Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня
>>> Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи "Аудит звіту про рух грошових коштів".
>>> дякую))1.


Давидов, Г. Організація методика проведення управлінського аудиту грошових коштів [Текст] / Г. Давидов, Н. Шалімова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №2. – С. 213-221.

2.


Гриліцька, А. Математичні моделі оптимізації грошових залишків та аналіз руху грошових коштів [Текст] / А. Гриліцька // Економіст. – 2005. – №9. – С. 50-53.

3.


Гриліцька, А. Шляхи підвищення ефективності внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємствах споживчої кооперації [Текст] / А. Гриліцька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №11. – С. 52-58.

4.


Колузанов, К. Аналіз структури руху грошових потоків для прийняття довгострокових управлінських рішень [Текст] / К. Колузанов, Н. Колузанова // Економіка АПК. – 2006. – №12. – С. 80-85.

5.


Власюк, Г. Шляхи підвищення ефективності аудита грошових коштів [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 28-31.

6.


Мейш, А. Зв`язок показників звітності про фінансові результати та рух грошових коштів [Текст] / А. Мейш // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С. 19-22.

7.


Шеремета, А. Плануємо і контролюємо рух грошових коштів [Текст] / А. Шеремета // Контроль. – 2008. – №6. – С. 49-62.

8.


Кот, О.С. Економіко-правове регулювання аудиту грошового обігу банків [Текст] / О. С. Кот // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12. – С. 182-187.

9.


Попов, В.Ю. Статистичні параметри руху грошей в Україні [Текст] / В. Ю. Попов // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 50-61.

10.


Папиріна, О. Звіт про рух грошових коштів: нова форма у дії [Текст] / О. Папиріна // Бухгалтерія. – 2011. – №5. – С. 93-97.

11.


Пархоменко, В. Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №11. – С. 3-5.

12.


Понеділко, О. Організація і контроль руху грошових потоків [Текст] / О. Понеділко // Економіка @ держава. – 2011. – №11. – С. 56-57.

13.


Озеран, А. Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів [Текст] / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №10. – С. 27-34.

14.


Мельниченко, О. Аудит електронних грошей у банках України [Текст] / О. Мельниченко // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 41-45.

15.


Атамас, П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами звіту про рух грошових коштів [Текст] / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №5. – С. 13-19.

16.


Мамишев, А.В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей [Текст] / А. В. Мамишев // Фінанси України. – 2013. – №4. – С. 80-88.

17.


Папиріна, О. Звіт про рух грошових коштів: від перестановки доданків... [Текст] / О. Папиріна // Бухгалтерія. – 2014. – №5. – С. 47-55.

18.


Карпова, В. Звіт про рух грошових коштів: покрокова інструкція [Текст] / В. Карпова // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №13. – С. 23-32.

19.


Мельниченко, О.В. Аудит електронних грошей за міжнародними стандартами [Текст] / О. В. Мельниченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 115-122.

20.
657.63
О-75
Основи аудиту [Текст] : метод. вказівки для студ. напряму підготовки "Міжнародні відносини" /  уклад. В.В. Пухальський. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 52с.

21.
657.63
Л72
Лозовицький, С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія, 2011. – 466с.

22.

Даценко Г. В. 
Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання / Г. В. Даценко, І. А. Левченко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Т. 21, вип. 7(4). - С. 210-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(4)__34
23.


Калабухова С. В. 
Аналіз руху грошових коштів на підприємстві / С. В. Калабухова, Л. В. Чалюк // Фінанси, облік і аудит. - 2011. - Вип. 18. - С. 291-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2011_18_37
24.

Мельниченко О. В. 
Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків / О. В. Мельниченко // Бізнес Інформ. - 2013. - № 12. - С. 301-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_12_55
25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “аудит звітності.....”
26.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський облік і аудит ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)