Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий вечір! Підберіть літературу будь ласка до теми "Об’єктивна необхідність фінансів в умовах товарного виробництва". Дякую
1.
336
Б61
Білоцерківець, В.В. Фіскальна політика та її роль в розвитку національного товарного виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.01.01 - економічна теорія / В. В. Білоцерківець. – Дніпропетровськ : Нац. гірнича академія України, 2001. – 19c.

2.
330.342.146
О-75
Бобров, В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва [Текст] : підручник / В. Я. Бобров. – К. : Вища школа, 2003. – 719с. 

3.
330
А34
Ажнюк, М.О. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

4.
330
О-75
Основи економічної теорії [Текст] : підручник /  за заг. ред. О.О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 480с.

5.
330
П50
Політична економія [Текст] : підручник /  за заг. ред. Г.І. Башняніна. – 4-те вид., переробл. і випр. – Л. : Магнолія 2006, 2008. – 280с. 

6.


Кічурчак, М.В. Інструментарій дослідження процесів виробництва суспільних товарів у національній економіці [Текст] / М. В. Кічурчак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 19-25.

7.


Ковальчук, Т. Ринкові відносини як невід`ємний компонент товарного виробництва [Текст] / Т. Ковальчук // Банківська справа. – 2004. – №2. – С. 14-23.

8.


Погріщук, Б. Основні структурні зрушення в розвитку національної економіки як індикатор формування товарного ринку [Текст] / Б. Погріщук, В. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №5-2. – С. 215-228.

9.


Сокол, П. Формування товарної стратегії на підприємстві [Текст] / П. Сокол, Г. Петриченко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 140-143.

10.


Горбунова, А. Логістичний підхід як інструмент фінансування товарно-матеріальних запасів промислових підприємств [Текст] / А. Горбунова // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 136-139.

11.


Медвідь, Т. Фінансові, товарні та інформаційні потоки як носії грошово-кредитних імпульсів [Текст] / Т. Медвідь // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №5. – С. 119-124.

12.


Калетнік, Г. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників [Текст] / Г. Калетнік, Н. Пришляк // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 52-55.

13.


Попов, С.О. Про економічне значення показника "вихід товарного продукту" і його застосування в економіко-математичних моделях гірничодобувного виробництва [Текст] / С. О. Попов, С. І. Головко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №18. – С. 33-35.

14.


Передерій, Л.В. Конфігурація, аналіз і організація товарно-грошових потоків у виробництві [Текст] / Л. В. Передерій // Регіональна економіка. – 2008. – №2. – С. 51-58.

15.


Ляшенко, О. Фінансові домінанти процесу ціноутворення на світовому ринку сировинних товарів [Текст] / О. Ляшенко, З. Бойко // Світ фінансів. – 2010. – №1. – С. 135-145.

16.

http://buklib.net/books/27122/Сутність фінансів, їх ознаки

17.

http://www.kneu.dp.ua/moodle-new/pluginfile.php/14287/mod_resource/content/0/MPV/FIN%20MPV%20Temi%20KursRobit.pdf Сутність і об`єктивна необхідність фінансів в умовах товарного господарства
18.

http://bukvar.su/finansovye-nauki/page,2,49325-Finansy-ekonomicheskaya-kategoriya-tovarnogo-proizvodstva.htmlФінанси - економічна категорія товарного виробництва

19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “вартість товару, закупівля товарів, товар,товарна політика....”
20.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету