Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> тема реферату із дисципліни Регіональна економіка "Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України та їхнє значення у формуванні зовнішньоекономічних зв`язків", допоможіть будь ласка підшукати літературу ( як книги, так і періодмчні видання)
>>> буду вдячна)

1.
339.94
М86
Мочерний, С.В. Світове господарство в умовах глобалізації [Текст] : монографія / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 200с. –

2.
338(477)
Г35
Геоекономічні сценарії розвитку і Україна [Текст] : монографія. – К. : Академія, 2010. – 328с. – (Монограф). 
3.
330.341.1
У45
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу [Текст] : монография. Т.1 / А. И. Амоша, И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая, М. П. Войнаренко под.ред.В.И.Дубницкого и И.П. Булеева. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 573с. 

4.
32.01
Г36
Геополітика України: історія і сучасність [Текст] : зб. наук праць. Вип.2. – Ужгород : ЗакДУ, 2010. – 320с. – [У збірнику наукових праць, заснованому Закарпатським де

5.


Сардак, С.Е. Міжнародний маркетинг людських ресурсів як основа геоекономічної стратегії України [Текст] / С. Е. Сардак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 149-156.

6.


Сапир, Е. Сетевая бизнес-модель как фактор инновационного развития [Текст] / Е. Сапир // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 373-379.

7.


Хилько, О.Л. Україна між європейським та євразійським безпековими просторами [Текст] / О. Л. Хилько // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.103. – С. 84-87.

8.


Будкін, В.С. Інноваційна складова геоекономічних сценаріїв України [Текст] / В. С. Будкін // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.71. – С. 69-71.

9.


Костенко, Н. Роль торговельних блоків у формуванні геоекономічного простору [Текст] / Н. Костенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 318-326.

10.


<<Круглий стіл>> із гострими кутами [Текст] : [економізація зовнішньої політики України] // Зовнішні справи. – 2012. – №11. – С. 19-23.

11.


Головатий, М. Україна і світовий геополітичний процес: куди рухатися? [Текст] / М. Головатий // Персонал. – 2013. – №3. – С. 4-13.

12.


Андрійчук, В. У системі "глобальних підприємців" [Текст] / В. Андрійчук // Політика і час. – 2005. – №7. – С.29-37. – [Геоекономіка].

13.


Тищенко, О.П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу [Текст] / О. П. Тищенко // Регіональна економіка. – 2012. – №3. – С. 16-24.

14.http://studopedia.net/13_56448_tema--mizhnarodni-ekonomichni-zvyazki-ukraini-ta-ii-integratsiya-v-yevropeyski-ta-inshi-svitovi-strukturi.html
15.westudents.com.ua/glavy/14320-geoekonomka-ta-mehanzmi-funktsonuvannya.html