Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора.Допоможіть будь-ласка з літературою до рефрату на тему "Рекреаційне господарство України".
1.
338.48
М75
Молнар, О.С. Управління розвитком туристично-рекреаційного комплексу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.03 / О. С. Молнар. – Ужгород : УНУ, 2006. – 20с.

2.
911.3
Ф76
Фоменко, Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фоменко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 312с.

3.
911.3
М31
Масляк, П.О. Рекреаційна географія [Текст] : навч. посіб. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343с.

4.
332
Ч-50
Черчик, Л.М. Механізми формування та регулювання міжгалузевих зв`язків у рекреаційному комплексі регіону [Текст] : монографія / Л. М. Черчик, І. П. Милько. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. – 160с.

5.
502
Б61
Білецька, Г.А. Рекреаційне природокористування [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Білецька. – Львів : Новий світ-2000, 2013. – 152с. 

6.


Лебедев, К.А. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов [Текст] / К. А. Лебедев // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 186-190.

7.


Дмитрук, О.В. Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об`єкти управлінської діяльності [Текст] / О. В. Дмитрук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №9. – С. 98-103.

8.


Милько, І.П. Економіко-кібернетичне моделювання у рекреаційному комплексі регіону [Текст] / І. П. Милько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 207-214.

9.


Синенко, О.І. Інституціоналізація рекреаційної діяльності в Україні [Текст] / О. І. Синенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №1. – С. 263-268.

10.


Нефьодов, О.С. Підвищення конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного типу [Текст] / О. С. Нефьодов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 123-128.

11.


Коленда, Н.В. Особливості розвитку рекреаційної системи регіону в умовах глобалізації [Текст] / Н. В. Коленда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 77-79. – [У статті розглянуто особливості розвитку регіональної рекреаційної системи в сучасних економічних умовах. Досліджено поняття рекреаційної системи та дане власне визначення. Розглянуто модель розвитку регіональної рекреаційної системи в умовах реалізації її стратегічного потенціалу.].

12.


Игнатова, Н.И. Оптимизация процесса выбора источников финансирования туристско-рекреационного комплекса Харьковского региона, с использованием теории принятия решений [Текст] / Н. И. Игнатова, И. Л. Полчанинова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 243-247.

13.


Ковенська, О.А. Особливості оцінки економічної та соціальної безпеки рекреаційної зони (на прикладі СЕЗ "Курортополіс Трускавець") [Текст] / О. А. Ковенська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 169-174.

14.


Полякова, І.В. Теоретичні аспекти формування перспективних рекреаційних територій [Текст] / І. В. Полякова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 173-177.

15.


Гетьман, В.І. Принципи рекреаційної діяльності на територіях регіональних ландшафтних парків України і заходи з їх реалізації [Текст] / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2003. – №11-12. – С. 5-7.

16.


Петенко, І.В. Концептуальні положення підвищення використання рекреаційногоо потенціалу України [Текст] / І. В. Петенко, Л. С. Ляхова // Екологічний вісник. – 2011. – №3. – С. 22-23.

17.


Подде, О.В. Природні ресурси як чинник формування напрямів туристично-рекреаційної діяльності Мезинського національного природного парку [Текст] / О. В. Подде // Екологічний вісник. – 2011. – №4. – С. 31-32.

18.


Кінаш, І.П. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг [Текст] / І. П. Кінаш // Екологічний вісник. – 2012. – №6. – С. 25-26.

19.


Шпак, А.О. Передумови економічного регулювання розвитку туристично рекреаційного комплексу регіону [Текст] / А. О. Шпак // Економіка @ держава. – 2014. – №5. – С. 45-47.

20.


Гулич, О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / О. Гулич // Економіст. – 2011. – №5. – С. 41-43.

21.


Криховецький, І.З. Стратегія розвитку туристично-рекреаційної діяльності регіону [Текст] / І. З. Криховецький // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №4. – С. 27-28. – [На прикладі Івано-Франківського регіону].

22.
63
Н34
Миклуш, Ю.С. Визначення ознак ландшафтно-таксаційної оцінки рекреаційно-оздоровчих лісів [Текст] / Ю. С. Миклуш // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 15-25.

23.


Бережна, О. Проблеми розвитку рекреаційно-оздоровчих комплексів малих і середніх міст [Текст] / О. Бережна // Персонал. – 2006. – №11. – С. 57-63.

24.

http://pidruchniki.com/12631113/turizm/rekreatsiyna_geografiya_ukrayini Рекреаційне господарство України

25.

http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/rekreatsijne-gospodarstvoРекреаційне господарство

26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “рекреація природокористування, територіальні рекреаційні комплекси, рекреаційний туризм.....”
27.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету