Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть будь ласка підшукати інформацію на реферат з менеджменту "Ігор Ансофф і теорія організаційного потенціалу"

1.
334.7
А71
Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / И. Ансофф пер. с англ. – СПб. : Питер, 1999. – 416с. – (Теория и практика менеджмента).

2.
005
А71
Ансофф, И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф науч. ред. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519с.

3.
005
У18
Уваров, В.В. Стратегический менеджмент и глобализация мировой экономики [Текст] / В. В. Уваров, И. Н. Пятибратов. – М. : Междунар. ун-т бизнеса и управления, 2001. – 283с.

4.


Ансофф И. [Текст] // Управление персоналом. – 2006. – №20. – С. 68-73. – [И. Ансоффа часто называют"отцом стратегического менеджмента"].

5.
005
Т82
Туленков, М.В. Сучасні теорії менеджменту [Текст] : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304с.

6.
005
Т82
Туленков, М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Туленков, О. Г. Чувардинський, Ю. Ж. Шайгородський. – Полтава : Інтер Графіка, 2008. – 376с. – [Рекомендовано МОН України].

7.


Ступак, І.О. Аналіз моделей стратегічного планування [Текст] / І. О. Ступак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 213-216.

8.


Сабадирьова, А.Л. Організаційний потенціал промислового підприємства [Текст] / А. Л. Сабадирьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 203-206.

9.


Богач, В.А. Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств [Текст] / В. А. Богач, О. Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 39-42. – [У статті досліджено методологічні та методичні підходи до формування системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності та вироблення практичних рекомендацій для їх реалізації в сучасних умовах.
The article examines the methodological and practical approaches to information support system of marketing activity and develop practical recommendations for their realization in modem conditions.
Ключові слова: маркетингова інформаційна система, система підтримки прийняття рішень, пакети прикладних програм, матриця Ансоффа, SWOT-аналіз.].