Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Підкажіть будь-ласка якісь книжки з макроекономіки, або ті що користуються великим попитом з цієї дисципліни в нашому університеті.
1. 330.101.541
Б17 Базилевич, В.Д. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К. : Атіка, 2002. – 368с
2. 330.101.541
Б17 Базілінська, О.Я. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 442с.

3. 330.101.541
Б28 Батура, О.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – Запоріжжя : ЦНЛ, 2007. – 236с. – [Рекомендовано МОН України].

4. 330.101.541
Б93 Бутук, А.И. Макроэкономика [Текст] : учебник / А. И. Бутук. – К. : Знання, 2004. – 514с. – (Высшее образование XXI века).
5. 330.101.541
Б93 Бутук, О.І. Макроекономіка [Текст] : тренінг-курс; навч. посіб. / О. І. Бутук, Н. І. Волкова. – К. : Знання, 2007. – 235с. – (Вища освіта ХХI століття).
6. 330.101.541
З-15 Задоя, А.А. Макроэкономика [Текст] : учебник / А. А. Задоя, Ю. Е. Петруня. – К. : Знання, 2004. – 368с. – (Высшее образование XXI века
7. 330.101.541
К17 Калініченко, О.В. Макроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 656с.
8. 330.101.541
К49 Кліменко, О.М. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 136с.
9. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

10. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

11. 330.101.541
К90 Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні).
12. 330.101.541
К95 Кучерявенко, І.А. Макроекономіка [Текст] : практикум / І. А. Кучерявенко. – К. : Вікар, 2003. – 239с.

13. 330.101.541
М16 Макро- і мікроекономічні складові розвитку [Текст] : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 505с
14. 330.101.541
М16 Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття).
15. 330.101.541
М16 Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа, Г. Я. Аніловська за ред.: Г.І. Башнянина, Л.С. Томашик. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 552с. – (Вища освіта в Україні).
16. 330.4
М16 Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування [Текст] : монографія / за ред. І.В. Крючкової. – Х. : Форт, 2000. – 336с.

17. 330.101.541
М23 Манків, Г.Н. Макроекономіка [Текст] : підручник / Г. Н. Манків пер. з англ.; наук. ред. С. Панчишина. – К. : Основи, 2000. – 588с.

18. 330.101.541
М48 Мельникова, В.І. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мельникова, Н. І. Климова. – 2-е вид., доп. – К. : Вид. Дім "Професіонал", 2004. – 394с. – [Рекомендовано МОН України].

19. 330.101.541
П16 Панчишин, С. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / С. Панчишин. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2005. – 616с
20. 330.101.541
П90 Пухтаєвич, Г.О. Макроекономічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2000. – 208с.

21. 330.101.541
Р13 Равікович, Є.І. Макроекономічне прогнозування [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є. І. Равікович. – К. : КНЕУ, 2003. – 139с
22. 330.101.541
С77 Старченко, В.Д. Макроекономіка [Текст] : опорний конспект лекцій / В. Д. Старченко. – К. : Вид-во європ. ун-ту, 2001. – 104с. – (Європейський університет).

23. 330.101.541
Х21 Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с.
24. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Макроекономіка....”

25. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека»,