Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Передумови становлення туризму.
>>> Дякую!
1.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
338.48
З-62
Зима, О.Г. Основи туризму [Текст] : конспект лекцій. Ч.2 / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. 

3.
338.48
Г70
Городня, Т.А. Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – К. : Кондор, 2012. – 436с. 

4.
37
А43
Сухінець, Ю. Позитивні та негативні аспекти становлення туризму в Україні [Текст] / Ю. Сухінець, Л. В. Дячок // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.2. – С. 64-66.

5.
37
А43
Шимчишена, Т. Історія становлення туризму в Україні [Текст] / Т. Шимчишена, Л. В. Дячок // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.2. – С. 67-69.

6.


Братюк, В.П. Аналіз стратегічних підходів до формування державної політики розвитку туризму [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №6. – С. 40-49.

7.


Алікулова, А. Вплив туризму на покращення соціального становища населення Республіки Казахстан [Текст] / А. Алікулова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 290-298.

8.


Гуслєв, А.П. Оцінка туристичної галузі як поліфункціонального явища в економіці [Текст] / А. П. Гуслєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип101. – С. 114-119.

9.


Павловський, В. Становлення філософії туризму: онтологічний аспект [Текст] / В. Павловський // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №5. – С. 99-106.

10.


Грицина, Л.А. Аналіз розвитку туризму як галузі світової економіки [Текст] / Л. А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 232-235.

11.


Шевченко, Т.А. Методология оценки показателей, используемых Всемирной туристической организацией для оценки экономического воздействия туризма на региональное развитие [Текст] / Т. А. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 128-130.

12.


Остапюк, Н.І. Модель стратегічного планування розвитку туризму [Текст] / Н. І. Остапюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 47-51. – [У статті проведено дослідження туризму ринкової системи зі своєю внутрішньою структурою, ієрархією окремих елементів і взаємозв`язками; на основі системного підходу виявлені особливості розвитку туризму в Україні на фоні сучасної ринкової макроекономічної ситуації.
.

13.


Лукашевич, М. Соціологія туризму: проблеми становлення та інституалізації [Текст] / М. Лукашевич // Віче. – 2008. – №17. – С. 25-27.

14.


Кассин, Ю.В. Межкультурные коммуникации и становление научной теории туризма [Текст] / Ю. В. Кассин // Высшее образование сегодня. – 2006. – №10. – С. 49-50.

15.


Олійник, Г.В. Становлення та розвиток міжнародного туризму [Текст] / Г. В. Олійник // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 403-405.

16.


Бухаріна, Л. Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні [Текст] / Л. Бухаріна // Економіка @ держава. – 2009. – №1. – С. 103-105.

17.


Красавцева, Л.Ю. Щодо ролі держави у розвитку туристичної сфери в Україні [Текст] / Л. Ю. Красавцева // Економіка @ держава. – 2014. – №8. – С. 135-138.

18.


Босовська, М.В. Параметри та іманентні риси інтеграційного розвитку суб`єктів туристичної діяльності [Текст] / М. В. Босовська // Економіка @ держава. – 2014. – №10. – С. 22-27.

19.


Бондаренко, М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму [Текст] / М. П. Бондаренко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 19-22.

20.


Бартошук, О.В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі [Текст] / О. В. Бартошук // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 38-41.

21.


Бондаренко, М.П. Проблеми розвитку туристичних ринків [Текст] / М. П. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 87-91.

22.
338(477)
П78
Бондар, О. Види туризму та їх сучасний розвиток [Текст] / О. Бондар, О. Гончар // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 143-145.

23.

http://tourlib.net/books_ukr/dyadechko11.htmПередумови виникнення й розвитку туризму

24.

http://pidruchniki.com/16280414/turizm/istoriya_rozvitku_turizmuІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “розвиток туризму.....”
26.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Технологія та економіка туризму ...”