Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. допоможіть знайти інформацію з мікроекономіки"Аналіз невизначеності сучасної ринкової економіки". Дякую.

1.
519
М80
Мороз, О.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику [Текст] : монографія / О. В. Мороз, А. В. Матвійчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2003. – 177с.

2.


Човнюк, Ю.В. Застосування виразу принципу невизначеності у квантово-механічній формі Гейзенберга для аналізу стійкості мехатронних систем автоматичного управління робототехнічних комплексів [Текст] / Ю. В. Човнюк, К. І. Почка // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – №46. – С. 129-134.

3.


Грабчук, О.М. Методичні засади аналізу невизначеності фінансових процесів [Текст] / О. М. Грабчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 291-299.

4.


Щербак, В.Г. Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства [Текст] / В. Г. Щербак, О. В. Щербак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 156-161.

5.


Савченко, О.Р. Аналіз розвитку підприємницького середовища Рівненської області в умовах невизначеності та ризику [Текст] / О. Р. Савченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С. 219-222.

6.


Азаренкова, Г. Невизначеність аналізу перерозподілу фінансових ресурсів у перехідних економіках [Текст] / Г. Азаренкова // Банківська справа. – 2004. – №5-6. – С. 79-86.

7.


Наумов, Д. Різниця та взаємозв`язок між поняттями "невизначеність", "непевність" і "ризик" [Текст] / Д. Наумов // Банківська справа. – 2007. – №2. – С. 27-37. – [Питання дослідження ризику].

8.


Ястремський, О. Невизначеність, ризик, інтереси в моделюванні економічної політики [Текст] / О. Ястремський // Банківська справа. – 2013. – №1. – С. 20-30.

9.


Савчук, Т.О. Підхід до аналізу техногенної проблемної ситуації як задачі прийняття рішення в умовах невизначенності [Текст] / Т. О. Савчук, О. В. Смирнова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. – №1. – С. 167-171. 

10.


Марценюк, Є.О. Порівняльний аналіз методів параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Текст] / Є. О. Марценюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – №1. – С. 245-255.

11.


Пасенченко, Ю.А. Модель оцінки ємності ринку в умовах невизначеності [Текст] / Ю. А. Пасенченко, А. С. Цеслів // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 177-181.

12.


Фадєєва, І.Г. Аналіз напрямків удосконалення управління процесом формування витрат підприємств за умов невизначеності [Текст] / І. Г. Фадєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 137-141. – [


13.


Манталюк, О.В. Застосування методу аналізу ієрархій до задач прийняття економічних рішень в умовах невизначеності цілей [Текст] / О. В. Манталюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 272-275. – [У статті запропонований підхід до вирішення багатокритеріальних задач економіки, що ґрунтується на застосуванні методу аналізу ієрархій як ефективного інструменту зменшення впливу суб’єктивних факторів та
усунення суперечливості частинних критеріїв досягнення мети функціонування системи.


14.


Степура, М. Оптимізація податкового навантаження України в умовах невизначеності та ризиків [Текст] / М. Степура // Економіка @ держава. – 2011. – №3. – С. 78-80.

15.


Леонов, Д. Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності фондових ринків [Текст] / Д. Леонов, І. Прасолов // Економіка України. – 2012. – №7. – С. 45-54.

16.


Щербак, А.В. Інвестиційний аналіз в умовах невизначенності грошових потоків [Текст] / А. В. Щербак // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 61-69.

17.

http://westudents.com.ua/glavy/54376--1-neviznachenst-rizikovЕкономічна теорія: Політекономія - Базилевич В.Д. - § 1. Невизначеність і ризиковість сучасної ринкової економіки

18.

http://www.readbook.com.ua/book/6/110/Невизначеність і ризик: основні поняття

19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економіка невизначеності.....”
20.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!