Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Я шукаю інформацію на ІДЗ з мікроекономіки "Ринок фінансового капіталу". Буду вам вдячна.1. Алексеєнко, Л. Теоретичні та інституціональні засади функціонування ринку фінансового капіталу [Текст] / Л. Алексеєнко, Л. Кузнецова // Світ фінансів. – 2006. – №3(8). – С. 95-102.

2. 330.101.542
Б17 Базілінська, О.Я. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – К. : ЦУЛ, 2009. – 352с.

3. 336
Б68 Благун, І.Г. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. – Львів : Магнолія -2006, 2008. – 314с.

4. 336
В19 Васильєва, В.В. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К. : ЦНЛ, 2008. – 368с.

5. 336
В29 Венгер, В.В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. В. Венгер. – К. : ЦУЛ, 2009. – 432с.

6.
Дорошенко, І. Криза на ринках фінансового капіталу [Текст] / І. Дорошенко // Економіка України. – 2009. – №10. – С. 41-53.

7.
Дорошенко, І. Сучасні теоретичні концепції розвитку фінансових ринків капіталу [Текст] / І. Дорошенко // Банківська справа. – 2010. – №5. – С. 65-75.

8. 336
Е96 Еш, С.М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2009. – 528с.

9. 336
І-31 Іжевський, П.Г. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Іжевський, О. В. Кошонько. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 373с.

10.
Кабанов, В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу [Текст] / В. Г. Кабанов // Фінанси України. – 2009. – №9. – С. 98-107.

11. 330.101.542
К17 Калініченко, О.В. Мікроекономіка [Текст] : навч.- метод. посіб. / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с.

12. Ковальчук, А. Законодавчо правове забезпечення руху фінансового капіталу в ринкових системах [Текст] / А. Ковальчук // Право України. – 2008. – №1. – С.41-45.

13. 330.101.542
К71 Косік, А.Ф. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦНЛ, 2008. – 438с.

14.
Лютий, І.О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України [Текст] / І. О. Лютий, Н. В. Дрозд // Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 63-72.

15. 330.101.542
М59 Мікроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Г.І. Башнянина, О.В. Щедрої. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

16. 330.101.542
Р83 Рудий, М.М. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К. : ЦНЛ, 2008. – 360с. – [Рекомендовано МОН України].

17.
Собкевич, О.В. Позиції та перспективи України на світовому ринку капіталу в умовах посилення фінансової кризи [Текст] / О. В. Собкевич, В. Г. Савенко // Проблеми науки. – 2010. – №2. – С. 43-52.

18.
Столяр, А.О. Міжнародний ринок капіталів як невід`ємний елемент світових фінансів [Текст] / А. О. Столяр // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №7-8. – С. 11-13.

19.
Сурженко, Л. Сучасні тенденції глобалізаційних процесів у контексті розвитку ринку фінансового капіталу [Текст] / Л. Сурженко // Економіка @ держава. – 2011. – №1. – С. 53-55.

20. 336
Т33 Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лабезник [та ін.] за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576с.

21. Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми, перспективи розвитку : монографія / Л. М. Алексеєнко. – К. : Економічна думка, 2004. – 424 с.
http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/Proba.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “мікроекономіка”, «ринок капіталу».

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету