Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему: "Структура зовнішньої торгівлі України, її географія та динаміка". Наперед дякую.
1.
339.7
Ш37
Шевчук, В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України. [Текст] : монографія / В. Шевчук. – Львів : Каменяр, 2001. – 495с.

2.
339.3
Б68
Бланк, И.А. Торговый менеджмент [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Эльга, 2004. – 488с.


3.
339.7
Х76
Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 474с. 

4.


Щербата, З.Я. Порівняльний аналіз впливу світової фінансової кризи на динаміку зовнішньої торгівлі між Україною, Китаєм і Польщею [Текст] / З. Я. Щербата // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 12-21.

5.


Московкин, В.М. Матричный анализ товарно-страновой структуры внешней торговли: на примере Украины и стран ЕС [Текст] / В. М. Московкин, Н. И. Колесникова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 26-36.

6.


Боднар, Р.Д. Економетричний аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України товарами [Текст] / Р. Д. Боднар // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 479-486.

7.


Славева, К. Товарная структура внешней торговли с Украиной как фактор формирования отрицательного торгового сальдо [Текст] / К. Славева // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 177-182.

8.


Мазаракі, А. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України [Текст] / А. Мазаракі, Т. Мельник // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №2. – С. 5-14.

9.


Крючкова, І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи [Текст] / І. Крючкова // Вісник Національного банку України. – 2004. – №2. – С. 3-6.

10.


Адамик, В. Вплив структури зовнішньої торгівлі країн з перехідними економіками на добробут їх громадян [Текст] / В. Адамик, А. Савка // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №4. – С. 92-103.

11.


Юр`єва, П.Б. Україна у глобальній торговельній системі [Текст] / П. Б. Юр`єва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 201-208.

12.


Вишинська, Т. Іллегалізація економічної діяльності у сфері зовнішньої торгівлі: сутнісні характеристики та структура [Текст] / Т. Вишинська // Економіка @ держава. – 2012. – №1. – С. 72-74.

13.


Панфілова, Т. Україна в глобальному торговельному та інвестиційному середовищі [Текст] / Т. Панфілова // Економіка України. – 2009. – №6. – С. 75-84.

14.


Романенко, С. Структура внешней торговли как отражение тенденций инновационного развития регионов Украины [Текст] / С. Романенко // Економіст. – 2007. – №9. – С. 52-53.

15.


Андрійчук, Ф.Ю. Сучасне фінансування зовнішньої торгівлі: структурні елементи системи [Текст] / Ф. Ю. Андрійчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 57-61.

16.


Ткаченко, В.В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України [Текст] / В. В. Ткаченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №1. – С. 49-53.

17.


Максименко, С.Ю. Географічна структура зовнішньої торгівлі підприємств регіонів Українських Карпат [Текст] / С. Ю. Максименко // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 188-196.

18.


Шевчук, В.О. Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт [Текст] / В. О. Шевчук, Н. І. Черкас // Регіональна економіка. – 2008. – №2. – С. 34-43.

19.


Дідич, О. Структурні реформи у зовнішній торгівлі перехідних економік [Текст] / О. Дідич // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.40-51.

20.


Тамашевич, В. Оценка эффективности товарной структуры внешней торговли [Текст] / В. Тамашевич, В. Лешкевич // Статистика України. – 2008. – №2. – С. 29-35.

21.

http://pidruchniki.com/18080912/ekonomika/zovnishnya_torgivlya_ukrayini_geografichna_tovarna_strukturaЗовнішня торгівля України: географічна і товарна структура

22.

http://ukrexport.gov.ua/rus/economy/trade/?country=ukrВнешняя торговля Украины (2009-2012)
23.

http://mobile.pidruchniki.com/12090810/ekonomika/
Географічна структура зовнішньої торгівлі України

24.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “зовнішня торгівля...”
25.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економічна географія ...”