Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> яку літературу можна використати для написання курсової роботи з економіки підприємства, на тему "Конкурентноспроможність підприємства ТОВ "Хмельницьклегпром"?
1.


Разуваєв, В. "Хмельницлегпром": стратегія розвитку - люди [Текст] / В. Разуваєв // Проскурів. – 2005. – №11-12. – С.4.

2.


"Хмельницьклегпром" не зупиняється на досягнутому [Текст] // Проскурів. – 2003. – №11-12. – С. 5.

3.


Андрушкевич, З.М. Аналіз тенденцій розвитку промисловості та машинобудівної галузі Хмельницького регіону [Текст] / З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 188-191. – [В статті проаналізовано тенденції розвитку промисловості Хмельницького регіону загалом та машинобудівної галузі зокрема; виявлено проблеми, з якими стикаються машинобудівні підприємства. В результаті чого, визначено завдання та необхідні заходи, які необхідно здійснити для перетворення машинобудування Хмельницького регіону у конкурентоспроможну, ефективну та сприйнятливу до інновацій галузь, що динамічно розвивається.

4.


Хвесик, М. Інституціональні трансформації в підгалузях легкої промисловості регіонів України [Текст] / М. Хвесик, О. Царенко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 189-194.

5.


Фют, А.А. Методи та завдання підвищення легкої промисловості у підвищенні конкурентоспроможності [Текст] / А. А. Фют // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 124-125. – [Здійснено аналіз проблем та окреслено основні завдання підприємств легкої промисловості для підвищення власної конкурентоспроможності та осягнення конкурентних переваг за умов поглиблення інтеграційних процесів.


6.


Шарко, В.В. Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства швейної промисловості [Текст] / В. В. Шарко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 153-160. – [В статті висвітлено теоретичні аспекти механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його продукції, розглянуто його структуру і місце в системі господарського механізму


7.


Піхур, І.В. Особливості діяльності підприємств Хмельниччини в умовах нестабільного конкурентного середовища [Текст] / І. В. Піхур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 254-256.

8.


Сидорчук, І.П. Оцінювання динаміки основних показників інноваційного розвитку промисловості та машинобудівної галузі Хмельницької області [Текст] / І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 170-174. – [У статті проведено статистикоекономічне оцінювання стану інноваційної діяльності в промисловості Хмельницької області загалом та машинобудівної галузі зокрема. Визначено основні фактори, що впливають на
рівень їх інноваційного розвитку. Сформовано пріоритетні завдання для стимулювання подальшого інноваційного розвитку машинобудівного комплексу регіону в сучасних умовах господарювання.


9.


Фют, А.А. Проблеми формування конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості: аналіз теорії та практики [Текст] / А. А. Фют // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 277-280.

10.


Лопатовська, О.В. Стратегії позиціонування підприємств легкої промисловості Хмельницької області [Текст] / О. В. Лопатовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.2. – С. 11-13.

11.


Фют, А.А. Сутність поняття та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості [Текст] / А. А. Фют // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 280-283.

12.


Фют, А.А. Сучасний економічний стан та перспективи розвитку легкої промисловості [Текст] / А. А. Фют // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 234-236. – [Мета статті полягає в оцінці сучасного стану легкої промисловості України та визначенні методів підвищення конкурентоспроможності підприємства.
У статті проаналізовано стан підприємств легкої промисловості за останні роки. В результаті проведених досліджень зроблено висновок про темпи виробництва товарів швейної промисловості, чинники, які впливають на спад виробництва, та методи, які будуть сприяти конкурентоспроможності підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність, швейна промисловість, внутрішній ринок, спад виробництва.


13.


Конєв, С.І. Сучасний стан розвитку експортно-імпортних операцій підприємств легкої промисловості Подільського економічного району [Текст] / С. І. Конєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 196-199. – [У статті розглянуто сучасний стан розвитку експортноімпортних операцій підприємств легкої промисловості Подільського економічного району шляхом аналізу динаміки їх обсягів відповідно до виробничої структури підприємств.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “підприємницька діяльність Хмельницької області ” та “промисловість Хмельницької області”