. – С. 96-101.

24. Кокнаєва, М.О. Чинники зовнішнього та внутрішнього середовища забезпечення фінансово-економічної безпеки торговельного підприємства [Текст] / М. О. Кокнаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 314-318.

25. Хома, І.Б. Реакція внутрішнього і зовнішнього середовища на діагностовану величину рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства [Текст] / І. Б. Хома // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.1. – С. 152-156.

26. Чубай, В.М. Аналіз ризиків взаємовідносин промислового підприємства із суб`єктами його внутрішнього і зовнішнього середовища [Текст] / В. М. Чубай, О. В. Тесак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 54-65.

27. Чубай, В.М. Управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб`єктами внутрішнього і зовнішнього середовища [Текст] / В. М. Чубай, О. В. Тесак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 188-196.

28.
Яковенко, О.В. Дослідження впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на процес бюджетування [Текст] / О. В. Яковенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 191-194.


29. Дзюба С. Г.
Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств [Електронний ресурс] / С. Г. Дзюба, Ю. В. Ткач // Вісник Донецького університету економіки та права . - 2012. - № 2. - С. 63-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vduetp_2012_2_13.pdf

30. Скребець І. В.
Стратегічна безпека підприємства як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / І. В. Скребець // Актуальні проблеми економіки . - 2012. - № 11. - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_11_9.pdf

31. Нижник В. М.
Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент . - 2012. - Вип. 9(2). - С. 334-345. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnem_2012_9(2)__49.pdf

32. Клопов І. О.
Моделювання впливу загроз зовнішнього середовища на економічну безпеку промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Клопов // Економіка і управління . - 2010. - № 4. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econupr_2010_4_19.pdf

33. Дорохов О. В.
Основи нечіткого моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Дорохов, Л. П. Дорохова // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил . - 2008. - Вип. 2. - С. 124-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ZKhUPS_2008_2_34.pdf

34. Маслак О. І.
Зовнішнє середовище економічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Маслак, О. Д. Коноваленко, О. О. Безручко // Технологический аудит и резервы производства . - 2014. - № 3(3). - С. 35-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tatrv_2014_3.3_10.pdf

35. Берсуцький А. Я.
Моделювання діагностики зовнішнього середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / А. Я. Берсуцький // Економічний вісник Національного гірничого університету . - 2011. - № 4. - С. 103-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evngu_2011_4_16.pdfДо списку включено інформацію з 2009 року. Додатково для пошуку книг радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економіка підприємства”.
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету