Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему "Види та сучасний стан обов’язкового авіаційного страхування"


1. 368/369
В61 Вовчак, О.Д. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, О. І. Завійська. – Львів : Компакт-ЛВ, 2005. – 656с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
Дараганова, Н. Організація авіаційного страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу цивільної авіації [Текст] / Н. Дараганова // Право України. – 2006. – №9. – С. 106-111.

3. 368/369
С83 Страхові послуги [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.0501.04 "Фінанси" денної, заочної форм навчання та слухачів ФПФ. Ч.2. – Суми : СумДУ, 2008. – 189с.

4. 368/369
С83 Страхові послуги [Текст] : підручник / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова, О. Д. Колотило ред. кол.: С.С. Осадець, Т.М. Артюх. – К. : КНЕУ, 2007. – 464с.

5. 368/369
С89 Супрун, А.А. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 248с. – (Вища освіта України).


6. Андрущенко Л. В. Стан та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Андрущенко, О. В. Драган // Митна справа . - 2013. - № 4(2). - С. 289-294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2013_4(2)__52.pdf

7. Світлична О. С. Сучасний стан та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Світлична // Вісник соціально-економічних досліджень . - 2012. - Вип. 1. - С. 351-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2012_1_54.pdf

8. Соловей Н. В. Фінансова безпека на ринку авіаційного страхування [Електронний ресурс] / Н. В. Соловей // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна . - 2007. - Вип. 18. - С. 260-261. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdnuzt_2007_18_58.pdf

9. Мезіна О. Є. Cтрахування авіаційних ризиків в Україні: тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. Є. Мезіна. - - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1885. – Назва з екранаДля пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Для пошуку правових документів радимо Вам звертатись до повнотекстової БД “Законодавство України” (веб-сайт Верховної Ради України) за адресою http://zakon.rada.gov.ua/