Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! чи могли б вимені допомогти підібрати інформацію для підготування реферату з дисципліни "Синергетика та самоорганізація трудової діяльності" на тему: "Енропійний аналіз соціально-економічних трансформацій в Україні" Дякую
1.
Артеменко, Л.П. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід [Текст] / Л. П. Артеменко, О. В. Гук, Ж. М. Жигалкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №19. – С. 12-14.

2.
Базалійська, Н.П. Особливості регулювання трудової поведінки працівника на засадах синергізму [Текст] / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 258-261.

3. 007
Б61 Білоус, В.С. Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білоус. – К. : КНЕУ, 2007. – 376с.
4.
Васильєв, О. Синергетичні підходи в антикризовому регулюванні (теоретичний аспект) [Текст] / О. Васильєв // Економіка України. – 2010. – №9. – С. 34-40.

5.
Водянка, Л.Д. Синергетичний ефект у діяльності підприємств: класифікація та підходи до оцінювання [Текст] / Л. Д. Водянка, І. В. Яскал // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 7-12.

6. 330.342.146
Г61 Головніна, О.Г. Основи соціальної економіки [Текст] : підручник / О. Г. Головніна 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 648с
7.
Гузар, У.Є. Трудова діяльність з позицій синергетичного, деонтологічного і духовного підходів [Текст] / У. Є. Гузар // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 3-8.

8.
Колісник, М.К. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур [Текст] / М. К. Колісник, А. М. Ульянова // Регіональна економіка. – 2009. – №3. – С. 199-208.

9. 334
К68 Коростелев, В.А. Роль консалтинга в управлении бизнесом [Текст] : учеб. пособие / В. А. Коростелев. – К. : МАУП, 2004. – 252с. – [Існує електронна копія].
10.
Лавриненко, О. Трудове право України як сучасна синергетична система (філософсько-правові та методологічні аспекти) [Текст] / О. Лавриненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №5. – С. 20-28.

11.
Мельник, Л.Г. Особенности и движущие силы самоорганизации экономических систем [Текст] / Л. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 35-41.

12. 331
А43 Неклюєнко, Т.В. Синергетичний підхід в аналізі процесів адаптації підприємств до ринкових змін [Текст] / Т. В. Неклюєнко // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 146-148.

13. 001
Н34 Пономарева, Н.А. Применение теории порядка и хаоса в учете интеллектуального капитала [Текст] / Н. А. Пономарева // Наука и образование. – 2011. – С. 98-100.

14.
Ржепішевська, В.В. Ефект синергії в інноваційній діяльності підприємств [Текст] / В. В. Ржепішевська, А. М. Поставний // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 122-126.
15. 06
Р93 Рыбаков, Л. Паттерн анализ организаций [Текст] : монографія / Л. Рыбаков, А. Стогний. – К. : Азимут-Украина, 2007. – 160с.

16.
Соколов, Н.В. Влияние синергетического эффекта на рост производительности труда [Текст] / Н. В. Соколов // Швейная промышленность. – 2012. – №3. – С. 26-27.

17.
Ткачук, Н. Синергетичний ефект: економічна суть і феномен його виникнення у процесах консолідації банків [Текст] / Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2009. – №2(19). – С. 24-32.

18.
Хитра, О.В. Синергетичний підхід до управління трудовою поведінкою [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 178-186.

19.
Чернышева, Н. Управленческая синергия [Текст] : [компания Coca-Cola] / Н. Чернышева // Компаньон. Стратегии. – 2012. – №5. – С. 44-47.

20.
Чистилін, А. Проблеми самоорганізації у перехідній еконоиіці [Текст] / А. Чистилін // Економіка України. – 2000. – С. 57-63.

21.
Яненкова, І. Синергетичний ефект застосування організаційного ресурсу на різних рівнях управління інноваційної діяльності [Текст] / І. Яненкова // Економіка і прогнозування. – 2011. – №2. – С. 82-92.

http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/view/6084ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЯГНЕННЯ КАДРОВОГО СИНЕРГІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=45&c=928Команда як колективний суб’єкт спільної діяльності
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрикb “Cинергетика, синергетика компаній...”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету