Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня,допоможіть будь ласка знайти літературу до моєї магістерської роботи,тема "Формування морально-вольових якостей ділової людини у майбутніх працівників менеджерів соціальної сфери" Дякую!

1.
36
М50
Менеджмент социальной работы [Текст] : учеб. пособие. – М. : Владос, 2001. – 288с.

2.
36
С69
Соціальна робота: Менеджмент соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. Кн.7. – К. : ДЦССМ, 2003. – 276с.

3.
36
Ш47
Шендеровський, К. Менеджмент у соціальній роботі [Текст] / К. Шендеровський. – К. : Главник, 2007. – 207с. – (Бібліотечка соціального працівника).

4.
36
Л84
Лукашевич, М.П. Менеджмент соціальної роботи. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 296с. – [ Існує електронна копія ]. – [ Рекомендовано МОН України].

5.
36
C69
Соціальна робота. В 3-х ч. [Текст]. Ч. 2 : Теорії та методи соціальної роботи / за ред. Т. Семигіної та І. Григи. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2004. – 224с.


6.
37
Ш17
Шакурова, М.В. Методика и технология работы социального педагога [Текст] : учеб. пособие / М. В. Шакурова. – М. : Академия, 2002. – 272с.

7.
159.9
М48
Мельник, С.Н. Теоретические и методические основы социально-психологического тренинга [Електронний ресурс] : курс лекций / С. Н. Мельник. – Владивосток : ДВГУ, 2004. – 73с.

8.


Сейко, Н.А. Соціальна педагогіка [Електронний ресурс] : курс лекцій / Н. А. Сейко. – Житомир : ЖДПУ, 2002. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

9.
37
С69
Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк за ред. О.В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2014. – 310с. – (Альма-матер). – [

Рекомендовано МОН України].

10.


Розумний, М.М. Соціальна некомпетентність у сучасному світі та шляхи її подолання [Текст] / М. М. Розумний // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.61. – С. 29-33.

11.


Орлова, О. Соціально-психологічні умови застосування гри в процесі підготовки менеджерів до розробки та прийняття управлінських рішень [Текст] / О. Орлова, Е. Кірічок // Економіка @ держава. – 2006. – №2. – С. 53-54.

12.


Бортник, Т.І. Соціально-психологічні аспекти підготовки висококваліфікованих менеджерів [Текст] / Т. І. Бортник // Економіка АПК. – 2001. – №7. – С. 121-126.

13.


Розвиток мотивуючих лідерських навичок [Текст] // Персонал. – 2009. – №1. – С. 132-136. – [Тести. Тренінги. Методики].

14.


Швець, Н. Християнські моральні цінності управління людьми та можливості використання у кадровому менеджменті [Текст] / Н. Швець // Персонал. – 2007. – №1. – С. 78-85.

15.


Сікалюк, А. Ситуативна методика як багатогранний педагогічний інструмент впливу на формування соціально-етичних цінностей майбутніх менеджерів-економтстів у ВНЗ України та Німеччини [Текст] / А. Сікалюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 204-209.

16.

http://www.intellect-invest.org.ua/rus/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2009_st_11/О. Л. Главацька
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ У СТУДЕНТІВ
(НА ПРИКЛАДІ КУРСУ „МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ”)

17.

http://zaochka.net/catalog_p_5_p__p_89.htmlХарактеристика сучасного менеджера
18.

http://lib.mdpu.org.ua/e-book/eBook/rozd23.htmПрофесійно-етичний кодекс як підґрунтя діяльності майбутнього соціального педагога
19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “менеджмент соціальної роботи.....”
20.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Соціальна робота ...”