Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоміжь будь ласка, знайти інформацію на тему реферата "Характеристика сучасних міжнародних стандартів аудиту"з курсу історії обліку та аудиту. Дякую.

1. 657.63
В65 Войнаренко, М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 488с.

2.
Головач, В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості [Текст] / В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №3. – С. 30-36.

3.
Головач, В. Правовий статус міжнародних стандартів аудиту [Текст] / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №7. – С. 36-40.

4. 657.6
Д53 Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с.

5. 657.63
М58 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.1. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 846с.

6. 657.63
М58 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.2. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 410с.

7.
Ніконова, О. Міжнародні стандарти INTOSAI: основні положення, аудиторські підходи, термінологія [Текст] / О. Ніконова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №2. – С. 29-35.

8. 657.63
П56 Пономарьова, Н.А. Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Пономарьова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 211с. – [Існує електронна копія].

9. 657.6
П90 Пухальська, Г.В. Аудит за міжнародними стандартами [Текст] : конспект лекцій / Г. В. Пухальська, В. В. Пухальський. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 124с. – [Існує електронна копія].

10. 657.63
Ш50 Шерстюк, О.Л. Аудит державних фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Шерстюк. – К. : Нац. торг.-екон. університет, 2010. – 340с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ міжнародні стандарти аудиту”