Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть підібрати літературу до теми "Облік та аналіз витрат у рослинництві". Дякую!
Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему "Методика обліку та аналізу витрат у рослинництві". Дякую!
1.
657
Л63
Лисович, Г.М. Бухгалтерский управленческий учёт в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях АПК [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Лисович, И. Ю. Ткаченко. – Ростов-на-Дону : Изд. центр " Март", 2000. – 354с.

2.
657
Г95
Гура, Н.О. Облік видів економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Гура. – К. : Знання, 2004. – 541с. – (Вища освіта ХХІ століття).
3.
657
Б94
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, А. М. Калацька, О. О. Баранік за ред. М.Г. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с. – [Рекомендовано МОН України].

4.
657
А92
Атамас, П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2008. – 392с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
657
М21
Маляревський, Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 400с.

6.


Оляднічук, Н.В. Бухгалтерський облік витрат виробництва і виходу продукції садівництва та його документального забезпечення [Текст] / Н. В. Оляднічук, О. Г. Шайко, С. О. Михайловина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 440-446.

7.


Моссаковський, В. Концепція побудови управління витратами у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №6. – С. 32-42.

8.


Пешко, А. Стан та інвестиційна привабливість галузі рослинництва в Україні [Текст] / А. Пешко // Вісник економічної науки України. – 2006. – №1. – С. 117-119.

9.


Стендер, С.В. Класифікація витрат виробництва в галузі рослинництва [Текст] / С. В. Стендер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 194-196.

10.


Коміренко, В. Бухгалтерський облік витрат на виробництво продукції рослинництва [Текст] / В. Коміренко // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №4Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №4. – С. 56-62.

11.


Коміренко, В. Розрахунок собівартості продукції рослинництва [Текст] / В. Коміренко // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №12Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №12. – С. 41-43.

12.


Коміренко, В. Документальне оформлення надходження від урожаю продукції рослинництва [Текст] / В. Коміренко // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №63. – С. 4-7.

13.


Труш, Н. Формування матеріально-технічної бази виробництва продукції рослинництва [Текст] / Н. Труш // Економіка @ держава. – 2011. – №8. – С. 58-60.

14.


Камінська, Т.Г. Облік витрат і доходів за видами діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Т. Г. Камінська // Економіка АПК. – 2002. – №8. – С. 110-115.

15.


Костякова, А. Удосконалення обліку та розподілу непрямих витрат [Текст] / А. Костякова // Економіка АПК. – 2006. – №11. – С. 83-88.

16.


Николюк, О. Підприємницькі ризики виробників продукції рослинництва [Текст] / О. Николюк // Економіка АПК. – 2007. – №8. – С. 109-113.

17.


Ярема, Я. Державна фінансова підтримка рослинництва в Україні [Текст] / Я. Ярема // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №7. – С. 30-31.

18.


Ярема, Я. Державна фінансова підтримка рослинництва в Україні [Текст] / Я. Ярема // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №1. – С. 20-23.

19.


Величко, О.П. Логістичні підходи до управління запасами засобів захисту рослин [Текст] / О. П. Величко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №9. – С. 39-41.

20.

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1605/1/57.pdfЛ
.
О
.
Ющишина

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У РОСЛИННИЦТВІ


21.

http://buklib.net/books/274761.4.1. Об’єкти й загальна методика обліку витрат

22.

http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/73461.doc.htm
КЛАСИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБЛІКУ ВИТРАТ У РОСЛИННИЦТВІДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- убрика “ Бухгалтерський облік у сільському господарстві.....”


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету