Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Способи творення прикметників у сучасній англійській мові".
>>> Дякую!

1.
811.111
М54
Методичні вказівки з практичної граматики англійської мови [Текст] = Methodological instructions In Practical Grammar"The Notional Parts of Speech" : для студ. 1 курсу спец. "Переклад" /  уклад. Мацюк О.О. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 27с.

2.
811.111
П53
Полюжин, М.М. Теорія і практика перекладу з англійської мови на українську [Текст] : навч. посібник / М. М. Полюжин, Н. М. Максимчук, Л. Ф. Омельченко. – К. : УМК ВО, 1991. – 96с.

3.
811.111
П18
Паращук, В.Ю. Практикум з граматики англійської мови [Текст] = English Grammar : Навчальний посiбник / В. Ю. Паращук, Л. Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 239 с.

4.
811.111
П18
Паращук, В.Ю. Практичний курс англійської мови [Текст] : підручник / В. Ю. Паращук, Л. Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 368с. 

5.
811.111
М80
Морська, Л.І. Теорія та практика методики навчання англійської мови [Текст] = Theory and practice of english teaching methodology : посібник / Л. І. Морська. – Тернопіль : Астон, 2003. – 248с.

6.
811.111
К65
Контрольні роботи з практичної граматики англійської мови [Текст] = Tests in english grammar : Практичні завдання з англ. мови для студ., які поглиблено її вивчають /  Уклад.: О.В. Орловська, Ю.В. Якимчук. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 21c. – [Існує електронна копія].

7.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] = Practice guide to english as second foreign language : метод. вказівки для розвитку навичок читання та усного мовлення з англійської мови як другої іноземної /  уклад. Т.В. Брушко. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 44с. – [Існує електронна копія].

8.
811.111
М80
Морфологія значимих частин мови (іменник, прикметник, прислівник, числівник, займенник) [Текст] : метод. вказівки для студ. спец. "Переклад", "Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література" /  уклад.: О.В. Матущак, О.В. Панчук, І.Л. Станчак. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 106с. – [Існує електронна копія].

9.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] : підручник. Ч.2 /  за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 356с.

10.
811.111
П18
Паращук, В.Ю. (Паращук, Стівен Б.) Практичний курс англійської мови [Текст] : підручник / В. Ю. Паращук, Л. Ф. Грицюк, С. Б. Саум. – К. : Т-во "Знання", 1999. – 526с. –
11.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] : контрольні роботи для студентів спеціальност і "Переклад" (заочна форма навчання) /  уклад.: Л.С. Нагнибіда, Л.А. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 56с.

12.
81`25
П69
Практика перекладу з англійської мови [Текст] : метод. вказівки і завдання контрол. роботи для студ. спец. "Переклад" (заочна форма навчання) /  уклад.: О.О.Нагачевська. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 46с.

13.
811.111
П69
Практична граматика англійської мови [Текст] = Practical Grammar of English : матеріали контрольних робіт для студентів спеціальності "Англійська мова та література" /  уклад.: Н.М.Бідюк, І.Л.Станчак. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 110с.

14.
81`25
П69
Практичний переклад з англійської мови [Текст] : навч. посіб. /  за ред. В.Б. Крамара. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 215с. – [Рекомендовано МОН України].

15.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] : контрольні роботи для студентів філологічних спеціальностей /  уклад.: Л.С.Нагнибіда, Л.А.Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 35с.

16.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] : методичні вказівки до самостійної роботи для студентів філологічних спеціальностей з поглибленим вивченням іноземної мови /  уклад.: М.В.Горошко, Д.Е.Дмитрошкін. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 104с.

17.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] : метод. вказівки до самостійної роботи з розвитку усного мовлення для студ. старш. курсів філол. спец. /  уклад.: М.В. Горошко, Д.Е. Дмитрошкін. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 99с.

18.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] = Practical English Course : контрольні роботи для студ. філол. спец. /  уклад.: Н.М. Бідюк, Г.О. Лисак, О.В. Матущак, О.В. Орловська. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 59с.

19.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] : контрольні роботи для студ. філол. спец. /  уклад.: Н.А. Чумак, Л.А. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 136с.

20.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] = Practise your English : навч. посіб /  за ред. Н.М. Бідюк. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 478с. – [Існує електронна копія].

21.
81`25
П69
Практикум перекладу. Англійська - українська. [Текст] : підручник / Н. В. Бідасюк, Р. В. Боднар, Ю. В. Якимчук [та ін.]. – К. : Знання, 2011. – 431с.

22.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] : контрольні роботи для студ. напряму підготовки "Філологія" /  уклад.: О.В. Садовець, К.В. Дубовий. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 156с.

23.
811.111
П69
Практична граматика англійської мови. Методика викладання англійської мови. Література Англії та США [Текст] : метод. вказівки до підготовки і оформлення курсових робіт для студентів напряму підготовки "Філологія. Англійська мова та література" /  уклад.: О.В. Матущак, О.В. Мартинюк. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 51с.

24.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] = Master your english : навч. посіб. / Н. М. Бідюк, Г. О. Лисак, О. В. Орловська, О. В. Матущак. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 254с. – [Рекомендовано МОН України].

25.
811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] : метод. вказівки з практики мови для студ. напряму підготовки "Філологія" /  уклад. А.С. Онищук. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 49с.

26.
811.111
П69
Практична граматика англійської мови з вправами [Текст] : базовий курс ; навч. посіб. /  за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 248с.

27.


Бакун, О.А. Practical course of the English language (Практичний курс англійської мови) [Електронний ресурс] : метод. вказівки з практики мови до самостійної роботи для студ. напряму підготовки “Філологія. Переклад” / О. А. Бакун. – Хмельницький : ХНУ, 2014. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана ; [ немає паперового аналогу ].

28.
81
А43
Фенко, М.Я. Інструментальність та темпоральність в категорійній парадигмі прикметника [Текст] / М. Я. Фенко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2007. – Вип.3 Ч.2.-Ч.2. – С. 249-251.

29.
80
А43
Саляк, І.З. Реалізація моделей прикметникових словосполучень у художній мові поттеріани [Текст] / І. З. Саляк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2006. – Вип.2. – С. 18-121.

30.
80
А43
Бабенко, М.Ю. Особливості вивчення англійських прикметників волевиявлення в аспектах парадигматики та синтагматики [Текст] / М. Ю. Бабенко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2005. – С. 3-4.

31.
81
С91
Гошовська, Л.М. Використання прийомів інтерактивних технологій на практичних заняттях з англійської мови зі студентами старших курсів [Текст] / Л. М. Гошовська, У. М. Дмитрів // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу. – 2005. – С. 40-42.

32.
81
С91
Грусевич, І.Є. Семантико-синонімічні зв`язки прикметників-суперлятивів у сучасній англійській мові [Текст] / І. Є. Грусевич // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу. – 2005. – С. 43-45.

33.

Орловська О. В.
Формування граматичних навичок у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення практичної граматики англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Орловська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2012. - № 6. - С. 114-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2012_6_29.pdf
Попередній перегляд: Завантажити - 231.096 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування