Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової з Управління персоналом на тему:
>>> "Застосування систем оплати праці на основі грейдів"
1.


Данюк, В.М. Грейдинг у системі управління персоналом [Текст] / В. М. Данюк, О. О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 70-73.

2.


Чемеков, В.П. Грейдинг: Технология построения системы управления персоналом [Електронний ресурс] / В. П. Чемеков. – М. : Вершина, 2007. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

3.
658
Ш26
Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с.

4.


Збрицька, Т.П. Застосування та розвиток грейдингу як спосіб мотивації персоналу [Текст] / Т. П. Збрицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 143-148.

5.


Александренко, Т. Несколько слов о грейдинге на предприятии [Текст] / Т. Александренко // Новый Персонал. – 2007. – №1. – С. 2-6.

6.


Повшедный, А. Опыт внедрения системы грейдов [Текст] / А. Повшедный // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 26-28.

7.


Сидор, О. Построение системы грейдов своими силами [Текст] / О. Сидор // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №10. – С. 57-59. – [История и современность].

8.


Цимбалюк, С. Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних тарифікаційних процедур і грейдування [Текст] / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2011. – №7. – С. 9-16.

9.


Козлова, О. Система грейдов: этапы внедрения и основные "грабли" [Текст] / О. Козлова // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №6. – С. 63-67.

10.


Перегудова, Т. Соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотримання в Україні [Текст] / Т. Перегудова // Україна: аспекти праці. – 2014. – №2. – С.35-40.

11.
338(477)
Т28
Шевченко, І.В. Форми і системи оплати праці та їх удосконалення [Текст] / І. В. Шевченко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 142-145.

12.


Савочкин, Д. Формирование грейдинговой сетки компаний [Текст] / Д. Савочкин // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 29-31.

13.
331
Ш96
Шумская, А.Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Шумская. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 268с.

14.

http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/ Завіновська ГРЕЙДОВА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ


15.

http://becmology.ru/blog/management/salary_method02.htm Система оплаты труда на основе грейдов

16.

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/.pdf Т.П. ЗБРИЦЬКА
ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ГРЕЙДИНГУ ЯК СПОСІБ
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛ

17.

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2972/1/103591
О М .Лозинський Впровадження системи грейденгу на вітчизняних підприємствах18.

Гладка О. І. 
Застосування грейдингу при формуванні привабливості компенсаційного пакету роботодавця [Електронний ресурс] / О. І. Гладка // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 42. - С. 275-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vetp_2013_42_36.pdf
19.

Шахно А. Ю. 
Система грейдування як сучасна форма оплати праці на підприємстві [Електронний ресурс] / А. Ю. Шахно // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 187-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_6_47.pdf
20.

Беленкова М. І. 
Застосування грейдової та інших прогресивних систем оплати праці на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / М. І. Беленкова, В. В. Глущенко // Облік і фінанси. - 2012. - № 3. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Oif_apk_2012_3_27.pdf
21.


Щербак В.Г. 
Використання системи грейдингу як стимулу праці в умовах детінізації діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В.Г. Щербак, О.О. Ревякін // Ринок праці та зайнятість населення. - 2012. - № 4. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rpzn_2012_4_2.pdf
22.

Контурова С. М. 
Новые тенденции в системе управленния персоналом: система грейдов [Електронний ресурс] / С. М. Контурова, Ю. Л. Рудь, А. О. Крыга // Економіка і управління. - 2011. - № 1. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econupr_2011_1_16.pdf
23.

Голованова М. А. 
Оганизация оплаты труда на предприятиях машиностроительного комплекса на основе системы грейдов [Електронний ресурс] / М. А. Голованова, В. Л. Боронина // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2013. - № 3. - С. 82–93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2013_3_10.pdf
24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “оплата праці.....”

25.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Економіка праці ..”