Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть з літературою для статті на тему "Незалежність профспілок як чинник сталого розвитку персоналу". Дякую
1.


Кравчук, В. Взаємовідносини профспілкових організацій з державою в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні [Текст] / В. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №11. – С. 14-17.

2.


Гончарова, І.В. Вплив сучасних тенденцій розвитку профспілкового руху на реалізацію принципів соціального партнерства [Текст] / І. В. Гончарова // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №7-8. – С. 71-74.

3.


Харлим, В. Люди начали думать о своих правах на работе [Текст] / В. Харлим // Бизнес. – 2008. – №36. – С. 18-19. – [Потребность в профсоюзах сформировал рынок].

4.
658.5.012.32
В49
Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с. –

5.


Тьоткін, В. Надійний партнер і помічник [Текст] / В. Тьоткін // Соціальний захист. – 2007. – №7. – С. 38-40. – [роль і місце галузевої профспілки в житті суспільства, відстоюванні інтересів своїх членів, створені гідних умов праці, формуванні кваліфікованого кадрового потенціалупіввідомчих установ і закладів ].

6.


Корнієвський, О. Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій [Текст] / О. Корнієвський // Політичний менеджмент. – 2008. – №6 (33). – С. 105-113. – [Громадянське суспільство].

7.


Профспілка згуртувала трудовий колектив [Текст] // Соціальний захист. – 2010. – №5. – С. 30-31.

8.


Качан, Л. Профспілки відстоюють соціальні гарантії [Текст] / Л. Качан // Соціальний захист. – 2008. – №2. – С. 18.

9.


Цвих, В. Профспілки. Від " школи комунізму" до соціального партнерства [Текст] / В. Цвих // Віче. – 2002. – №1. – С.34-38.

10.


Бондарук, М. Роль професійних спілок у механізмі соціального партнерства [Текст] / М. Бондарук, Г. Трунова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №12. – С. 104-107.

11.


Бражко, О. Роль профспілкових організацій у захисті прав працівників [Текст] / О. Бражко // Економіка @ держава. – 2010. – №3. – С. 78-80.

12.


Куртакова, Г. Роль профспілкової організації в Україні [Текст] / Г. Куртакова // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 98-103.

13.


Нурашева, Б.Ш. Социально-экономическая и правовая роль профсоюзов в трудовых отношениях работников на предприятиях СЭЗ в Казахстане [Текст] / Б. Ш. Нурашева, А. Б. Учкампирова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 398-405.

14.


Костин, С. Союзник для равных [Текст] / С. Костин // Компаньон.Стратегии. – 2007. – №9. – С. 53-55. – [Формирование в Украине профсоюзов нового поколения, способных устранять конфликты между работодателями и наемными рабочими].

15.


Сапожнікова, М. Співпраця профспілок та НСПП - запорука дотримання трудових прав людини [Текст] / М. Сапожнікова // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2010. – №5-6. – С. 30-33.

16.


Стимул до вдосконалення [Текст] // Соціальний захист. – 2010. – №5. – С. 32-33. – [Залучення молоді до суспільного життя, створення належних умов для професійної та творчої самореалізації. ].

17.


Тупиця, О. Теоретичні обрії та потреби суспільства [Текст] / О. Тупиця // Трибуна. – 2008. – № 7- 8. – С. 35-36. – [метою статті є аналіз впливу тенденцій сучасного громадянського суспільства на політичну активність профспілок
політичне дослідження профспілок].

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету розділ “Економіка праці ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)