Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора.
>>> Допоможіть, будь ласка, з літературою для статті на тему: "Підвищення продуктивності праці працівників сільськогосподарського підприємства".
>>> Дякую

331
А39
Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с. 


331
Г85
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390с.


331.103
Б74
Богоявленська, Ю.В. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2009. – 332с. Танасієнко, Н.П. Методи виявлення резервів продуктивності праці: їх переваги та недоліки [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 64-68. 
Макаренко, П. Напрями підвищення продуктивності аграрної праці [Текст] / П. Макаренко, О. Болдуєва // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 87-91.
Вітвіцький, В.В. Нормативне управління продуктивністю агропромислового комплексу [Текст] / В. В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №10. – С. 11-17.


331.103
В26
Ведерніков, М.Д. Нормування праці [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 372с. Кузняк, Б.Я. Основні напрями підвищення продуктивності та прибутковості сільського господарства України [Текст] / Б. Я. Кузняк // Економіка України. – 2014. – №8. – С. 79-87.
Калініченко, О.В. Оцінка економічної та енергетичної ефективності вирощування цукрових буряків [Текст] / О. В. Калініченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 100-104.
Прилипко, Ю. Оцінка факторної продуктивності у галузях економіки України [Текст] / Ю. Прилипко // Статистика України. – 2012. – №3. – С. 30-35.
Коваленко, О.В. Підвищення продуктивності праці як важливий інструмент розвитку підприємства [Текст] / О. В. Коваленко, А. О. Кононова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 48-51.
Дієсперов, В. Продуктивність праці - критерій стану і спроможності господарства [Текст] / В. Дієсперов // Україна: аспекти праці. – 2006. – №3. – С. 41-45.
Юрій, Т. Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Т. Юрій // Економіка АПК. – 2011. – №9. – С. 119-124.
Пасєка, А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка [Текст] / А. Пасєка // Україна: аспекти праці. – 2009. – №5. – С. 45-50.
Борисова, В.О. Продуктивність праці персоналу підприємств готельного господарства України [Текст] / В. О. Борисова // Економіка @ держава. – 2015. – №1. – С. 107-112.


338(477)
П78
Дмитрієва, Н. Продуктивність праці та шляхи її поліпшення на підприємстві [Текст] / Н. Дмитрієва, М. Ведерніков // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 102-104.
Дієсперов, В. Продуктивність праці у тваринницьких галузях [Текст] / В. Дієсперов // Економіка АПК. – 2006. – №4. – С. 116-121.
Парамонова, К.М. Розробка програми підвищення продуктивності праці [Текст] / К. М. Парамонова, Л. І. Федулова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 320-325.


331
Н19
Назарова, Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232с. 
Верховод, І. Структурні зрушення зайнятості населення України в контексті соціалізації сфери праці [Текст] / І. Верховод // Україна: аспекти праці. – 2011. – №2. – С. 18-25.
Соколик, М. Тенденції у продуктивності та оплаті праці в Україні, високорозвинених країнах і нових країнах-членах ЄС [Текст] / М. Соколик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 385-395.
Буркінський, Б.В. Трудовий потенціал як вирішальна передумова підвищення продуктивності праці [Текст] / Б. В. Буркінський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.2. – С. 57-60. 
Олійник, Т. Удосконалення методів визначення вартісних показників продуктивності сільської праці [Текст] / Т. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2008. – №1. – С. 40-44.


338(477)
П78
Гончаров, Я. Управління продуктивністю праці на підприємстві [Текст] / Я. Гончаров, М. Ведерніков // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 99-100.


338(477)
П78
Москалюк, І. Фактори підвищення продуктивності праці персоналу підприємства [Текст] / І. Москалюк, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 221-223.Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету


Радимо також звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)