³

ʳ : 1

>>> ,
1.
339.9
-64
[]: /.-. .. . .: , 2000. 160.

2.
368/369
-75
[]: /. . .. . .: , 2002. 768.

3.
368/369
60
, .. : []: .-. . /.., .., ... .: " ", 2004. 376: .
].

4.
368/369
38
, .. ̳ []: . . /... .: , 2006. 504. [ ].

5.
368/369
61
, .. []: . . /.., ... : -, 2005. 656. [ ].

6.
368/369
83
[]: /.., .., .., ... .: .. , .. . .: , 2007. 464. [
].

7.
368/369
83
[]: . . 6.0501.04 "Գ" , . .2. : , 2008. 189.

8.
368/369
89
, .. []: . . /.., ... : 2006, 2011. 248. ( ).
].

9.
339.94
24
[]: . . / . .. . : "", 2004. 498.

10.


, . - [] /. // . 2005. 1,.58. . 54-55.

11.


, . [] /. // . 2005. 9. . 26-27. [ ].

12.


̳ " ": [] // . 2011. 4. . 40-46. [ ].

- - (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)