Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!Підберіть будь ласка літературу до тему: " Конструктивний маркетинг: теорія і практика". Дякую!
>>> 1.
65
Ж91
Журило, І.В. Маркетолого-конструкторська інтеграція у забезпеченні конкурентноспроможності нових виробів підприємства [Текст] : автореф. дис. наздобуття наук. ступеня к.е.н. / І. В. Журило. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – 20с.

2.
339.138
Щ61
Щербань, В.М. Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення [Текст] : навч. посіб. / В. М. Щербань, К. М. Таньков, І. С. Задорожний. – К. : Професіонал, 2007. – 288с. – [Рекомендовано МОН УКраїни].

3.
339.138
М26
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. /  за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 679с. – (Вища освіта в Україні).

4.


Даскалу, С. Маркетинг vs. продажи: бои без правил или конструктивное противостояние? [Текст] / С. Даскалу // Маркетинг и реклама. – 2007. – №1. – С. 32-35.

5.


Пятенко, С. Конструктивный маркетинг: теории и практика [Текст] / С. Пятенко // Управление компанией ( рос.)Управление компанией (рос.изд.). – 2004. – №7. – С. 14-16. – [Основные концепции и теории маркетинга].

6.

Синяева, И. Сущность и механизм управления маркетингом [Текст] / И. Синяева // РИСК. – 2003. – №1. – С. 102-114.

7.
339.138
П12
Павленко, А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика [Текст] : Монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 408с.
8.
339/138
N 33
Теорія і практика маркетингу в Україні [Текст] : монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, В. Я. Кардаш, В. П. Пилипчук за ред. А.Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2005. – 584с.
9.
339/1
Н73
Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Є. С. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанич [та ін.] за ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420с. – (Вища освіта ХХI століття).
10.


11.

http://www.sostav.ru/articles/2004/08/03/mark030804-2/Конструктивный маркетинг: теории и практика
Сергей Пятенко,
12.

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009614810.pdfИ. М. Синяева, О. Н. Романенкова
Москва • Юрайт • 2013
МАРКЕТИНГ:ТЕОРИЯИ ПРАКТИКА
13.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Маркетинг.....”
14.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетин...”