Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> до запиту: Доброго дня, допоможіть підшукати інформацію для реферату за темою "Організаційно-правовий механізм функціонування МОП" дякую)
>>> дисципліна - Міжнародна організація праці
1.
331.5
О-75
Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2008. – 224с. 

2.
339.92
К59
Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 469с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

3.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні). –

4.


Стаканов, Р.Д. Глобальний ринок праці в контексті міжнародної трудової міграції [Текст] / Р. Д. Стаканов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №1,Вип115. – С. 94-99.

5.


Філіпенко, А. Динаміка і структура міжнародного поділу праці [Текст] / А. Філіпенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.72. – С. 29-35.

6.


Хмара, М. Кластерні об`єднання у міжнародному поділі праці [Текст] / М. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.72. – С. 74-75.

7.


Лотош, О.М. Інвестиційна привабливість, як база зміни місця України в міжнародному поділі праці [Текст] / О. М. Лотош // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.72. – С. 110-111.

8.


Горська, О.І. Державні пріоритети інноваційного розвитку української економіки в контексті поглиблення процесів міжнародного поділу праці [Текст] / О. І. Горська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.72. – С. 209-214.

9.


Будкін, В. Світова криза та розвиток міжнародного поділу праці [Текст] / В. Будкін // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №1,Вип.87. – С. 20-24.

10.


Ткач, В. Фінансові аспекти участі держави у міжнародному ринку праці [Текст] / В. Ткач // Банківська справа. – 2007. – №1. – С. 65-78.

11.


Козак, З. Акти Міжнародної організації праці з безпеки та гігієни праці: загальний огляд [Текст] / З. Козак // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2008. – №9-10. – С. 34-38.

12.


Гуменюк, Ю.П. Теоретико-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці [Текст] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 295-310.

13.


Шиманська, О. Глобалізаційні процеси розвитку міжнародного ринку праці і проблеми трудової еміграції [Текст] / О. Шиманська // Вісник ТАНГ. – 2001. – №18.Ч.4. – С.131-133.

14.


Оливко, О. Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці [Текст] / О. Оливко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 476-479.

15.


Гуменюк, М.М. Розробка підсистеми управління якістю праці як складової частини міжнародних стандартів якості продукції [Текст] / М. М. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 144-149. – [Визначена роль фактору якості в оцінці конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Проведено аналіз існуючих міжнародних моделей і систем якості. Розкрита важливість розробки підсистеми якості праці у складі міжнародних стандартів якості продукції.].

16.


Матюх, С.А. Трансформація систем оплати праці в Україні: тенденції та вимоги міжнародної організації праці [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 167-170. – [У статті запропонований механізм, за допомогою якого профспілкові та урядові установи можуть розрахувати тарифи для всіх міжгалузевих та галузевих угод, що є передумовою підвищення продуктивності праці в промисловості України відповідно до стандартів Міжнародної організації праці.].

17.


Найдюк, А.С. Міжнародний поділ праці в системі ефективної зайнятості населення України [Текст] / А. С. Найдюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 214-217. 

18.


Атаманюк, Р.Ф. Формування інноваційної моделі національного ринку праці в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір [Текст] / Р. Ф. Атаманюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 191-195.

19.


Кривенко, Н. Розвиток міжнародного поділу праці в сільському господарстві [Текст] / Н. Кривенко // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С. 147-154.

20.


Шедяков, В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці [Текст] / В. Шедяков // Економіка України. – 2012. – №7. – С. 26-35.

21.


Черненко, Ю. Міжнародно-правове регулювання праці [Текст] / Ю. Черненко // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 104-110. – [Міжнародна організація праці].

22.


Новосельська, І. Теоретико-правові питання імплементації конвенцій Міжнародної організації праці у сфері туризму [Текст] / І. Новосельська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №12. – С. 84-85.

23.


Козуб, І. Щодо визначення поняття "міжнародпо-правові стандарти у сфері праці" [Текст] / І. Козуб // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №2. – С. 34-37.

24.


Новосельська, І. Роль міжнародної організації праці в забезпеченні виконання Україною законодавства із захисту трудових прав працівників [Текст] / І. Новосельська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №5. – С. 123-126.

25.

http://buklib.net/books/32976/Міжнародна організація праці

26.

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=50781Міжнародна організація праці: цілі, норми, мета

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Міжнародний розподіл праці.....”
28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці ...”