Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Азіатсько-тихоокеанський регіон наприкінці XX століття
1.
32
Ш49
Шергін, С.О. Азіатсько-тихоокеанський регіон: історія та сучасність [Текст] : навч. посіб. / С. О. Шергін. – К. : Вища шк., 1993. – 91с.

2.
339.94
Д21
Дахно, І.І. Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦНЛ, 2006. – 264с. 

3.
339.94
С24
Світова економіка [Текст] : підручник /  за ред. С.В. Головка. – К. : Либідь, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

4.
339.94
М58
Міжнародна економіка [Текст] : підручник /  за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук`яненка, Ю.В. Макогона. – 3-тє вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 560с.

5.
339.94
С24
Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. Логвіноваої. – К. : ЦНЛ, 2010. – 328с.

6.


Дахно, І.І. Світова економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2008. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

7.


Кумар, С. Виклики соціального забезпечення в азіатських країнах, що розвиваються (за даними Індії та Малайзії) [Текст] / С. Кумар, Д. М. Джан // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 319-326.

8.


Казі, Л.Т. (Казі, Раман А.) Довгостроковий рівноважний взаємозв`язок між змінами цін на нафту і фондовими індексами на прикладі чотирьох «азіатських драконів» [Текст] / Л. Т. Казі, Я. Камал, Р. А. ур // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 347-356.

9.


Носкова, Е.В. Методический подход к исследованию и оценке конъюнктуры рынка недвижимости стран Азиатско-Тихоокеанского региона [Текст] / Е. В. Носкова, И. М. Романова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 78-87.

10.


Чабала, Н.П. Форум Азіатсько-Європейського співробітництва (ASEM) і перспективи участі України у форумі [Текст] / Н. П. Чабала // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.55. – С. 61-65.

11.


Бирюков, А.В. Две модели интеграции: реформа образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Болонский процесс [Текст] / А. В. Бирюков // Высшее образование сегодня. – 2004. – №12. – С.46-51.

12.


Белов, А.Г. Опыт европейской интеграции и формирование Единого экономического пространства "большой четверки" Евро-Азиатского региона [Текст] / А. Г. Белов // Деньги и кредит. – 2004. – №12. – С. 37-43.

13.


Вишняков, В.М. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні [Текст] / В. М. Вишняков // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 31-33.

14.


Стуконог, Я.П. Особливості ринку природного газу Азіатсько-Тихоокеанського регіону [Текст] / Я. П. Стуконог // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 87-90.

15.


Брагина, Е. Массовая бедность как феномен афро-азиатского ареала [Текст] / Е. Брагина // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №3. – С. 68-76.

16.


Богорош, О. Україна в євро-азіатському транспортному коридорі [Текст] / О. Богорош // Світ. – 2001. – С.7.

17.


Ильин, С. Перспективы экспорта продукции нефтегазового комплекса в страны Азиатско-Тихоокеанского региона [Текст] / С. Ильин // Экономические стратегии. – 2007. – №1. – С. 80-83.

18.

http://ubooks.com.ua/books/00035/inx15.phpЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

19.

http://www.dergachev.ru/book-8/08.htmlАзиатско-тихоокеанский регион. Монография

20.

http://epi.cc.ua/aziatsko-tihookeanskiy-region-22592.htmlАзіатсько-Тихоокеанський регіон

21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Міжнародна економіка=світова економіка.....”
22.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету