Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Оцінка фінансового стану фізичної особи при видачі кредиту". Дякую
1.
336.7
Г83
Гриджук, Д.М. Забезпечення кредитних зобов`язань у діяльності банків [Текст] / Д. М. Гриджук, В. О. Олійник. – К. : Істина, 2001. – 256с.

2.
336.7
Л93
Любунь, О.С. Система банківського менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. С. Любунь. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2007. – 356с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

3.
336.7
М71
Міщенко, В.І. Банківські операції [Текст] : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав`янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 796с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Затверджено МОН України].

4.


Гресь, Н.Л. Обліково-правові аспекти іпотечного кредитування фізичних осіб в іноземній валюті [Текст] / Н. Л. Гресь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 308-321.

5.


Арістова, А. Особливості кредитування банками фізичних осіб [Текст] / А. Арістова // Вісник Національного банку України. – 2003. – №2. – С. 49-50.

6.


Смерічевський, С. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб [Текст] / С. Смерічевський, О. Клімова // Вісник Національного банку України. – 2012. – №2. – С. 28-32.

7.


Кожухівська, О.А. Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями [Текст] / О. А. Кожухівська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №16(770). – С. 177-185.

8.


Хобич, О. Податковий кредит для фізичних осіб [Текст] / О. Хобич, Добродій // Вісник податкової служби України. – 2010. – №9. – С. 18-35. – {Вкладка}.

9.


Калюга, Є. Контроль за дотриманням порядку кредитування фізичних осіб на придбання товарів [Текст] / Є. Калюга // Вісник податкової служби України. – 2003. – №35. – С. 54-59.

10.


Білорусець, Л.М. Банківське споживче кредитування як один з основних шляхів регулювання доходів фізичних осіб [Текст] / Л. М. Білорусець // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 193-196. – [Доводиться ефективність та необхідність для комерційних банків і для населення споживчого кредитування у своїй комерційній діяльності. Також увага приділяється негативним рисам такого кредитування.].

11.


Паночишин, Ю.М. Нечітка модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб-позичальників комерційних банків [Текст] / Ю. М. Паночишин, О. М. Козачко, І. Є. Паночишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 161-168.

12.


Тригуб, О.В. Сучасні види забезпечення повернення кредитів [Текст] / О. В. Тригуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 129-132.

13.


Кривошеєва, В.В. Сутність та складові кредитної поведінки фізичних осіб [Текст] / В. В. Кривошеєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 118-122..

14.


Квасницька, Р.С. Розвиток споживчого кредитування в Україні [Текст] / Р. С. Квасницька, І. Є. Ромах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 33-37. – [В статті розглядається сутність та роль споживчого кредитування у формуванні та стабілізації сучасної ринкової економіки України. Проаналізовано сучасний стан розвитку даного виду кредитування у
нашій країні. Проведено дослідження ризиків, які супроводжують кредитування населення на споживчі потреби, та перспективи від активізації цього виду банківських послуг.].

15.


Никшич, С.М. Ризики іпотечного кредитування [Текст] / С. М. Никшич, П. Малолєпши // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 168-171.

16.


Безкоровайний, Є. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб [Текст] / Є. Безкоровайний // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №9. – С. 19-23.

17.


Клименко, И. Кредит платежом красен [Текст] / И. Клименко // Компаньон. – 2003. – №50. – С. 22-24. – [Права кредитора].

18.
63
Н34
Коваль, Л.М. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи [Текст] / Л. М. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 198-203.

19.
338(477)
Т28
Мельник, І. Споживче кредитування в Україні: стан та перспективи розвитку [Текст] / І. Мельник // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 226-228.

20.`

http://www.google.com.ua/Кришталь Г. О.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

21.

http://buklib.net/books/32635/Управління ризиком окремого кредиту
Аналіз кредитоспроможності позичальника

22.

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=39975Ідентифікація клієнтів банку
23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “споживчий банківський кредит.....”
24.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Фінанси та банківська справа ..”