Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть будь ласка з літературою, на тему "Зовнішньоекономіча безпека України 2010-2014 рр.".
>>> Дякую.
1.
Чесноков, А.В. Напрями зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтеграції до ЄС [Текст] / А. В. Чесноков // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2. – С. 120-126.

2.
Печенюк, Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 132-141.

3.
Прокопенко, О.В. Особливості управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України [Текст] / О. В. Прокопенко, М. Д. Домашенко, В. Ю. Школа // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 188-194.

4.
Брицький, P.M. Взаємодія факторів у формуванні економічної безпеки України в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз [Текст] / P. M. Брицький, О. Б. Мних // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 161-168.

5.
Левківський, В. Аналіз основних показників зовнішньоекономічної безпеки України [Текст] / В. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 124-126.

6.
Дацків, P.M. Зовнішньоекономічна складова національної безпеки в умовах глобалізації [Текст] / P. M. Дацків // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С.20-24.

7.
Крючков, Г. Глобалізація зовнішніх зв`язків і безпека України [Текст] / Г. Крючков // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – №6. – С. 20-23.

8.
Чесноков, А. Методи оцінки зовнішньоекономічної безпеки України [Текст] / А. Чесноков // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №1. – С. 136-143.

9.
Яременко, О.Ф. Формування концепції забезпечення зовнішньоекономічної безпеки підприємств [Текст] / О. Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 28-32. – [
10.
Гавловська, Н.І. Проблеми зовнішньоекономічної безпеки України [Текст] / Н. І. Гавловська, Н. С. Амонс // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 217-219. – [В статті визначено сутність економічної безпеки. Доведено актуальність управління економічною безпекою в умовах світової фінансової кризи, проаналізовано стан зовнішньоекономічної безпеки України, його
динаміка, відповідність показників зовнішньоекономічних відносин граничним значенням. Наведена структура національної безпеки України. Визначені основні загрози зовнішньоекономічній безпеці України та пріоритетні напрями економічної політики, щодо забезпечення безпеки в майбутньому. Проведений аналіз існуючої ситуації в контексті загострення суспільнополітичних відносин


11.
Куреда, Н.М. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку України [Текст] / Н. М. Куреда, С. О. Корінний // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 48-52.

12.
Різник, Н. Зовнішньоекономічна безпека регіону: сутність і проблеми забезпечення [Текст] / Н. Різник // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 54-58.

13.
Бабець, І. Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки регіонів України [Текст] / І. Бабець // Економіка @ держава. – 2011. – №4. – С. 24-26.

14.
Петрова, Г. Економічна безпека в зовнішній торгівлі України на сучасному етапі [Текст] / Г. Петрова // Економіка @ держава. – 2007. – №1. – С. 24-26.

15.
Реутов, В. Методичні підходи до оцінки зовнішньоекономічної безпеки на регіональному рівні [Текст] / В. Реутов // Економіка @ держава. – 2005. – №8. – С. 6-9.

16.
Губенко, В.І. Теоретико-методологічні засади взаємозв`язку економічної безпеки і зовнішньоекономічних пріоритетів АПК України [Текст] / В. І. Губенко // Економіка АПК. – 2005. – №1. – С. 128-131.

17.
Васюренко, В.О.С.Н.В. (Васюренко, В. О.. Синюгіна Н. В.) Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] / В. О. Васюренко // Економіка розвитку. – 2012. – №3. – С. 60-64.

18.
Прокопенко, О.В. Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства [Текст] / О. В. Прокопенко, М. Д. Домашенко // Проблеми науки. – 2011. – №5. – С. 22-25.

19.
Яремко, Л.А. Соціально-економічні ефекти регіонального господарювання та зовнішньоекономічна безпека регіону [Текст] / Л. А. Яремко // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 44-50.

20.
Науменко, С.В. Стратегія забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтеграції до Європейского Союзу [Текст] / С. В. Науменко // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С. 26-33.

21. http://sjn.nuos.edu.ua/article/view/26024Сучасний стан зовнішньоекономічної безпеки України

22. http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2745/1/analiz_ekonom_bezp.pdfАналіз стану розвитку економічної безпеки України з урахуванням
глобальних загроз
23. http://www.rusnauka.com/9_NND_2013/Economics/2_131821.doc.htmЗовнішньоекономічна безпека України після вступу до СОТ
24. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ економічна безпека України.....”

25. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Міжнародні відносини та міжнародна інформація...”