Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> надайте інформацію про проективання технологічної оснастки для виготовлення жіночих черевиків литьового методу кріплення на підошві з ПУ

1.
685.3
П30
Петренко, В.Н. Разработка и исследование пресс-форм для изготовления низа обуви из полиуретана [Текст] : Автореф.дис-ции на соиск.уч.ст.к.т.н.Спец.05.02.13-машины и агрегаты легкой пром-сти / В. Н. Петренко. – Л. : Ленинградский ин-т текстильной и легкой пром-сти им.С.М.Кирова, 1985. – 17с.

2.
658.52.011.56
Г71
Горященко, С.Л. Розробка пристроїв для автоматизованого складання плоских заготовок верху взуття [Текст] : Автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня к.т.н. Спец. 05.05.10-машини легкої промисловості / С. Л. Горященко. – К. : Київський держ. ун-т технологій та дизайну, 2001. – 17с.

3.
685.34
О-54
Олійникова, В.В. Довідник-каталог взуттєвика [Текст]. Ч.2 : Складання заготовок верху взуття / В. В. Олійникова, Н. Я. Біленко, Л. Т. Свістунова. – К. : КДУТД, 2000. – 370с : іл.

4.
685.3
О-75
Оснастка взуттєвого виробництва [Текст] : програма, завдання контрольної роботи та запитання до лекційного курсу для студ. заочної форми навчання спец. "Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби" /  уклад. А.Б. Домбровський. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 14c.

5.
685.3
Р65
Розробка та вдосконалення прес-форм для лиття низу взуття : Звіт про НДР /  Керівник теми: Скиба М.Є. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 55с.

6.
685.3
О-75
Оснастка взуттєвого виробництва [Текст] : лаб. практикум /  уклад.: А.Б. Домбровський, І.Т. Врона. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 58c.

7.
685.3
Р69
Романець, Т.П. Розробка пристроїв для захвату плоских деталей верху взуття [Текст] : Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня к.т.н. Спец.05.05.10-машини легкої промисловості / Т. П. Романець. – К. : Київський нац-ний ун-т технологій та дизайну, 2005. – 20с.

8.
685.3
У59
Універсальний довідник взуттєвика [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: В.П. Коновала, С.С. Гаркавенко, Л. Т. Свістунової. – К. : Лібра, 2005. – 720с. 

9.
685.3
В52
Виробництво литих деталей та виробів з полімерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості [Текст] : монографія / О. П. Бурмістренков, Б. М. Злотенко, В. П. Коновал [та ін.] під ред. В.П. Коновалова. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 255с.

10.
685.3
Д66
Домбровський, А.Б. Оснастка взуттєвого виробництва [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Домбровський, В. П. Либа, І. П. Солтик. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 149с. – [Існує електронна копія]. 

11.
67
К24
Кармаліта, А.К. Механічна технологія та обладнання вирубних операцій у легкій промисловості [Текст] : навч. посіб. / А. К. Кармаліта. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 170с. – [Існує електронна копія]. 

12.


Злотенко, Б.М. Проектування технологічної оснастки для лиття виробів підвищеної якості [Текст] / Б. М. Злотенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2003. – №4,Ч.2. – С. 106-108.

13.


Злотенко, Б.М. Шляхи вдосконалення технологічної оснастки для лиття виробів з заданими експлуатаційними властивостями [Текст] / Б. М. Злотенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2003. – №1,Ч.1. – С. 14-15.

14.


Романець, Т.П. Методика проектування вакуумних захватних пристроїв [Текст] / Т. П. Романець // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №1. – С. 41-46.

15.


Петухов, Ю.В. Методика проектирования оснастки к швейным полуавтоматам с микропроцессорным управлением [Текст] / Ю. В. Петухов, Б. С. Сункуев // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – №3. – С. 211-214. – [В статті представлені результати дослідження впливу концентрації миючого засобу, водного модулю та потужності нагрівального елементу на якість прання в автоматичних пральних машинах. В ході дослідження проведено повний факторний експеримент типу 33 та отримано математичну модель у вигляді рівняння регресії другого порядку, що характеризує вплив зазначених параметрів на відпирання тканини. Аналіз отриманих результатів свідчить про ефективність методів дослідження, що були застосовані.


16.


Глазунова, Е.М. Особенности методов создания трехмерной модели колодки для обуви различного производства [Текст] / Е. М. Глазунова, Е. М. Савоськин // Кожевенно-обувная промышленность. – 2013. – №3. – С. 35-38.

17.


Бабич, А.І. Виробництво технологічної оснастки як елемента галузевої інфраструктури [Текст] / А. І. Бабич // Легка промисловість. – 2012. – №3. – С. 28-29.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Технологія і конструювання взуття ”