Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласочка знайти літературу для написання курсової роботи за темою :"Попередження відхилень поведінки старшокласників засобами дозвіллєвої діяльності" ДЯКУЮ!
1.
37
А66
Андрощук, І.В. Організація і методика виховної роботи [Текст] : навч. прогр. авторського курсу / І. В. Андрощук. – Хмельницький : Дерепа І.Ж., 2008. – 100с.

2.
37
Ф79
Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у дозвіллєвій діяльності : звіт про НДР (заключ.) : 20-2008ТС /  кер. Романовська Л. І. ; викон.: Рабійчук С. [та інш.]. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 135 с.

3.
37
С34
Сіданіч, І.Л. Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи [Текст] : монографія / І. Л. Сіданіч, О. П. Кислашко. – К. : Дорадо-Друк, 2012. – 496с.

4.
37
А43
Ринда, І.С.Л.П. (Ринда, І.. Сокольська Л.П.) Організація культурно-дозвіллєвої діяльності як один із важливих засобів становлення особистості підлітка [Текст] / І. С. Ринда // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 142-142.

5.


Мартынова, М.С. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними: социально-педагогическая технология [Текст] / М. С. Мартынова // Высшее образование сегодня. – 2007. – №5. – С. 47-49.

6.


Проблемы подростковой субкультуры [Текст] // Директор школи. Україна. – 2011. – №10. – С. 13-31.

7.


Лебедева, Н.Н. Индивидуально-личностные маршруты воспитания старшекласников [Текст] / Н. Н. Лебедева // Инновации в образовании. – 2009. – №12. – С. 15-25.

8.


Кондакова, Е.П. Основы классификации форм, методов и средств музейной педагогики с позиции учебно-воспитательного процесса [Текст] / Е. П. Кондакова // Инновации в образовании. – 2014. – №10. – С. 47-62.

9.


Кравченко, Т. Виховання - важливий вектор соціалізації дітей старшого шкільного віку. Методичні рекомендації для класних керівників [Текст] / Т. Кравченко // Класний керівник. – 2011. – №6. – С. 2-22.

10.


Кирмач, Г.А. Виховання у старшокласників цінності іншої людини у позаурочній діяльності [Текст] / Г. А. Кирмач // Класний керівник. – 2013. – №1-2. – С. 2-35.

11.


Карюченко, Д. Підготовка майбутніх учителів до формування культури дозвіллєвої діяльності старшокласників [Текст] / Д. Карюченко, О. У. Холтобіна // Новий колегіум. – 2011. – №4. – С. 63-67.

12.


Швець, Т. Особливості громадянської соціалізації старшокласників в умовах євроінтеграци [Текст] / Т. Швець // Освіта і управління. – 2009. – №3-4. – С. 147-154.

13.


Бельска, Н.А. Особенности и характер эмоционально-ценностных ориентации старшеклассников - членов малой академії наук [Текст] / Н. А. Бельска // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – №9-10. – С. 58-64.

14.


Супрунеко, М.І. Структура і зміст програми формування творчого потенціалу старшокласників [Текст] / М. І. Супрунеко // Педагогіка і психологія. – 2008. – №2. – С. 58-69.

15.


Загороднюк, Т.М. Стан вихованості почуття корисності для іншого в сучасних підлітків [Текст] / Т. М. Загороднюк // Педагогіка і психологія. – 2007. – №4. – С. 93-100.

16.


Чаговець, Л. Особливості цінносних орієнтацій старшокласників [Текст] / Л. Чаговець // Психолог. – 2009. – №2. – С. 11-13.

17.


Сліпченко, С. Роль свободи у розвитку громадянських ціннісних орієнтацій старшокласників [Текст] / С. Сліпченко // Рідна школа. – 2008. – №5. – С. 20-23.

18.


Рябих, С. Активний туризм як альтернатива беззмістовному дозвіллю підлітків [Текст] / С. Рябих // Рідна школа. – 2012. – №3. – С.76-78.

19.


Федюкин, С.А. Спортивный лагерь «Консерватория» для детей и подростков группы риска [Текст] / С. А. Федюкин // Социальная педагогика. – 2012. – №6. – С. 71-78.

20.


Бєлецька, І.В. Шляхи організації змістовного дозвілля підлітків за місцем проживання [Текст] / І. В. Бєлецька // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – №4. – С. 11-15.

21.


Могіляс, М. Устойчивость старшеклассников к алкоголю и наркотикам. Формирование адекватного уровня устойчивости [Текст] / М. Могіляс // Соціальний педагог. – 2013. – №5. – С. 20-22.

22.


Гірко, Д. Життєва компетентність старшокласників. Програма тренінгу [Текст] / Д. Гірко // Соціальний педагог. – 2014. – №1. – С. 21-44.

23.


Гарнійчук, В. Сутність і структура патріотизму старших підлітків [Текст] / В. Гарнійчук // Управління освітою. – 2009. – №20. – С. 22-24.

24.


Шамич, О. Теоретична підготовка підлітків до громадської активності у дитячих спортивних об`єднаннях [Текст] / О. Шамич // Фізичне виховання в школі. – 2013. – №1. – С. 43-46.

25.

http://www.virtual.ks.ua/students/4760-methods-of-recreation-for-children-and-youth.htmlМетодика організації дозвілля дітей та молоді

26.

http://director.my-school.kr.ua/2-notes/28-orhanizatsiia-pozaklasnoi-dozvillievoi-diialnosti-starshoklasnykiv-iak-psykholoho-pedahohichna-problemaОрганізація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “/виховна робота зі старшокласниками.....”
28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Педагогіка ...”