Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня
>>> Допоможіть підібрати літературу на тему курсової "Аудит звітності податку на прибуток".
>>> ДЯкую)

1.


Ревуцька, Л. Теоретичні основи сутності податкового аудиту [Текст] / Л. Ревуцька // Економіка @ держава. – 2009. – №10. – С. 23-26.
2.


Меліхова, Т. Розвиток зовнішнього та внутрішнього аудиту податків на підприємствах [Текст] / Т. Меліхова // Економіка @ держава. – 2010. – №1. – С. 52-56.
3.


Салига, С.Я. Оцінка якості та ефективності аудиту податків [Текст] / С. Я. Салига, Т. О. Меліхова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №1. – С. 34-38.
4.


Андросова, О.Ф. Шляхи удосконалення обліку та аудиту податку з доходів фізичних осіб [Текст] / О. Ф. Андросова, Ю. Є. Аскерова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 214-218.
5.


Дмитренко, Є.В. Податковий аудит, як сервісна послуга органів державної податкової служби та найбільш ефективна форма податкового контролю [Текст] / Є. В. Дмитренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №19. – С. 41-45.
6.


Малишкін, О. Методологічні аспекти сучасного аудиту податків [Текст] / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №1. – С. 46-54.
7.


Малишкін, О. Планування аудиту податків: методика здійснення [Текст] / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №10. – С. 23-31.
8.
657
В65
Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). 
9.
657.63
М90
Мултанівська, Т.В. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, О. О. Вороніна. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 336с. 
10.
657.63
Л72
Лозовицький, С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія, 2011. – 466с. – (Вища освіта в Україні). 
11.
657.63
М90
Мултанівська, Т.В. Аудит [Текст] : практикум, навч.-практ. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 180с. 
12.
657
М19
Малишкін, О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика [Текст] : навч.-прак. посіб. / О. І. Малишкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 376с. 
13.
657.6
Д53
Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с. 
14.02.16

Фоміна Т. В. 
Основні етапи проведення аудиту податків, зборів, обов’язкових платежів [Електронний ресурс] / Т. В. Фоміна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2010. - Вип. 18(2). - С. 228-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18(2)__40
15.02.16

Лубенченко О. 
Tеоретично-методичні аспекти аналізу і аудиту розрахунків по податках і обов’язкових платежах до бюджету [Електронний ресурс] / О. Лубенченко, Р. Телега // . - 2015. - ВЗбірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управлінняип. 33. - С. 254-261. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2015_33_30


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету