Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть підібрати список літератури на тему "Дослідження ефективності управління персоналом на підприємстві"

1.
658
Ш57
Шилець, О.С. Синтез ефективної системи управління персоналом промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємством / О. С. Шилець. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2003. – 19с.

2.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 296с.

3.


Кучер, С.Л. Методичні засади підвищення ефективності управління трудовою активністю персоналу підприємств легкої промисловості [Текст] / С. Л. Кучер, І. М. Квіта // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 164-169.

4.


Даниленко, О.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / О. А. Даниленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 89-94.

5.


Дудукало, Г.О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу [Текст] / Г. О. Дудукало // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 55-59.

6.
331
А43
Басалик, А.М. Управління персоналом як чинник ефективного менеджменту [Текст] / А. М. Басалик, О. С. Шкодіна // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 9-12.

7.


Осіпова, А.Ю. Аналіз теоретичних основ формування ефективної системи управління персоналом [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 45-52.

8.


Осіпова, А.Ю. Вплив зовнішніх факторів на ефективність управління персоналом підприємств легкої промисловості Вінниччини [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 148-152.

9.


Редьква, О.З. Комплекс показників оцінювання ефективності системи управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / О. З. Редьква, О. Я. Галущак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 73-80.

10.


Поліщук, П.В. Оцінка наукових підходів стимулювання ефективної виробничої діяльності персоналу підприємства [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 74-77

11.


Гончаров, Ю.В. Визначення ефективності системи підбору персоналу [Текст] / Ю. В. Гончаров, Р. М. Федоряк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 10-13.

12.


Бузецький, І.Г. Засади формування та ефективного використання персоналу машинобудівного підприємства [Текст] / І. Г. Бузецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 91-96.

13.


Проскурович, О.В. Формування ефективних механізмів підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємств [Текст] / О. В. Проскурович, І. В. Хом`як // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 165-169.

14.


Волянська-Савчук, Л.В. Оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 74-78.


15.


Балабанюк, Ж. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації [Текст] / Ж. Балабанюк // Економіка @ держава. – 2011. – №9. – С. 42-45.

16.


Лутай, Л.А.Ш.В.О. (Лутай, Л. А. Шпандарук В. О.) Дослідження ефективності системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. А. Лутай // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 82-86.
Корнута, О. Концепція управління ефективністю персоналу - performance management [Текст] / О. Корнута, М. Коваль // Економіст. – 2002. – №10. – С.72-75.
Власенко, Т.А. Обгрунтування комплексу заходів з підвищення ефективності менеджменту персоналу [Текст] / Т. А. Власенко // Проблеми науки. – 2011. – №2. – С.33-39.


338(477)
П78
Суходольська, Л. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління персоналом на підприємстві [Текст] / Л. Суходольська, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 191-192.


338(477)
П78
Юрнюк, Т. Сучасний зарубіжний досвід управління персоналом підприємств на прикладі американської теорії [Текст] / Т. Юрнюк, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 197-198.


338(477)
П78
Лисак, Т. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / Т. Лисак, І. Кравець // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 168-170.


338(477)
П78
Моісеєнко, О. Ефективність управління персоналом в умовах раціонального використання трудових ресурсів [Текст] / О. Моісеєнко, Л. Водянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 219-221.


338(477)
П78
Рейвах, О. Розробка напрямків підвищення ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / О. Рейвах, Л. Влолянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 226-228.