Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Я навчаюсь в Українській академії друкарства. Зараз працюю над дипломною роботою.
>>> Мені для наукової роботи потрібні статистичні дані книги Борецька Є.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу/Є. Я. Борецька, П. М. Малюга. - 1991.
>>> Чи можете мені написати точну (або хоча б приблизну) кількість читачів, що скористались цією книгою у Вашій бібліотеці за весь період перебування книги у Вас.
>>> Спасибі.
>>> З повагою, Христина.


У фонді НБ ХНУ є в наявності документ:
Борецька, Е. Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу [Текст] : навч. посiб. / Е. Я. Борецька, П. М. Малюга. - 2-ге вид., стер. - К. : Вища школа, 1992. - 364с.

За Вашим запитом ми можемо надати статистичну інформацію тільки за період автоматизованої книговидачі у НБ ХНУ. З 1999 року книговидача склала – 1126.