Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Історія створення вашої бібліотки

1.
027
Б59
Бібліотека університету : витоки та сучасність [Текст] : зб. наукових статей та матеріалів, присвячений 50-річчю з дня заснування наукової бібліотеки університету /  ред.кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей, О.М. Великосельська, О.О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 296с. – [Подана історія становлення та розвитку бібліотеки, пріоритетні напрями роботи: формування ресурсної бази, розвиток інформаційних технологій, удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування, інформаційного забезпечення освітньої і наукової діяльності ВНЗ. Включено статті про директорів книгозбірні, бібліотекарів різних поколінь, фотоматеріали тощо.
Видання адресоване фахівцям бібліотечної справи, усім, хто цікавиться розвитком освіти та культури на Поділлі].

2.


Айвазян, О.Б. Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.6-9. – [Йдеться про істрію, розвиток та реорганізацію основних чинників роботи бібліотеки: ресурсної бази, обслуговування користувачів та її структурної будови].

3.


Айвазян, О.Б. Перші роки в історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету у фактах та документах (1962 - 1982 рр.) [Текст] / О. Б. Айвазян, Т. К. Онищук // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.25-42. – [Досліджується історія бібліотеки університету за період з 1962 по 1982 рр. на основі архівних матеріалів. Подана коротка історична довідка про Хмельниччину того часу ].

4.


Петрицька, В.М. Невичерпне джерело знань університету. Сторінки спогадів і роздумів директора НБ ХНУ (1984 - 2005 рр.) [Текст] / В. М. Петрицька // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.42-76. – [Історія розвитку та становлення НБ ХНУ у спогадах тодішнього директора Петрицької В.М.].

5.


Силин, Р.И. Библиотеке ХНУ - пятдесят лет [Текст] / Р. И. Силин // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.76-79. – [История строительства нового библиотечного корпуса в воспоминаниях ректора вуза - Силина Р.И.].

6.


Онищук, Т.К. Перший завідувач бібліотекою [Текст] / Т. К. Онищук // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.79-81. – [Про першу завідувачку бібліотеки - Степанець Катерину Степанівну].

7.


Великосельська, О.М. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету: від витоків до сьогодення [Текст] / О. М. Великосельська // Бібліотечний форум України. – 2012. – №3. – С.44-46. – [Історія заснування НБ ХНУ. Шляхи розвитку та сучасний стан бібліотеки].

8.


Айвазян, О.Б. З історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Бібліотекознавство. Книгознавство. – Вип.3Наукові праці Кам`янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – 2013. – С.145-154. – [Йдеться про перші 20 років з історії НБ ХНУ (1962 - 1982 рр.)].

9.
378
Н37
Бібліотечна справа [Текст] // Наш університет у 2012 - 2013. – 2013. – Вип.1. – С.119-132. – [Висвітлено діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету у 2012 - 2013 навчальном році за напрямками: ресурсна база; електронна бібліотека; бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів; просвітницька робота; науково-методична діяльність; робота обласного методичного об`єднання; підвищення кваліфікації].

10.


Великосельська, О. Наукова бібліотека ХНУ: 50 років у світі науки, освіти, культури [Текст] / О. Великосельська // Університет. – 2012. – №3. – С. 20-21.

11.


Айвазян, О.Б. Історія - місток у майбутнє [Текст] : [історія бібліотеки ХНУ] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2012. – №9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці - 50. – С. 2-3.

12.


Таланчук, О.Б. Електронна бібліотека - нові можливості [Текст] / О. Б. Таланчук // Університет. – 2012. – №9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці - 50. – С. 5.

13.


Великосельська, О.М. Науковій бібліотеці Хмельницького національного університету - 50 [Текст] / О. М. Великосельська // Університет. – 2012. – №4(94). – С. 12.

14.


Орлова, О. Спогади до ювілею бібліотеки [Текст] / О. Орлова // Університет. – 2012. – №5(95). – С. 7.

15.


Айвазян, О.Б. Наукова бібліотека - скарбниця знань університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2013. – №3. – С. 11.

16.

http://lib.khnu.km.ua/istoriya.htmІсторія наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
17.

http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2012_3/219/index.pdf Бібліотека університету : витоки та сучасність [Текст] : зб. наукових статей та матеріалів, присвячений 50-річчю з дня заснування наукової бібліотеки університету /  ред.кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей, О.М. Великосельська, О.О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 296с.
18.

http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/book/mtd2007_3/287/index.htmБібліотека – ключ до пізнання світу
До 45-річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету)Довідково-бібліографічне видання

19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “бібліотека Хмельницького національного університету (ХНУ).....”
20.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека»