Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть, будь ласка,підібрати літературу з предмету `Проектування трудових процесів`ю.Дякую!

1.
658.53
А22
Автоматизация разработки нормативов времени трудовых процессов розничных операций на предприятиях Союзпечати : отчет по НИР; выполнено по договору с ВНИИ почтовой связи м-ва связи СССР. Ч. 1 /  рук. темы Б.Н. Игумнов. – Хмельницкий : ХТИБО, 1983. – 201с.

2.
685.3
Ч-46
Чередниченко, Я.Ф. Механизация и автоматизация трудоемких процессов обувного производства [Текст] / Я. Ф. Чередниченко, И. В. Вайнтруб, В. А. Ульяницкий. – К. : Техніка, 1986. – 160с.

3.
621.86/.87
М55
Механизация трудоемких и вспомогательных процессов в механических цехах [Текст] : справочник /  под общ. ред. А.М. Тихонцова. – К. : Техніка, 1987. – 160с.

4.
687
С40
Системи автоматизованого проектування технологічних процесів [Текст] : лаб. практ. для студ. спец. "Швейні вироби" /  уклад.: М.О.Кущевський, О.С.Засорнов. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 29с.

5.
658.512.011.56
Ф91
Фролов, В.Н. Автоматизированное проектирование технологических процессов и систем производства РЭС [Текст] / В. Н. Фролов, Я. Е. Львович, Н. П. Меткин. – М. : Высшая школа, 1991. – 463с.

6.
685.3
П16
Панасюк, І.В. Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів [Текст] : Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня д.т.н. Спец. 05.19.06-технологія взуттєвих і шкіряних виробів / І. В. Панасюк. – К. : Київський нац-ний ун-т технологій та дизайну, 2004. – 36с.

7.
658.52.011.56
Ш23
Шапарев, Н.К. Автоматизация типовых технологических процессов металлообработки: Расчет и проектирование [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. К. Шапарев. – К. : Вища школа, 1984. – 312с.

8.
621.396.6
П12
Павловский, В.В. Проектирование технологических процессов изготовления РЭА [Текст] : пособие по курсовому проектированию; учеб. пособие для вузов / В. В. Павловский, В. И. Васильев, Т. Н. Гутман. – М. : Радио и связь, 1982. – 160с.

9.
621
Р83
Руденко, П.А. Проектирование технологических процессов в машиностроении [Текст] : учеб. пособие для студ. машиностроит. спец. вузов / П. А. Руденко. – К. : Вища школа, 1985. – 255с.

10.
621
П79
Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении [Текст] : учеб. пособие для студ. машиностроит. спец. вузов / В. В. Бабук, В. А. Шкред, Г. П. Кривко, А. И. Медведев. – Минск : Выш. шк., 1987. – 255с.

11.
687
П79
Проектування гнучких технологічних процесів [Текст] : метод. вказівки до викон. курсового проекту для студ. спец. "Швейні вироби" /  уклад. Н.С. Поліщук. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 25с.

12.
331.103
П79
Проектування процесів праці [Текст] : метод. вказівки щодо вивч. курсу і викон. контрол. робіт для студ. спец. "Управління трудовими ресурсами" /  уклад. С.О. Лавриненко. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 31с.

13.
621.396.6
Б90
Буловский, П.И. Проектирование и оптимизация технологических процессов и систем сборки РЭА [Текст] / П. И. Буловский, В. П. Ларин, А. В. Павлова. – М. : Радио и связь, 1989. – 176с.

14.
621.941
М91
Мурій, Б.О. Основи проектування технологічних процесів токарної обробки металів [Електронний ресурс] : метод. посіб. / Б. О. Мурій, І. Й. Бочар, І. В. Гевко. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 60с.

15.
687
С42
Скирута, М.А. Современные методы системного проектирования процессов производства одежды [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. А. Скирута, О. Ю. Комиссаров. – К. : УМК ВО Минвуза УССР, 1988. – 84с.

16.
687
П79
Проектування гнучких технологічних процесів [Текст] : метод.вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. спец. "Швейні вироби" /  уклад. Н.С. Поліщук. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 26с.

17.
658.52.011.56
М71
Мишенин, О.А. Автоматизация проектирования технологических процессов швейного производства [Текст] / О. А. Мишенин, И. Н. Маркова. – Л. : ЛДНТП, 1986. – 16с. – (Механизация и автоматизация производственных процессов).

18.
658.52.011.56
Л88
Лысенко, Э.В. Проектирование автоматических систем управления технологическими процессами [Текст] / Э. В. Лысенко. – М. : Радио и связь, 1987. – 272с.

19.
658.52.011.56
А22
Автоматизация операций проектирования процессов машиностроения [Текст]. – М. : Наука, 1970. – 190с.

20.
331
И28
Игумнов, Б.Н. Автоматизированные системы проектирования и нормирования труда [Текст] : учеб. пособие / Б. Н. Игумнов. – Львов : Свит, 1992. – 272с.

21.


Більовський, К.Е. Застосування інформаційних технологій для аналізу, проектування та нормуванння трудових процесів [Текст] / К. Е. Більовський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 351-353. 

22.


Більовський, К.Е. Структура автоматизованої системи проектування та нормування трудових процесів [Текст] / К. Е. Більовський, Т. П. Завгородня // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4. – С.112-116. 

23.


Твердушка, Т.Б. Методичні аспекти залучення працівників до вдосконалення трудових процесів [Текст] / Т. Б. Твердушка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 155-158.

24.


Тюріна, Н.М. Дослідження з виділення типових елементів трудових процесів [Текст] / Н. М. Тюріна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 177-182.
25.


Полонська, О. Методологічні підходи до моделювання трудових процесів у хлібопекарському виробництві [Текст] / О. Полонська // Економіка АПК. – 2011. – №11. – С. 35-39.

26.


Лавриненко, О. Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового трудового кодексу України [Текст] / О. Лавриненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №1. – С. 35-39.

27.


Глоба, Л.С. Гнучке проектування технологічних процесів виготовлення деталей приладів [Текст] / Л. С. Глоба, М. В. Лапа, І. М. Попова // Наукові вісті Національного технічного університету України. – 2005. – №6. – С. 93-100.

28.


Тиха, Г. Раціоналізація трудових процесів на підприємстві [Текст] / Г. Тиха // Трибуна. – 2012. – №9-12. – С. 40-41.